Atradius Connect - efektivní správa pojistné smlouvy

Zvyšte rychlost a efektivitu vaší správy pohledávek. Atradius Connect vám umožňuje efektivní správu vaší pojistné smlouvy.

Udržet pod kontrolou portfolio pohledávek obvykle vyžaduje mnoho času a dalších zdrojů. Pro dosažení úspor a maximální efektivitu Atradius Connect propojí váš interní IT systém s databází společnosti Atradius. Pomocí Atradius Connect máte okamžitě k dispozici aktuální informace o rizikové expozici, pohledávkách po splatnosti nebo ratingu odběratelů přímo ve vašem IT systému. Tato platforma výrazně snižuje administrativní nároky správy pojištění pohledávek a pomůže zjednodušit, zpřesnit a zrychlit veškeré nezbytné procesy, což se pozitivně projeví zejména v případě rozsáhlého portfolia odběratelů.

Hlavní výhody

 • Aktuální informace o rizikové expozici, pohledávkách po splatnosti nebo ratingu odběratelů přímo ve vašem IT systému.
 • Práce v dobře známém uživatelském prostředí bez nutnosti využití nových aplikací.
 • Veškeré transakce týkající se limitů pojištění, pojistných událost či ratingu odběratelů jsou plně automatizovány, což výrazně přispívá k:

            - nižší potřebě manuálních činností
            - snížení potenciální chybovosti
            - zvýšení efektivity

 • Lze využít najednou i pro více pojistných smluv.
 • Možnost výběru pouze služeb, které vám nejvíce vyhovují, nebo kompletního balíčku služeb dostupného s využitím  Atradius Connect.

Služby poskytované Atradius Connect

Atradius Connect umožňuje flexibilně zvolit pouze služby potřebné pro vaše podnikání. Můžete použít všechny nebo si vybrat jen některé z následujících možností:

Limity

Tato služba poskytuje možnost správy limitů pojištění pohledávek přímo prostřednictvím vašeho IT systému. Prostřednictvím Atradius Connect lze:

 • zadat žádost o limit
 • přijmout sdělení o limitu
 • získat seznam všech nových sdělení o limitu za určité období
 • využít možnost vyhledávání odběratelů v databázi Atradius

Pohledávky po splatnosti

Atradius Connect v souvislosti s pohledávkami po splatnosti nabízí

 • oznamování pohledávek po splatnosti
 • aktualizovat informace k jednotlivým případům
 • získávat reporty o průběhu jednotlivých případů

Rating odběratelů

Pokud máte aktivovánu tuto službu, Atradius Connect umožňuje:

 • získat aktuální rating odběratelů, pro které jste získali limit pohledávek
 • pravidelné a strukturované informace o změnách ratingu vašich odběratelů

Jak vše funguje?

Celý proces funguje na bázi xml dotazů, kdy veškerá data jsou zasílána do speciálně přidělené emailové schránky. Ta je vytvořena výhradně pro komunikaci s vaším IT systémem a jsou do něj zasílány nezbytné informace o všech změnách limitů, pohledávkách po splatnosti a ratingu odběratelů týkající se vaší pojistné smlouvy. Sami si zvolíte kdo a za jakých podmínek bude mít k těmto informacím přístup. Vše je následně přeneseno a zpracováno vaším IT systémem, tak aby obsahoval co nejaktuálnější data. Veškeré datové přenosy jsou zabezpečeny technologií SSL – Secure Socket Layer.

Komu je služba určena?

Atradius Connect nejvíce využijí společnosti s početným portfoliem odběratelů, které obvykle představuje velké nároky na výměnu informací. Služba je ze strany Atradius nabízena zdarma, obvykle ale vyžaduje úpravy vašeho interního IT systému, tak aby bylo umožněno přijímat potřebná data. Specialisté Atradius vám pomohou s nalezením vhodného řešení a implementací Atradius Connect. V případě zájmu o tuto službu nás, prosím, kontaktujte.

Související dokumenty

Download
Atradius Connect

386KB PDF

Související obsah

Atradius Insights

V dnešním náročném konkurenčním obchodním prostředí je klíčovou výhodou, pokud máte v ruce aktuální informace a přehledy.

Atradius Atrium

Atradius Atrium je náš nový inovativní online systém, který vám poskytne vše, co potřebujete pro každodenní správu vaší pojistné smlouvy nebo při zadávání žádosti o pojistné krytí.

Collect@Net

Collect@Net je online systém, který umožňuje klientům Atradius Collections využít našich zkušeností ve vymáhání pohledávek a současně sledovat vývoj případu a jednotlivé kroky ve vymáhání.