Setkání č.4
Deglobalizace: Nový způsob obchodování, ale udrží se?

Pandemie nepochybně otřásla obchodováním na celém světě a donutila některé podniky, aby hledaly nové oblasti k podnikání nebo přesunuly své výrobní kapacity zpět na lokální trhy. Dokonce již před vypuknutím Covid-19 existovaly důkazy o tom, že globalizace zpomaluje a mnoho politických programů se začalo zaměřovat protekcionisticky na lokální ekonomiku. Je ale toto současné přizpůsobení obchodních toků dočasné, nebo vidíme opravdu trvalý posun směrem k deglobalizaci? Nebo je globální povaha samotné pandemie a rychlá digitalizace ve skutečnosti příkladem posunu směrem k ještě větší globalizaci, kde vzdálenost k zákazníkovi na jiném kontinentu nepředstavuje problém a služby a dovednosti sdílíme v cloudových platformách?

Naše diskuze se zaměří na to, který trend dominuje, a co pro podnikání firem může mít dobrou budoucnost. Budeme mluvit o příležitostech a rizicích, kterých si musíte být vědomi a uvedeme příklady odvětví a společností, které již tyto trendy přijímají a jsou úspěšné. Pomůžeme Vám pochopit, jaké strategie mohou firmy přijmout, a jakým kreditním rizikům budou čelit.

Diskuzi bude moderovat řídit Daisy McAndrew, bývalá ekonomická redaktorka a hlavní politická korespondentka pro ITV News. 

Ve čtvrté části našich virtuálních celosvětových setkání se představí:

  • Dr. Linda Yueh - přední ekonomka v oblasti globálních trendů, členka St. Edmund Hall, Oxford University a profesora ekonomie, London Business School
  • Valter Viero - finančník, Acciaierie Valbruna SpA

  • Bart Jan Koopman - ředitel nizozemského obchodního sdružení Evofenedex

  • Eric den Boogert - výkonný ředitel pro Asii, Atradius

Setkání č.4: Deglobalizace: Nový způsob obchodování, ale udrží se?

Datum: Středa, 23. června 2021

Čas: 11:00 SEČ

Doba trvání: 45 minut panelové diskuse, po které bude následovat 15 minut živých otázek a odpovědí 

Kliknutím na odkaz níže se na setkání přihlásíte a odešlete svoje dotazy k panelové diskuzi

Ano, chci se zaregistrovat

Seznamte se s řečníky naší panelové diskuse

Ředitel obchodního oddělení Atradius, Andreas Tesch, bude pravidelným hostem našich virtuálních setkání. Díky svým bohatým zkušenostem z oblasti řízení rizik a mezinárodního obchodu, má Andreas skvělou pozici, aby s námi mohl sdílet svoje postřehy a názory o všech diskutovaných klíčových oblastech.

Moderátorka, Daisy McAndrew, je anglická novinářka a bývalá ekonomická redaktorka, která dříve patřila mezi hlavní korespondenty politického zpravodajství pro ITV News. Nyní působí jako nezávislá moderátorka, která je díky svým rozsáhlým znalostem ze současného světa financí a ekonomiky považována za přední erudovanou redaktorku panelových diskusí.

Linda
Dr Linda Yueh
Linda Yueh je přední ekonomka v oblasti globálních trendů, členka ekonomie St Edmund Hall, Oxford University a profesorka ekonomie na London Business School (LSE). Je široce publikovaná autorka a hlasatelka a kromě řady poradenských rolí navštěvuje platformu LSE IDEAS a předsedá ekonomické komisi LSE.

Valter Viero
Valter Viero
Valter Viero je finančníkem společnosti Acciaierie Valbruna SpA, mezinárodního výrobce a distributora nerezové oceli a niklu. Je také ředitelem a tajemníkem několika divizí v celé skupině.

   

Bart Jan Koopman
Bart Jan Koopman
Bart Jan Koopman je ředitelem nizozemské asociace pro obchod, export, import a logistiku Evofenedex, která podporuje více než 15 000 podniků v Nizozemsku a poskytuje poradenství malým a středním firmám i nadnárodním společnostem v oblasti jejich mezinárodní strategie.

Eric den Boogert
Eric den Boogert
Eric den Boogert je výkonným ředitelem pro Asii ve společnosti Atradius. Je členem vedení Atradius a je přímo zodpovědný za všechny operace a strategie v Asii a na Středním východě, přičemž čerpá z rozsáhlých zkušeností s růstem podniků na rozvíjejících se trzích.

Další informace o našich panelistech

Cesta z krize k příležitostem: Jaká je budoucnost obchodování?

Krize Covid-19 poslala svět do recese a během několika měsíců došlo k neočekávaným a dosud nevídaným změnám v obchodování. Patří mezi ně dlouhodobý dopad pandemie na světové dodavatelské řetězce, neustálé nové vyjednávání obchodních podmínek, vyvažování světových obchodních vztahů a rostoucí trendy směrem k digitalizaci obchodu a de-globalizaci.

A teď, když se svět snaží čelit následkům krize, kde jsou příležitosti pro růst podnikání?

Připojte se k nám na naší sérii čtyř virtuálních interaktivních akcí, jejichž cílem je pomoci vašemu podnikání pochopit nové prostředí mezinárodního obchodu, orientovat se v obchodních úvěrových rizicích a identifikovat příležitosti k obchodnímu růstu. Nenechte si ujít příležitost slyšet od našich řečníků a další informace, které poskytnou při zodpovězení otázek od našich posluchačů.

Přečtěte si více o našich minulých setkáních

Setkání č.1: Jak Covid-19 změnil navždy obchodování?

Pandemie urychlila stávající obchodní trendy a výrazně posunula těžiště světové ekonomiky. Souhrnné video a dokument white paper k našemu prvnímu setkání najdete zde.

Podívejte se na záznam

Stáhněte si white paper

 

Setkání č.2: Jak mezinárodní vztahy ovlivňují obchodování?

Pokud se sníží nejistota v mezinárodním obchodování, přispěje to k oživení globální ekonomiky. Souhrnné video a dokument white paper k našemu druhému setkání najdete zde.

Podívejte se na záznam

Stáhněte si white paper

Setkání č.3: Dopad digitalizace na obchod

Digitalizace se během posledních dvou let výrazně zrychlila, podniky implementují nové technologie a mění svoje zavedené obchodní modely, čímž vytvářejí nové způsoby obchodování a budují si důvěru se svými zákazníky včetně řízení úvěrového rizika.  Souhrnné video a dokument white paper k našemu třetímu setkání najdete zde.

Podívejte se na záznam

Stáhněte si white paper