Credit-to-Cash

Atradius Credit-to-Cash Vám nabízí bezplatné obchodní poradenství, které je navržené k tomu, aby podporovalo Vaše každodenní obchodní činnosti. Součástí jsou i užitečné kontrolní kroky.

Zásady řízení rizik

Abychom Vám mohli garantovat účinné řízení rizik, budete se muset podívat na všechny oblasti Vašich obchodních činností. Zásady řízení rizik Vám poskytují ty nejlepší praktické kontrolní kroky a tipy, zaměřené na všeobecné pokyny v oblasi řízení úvěrů, nebo na zaškolení Vašich zaměstnanců či na benchmarking.

Komplexní zhodnocení rizik Vašich pohledávek

Abyste měli dobré výsledky v rozvaze, budete muset udělat víc než jen kontrolovat kreditní rating Vašich odběratelů. Dobrým nápadem je také provést zevrubnou analýzu struktury Vašich pohledávek, minulých i současných, a identifikovat tak potenciální expozici rizik.

Deset kroků pro rychlou platbu

Tajemství včasného vymáhání pohledávek spočívá v systematickém a důsledném praktikování řízení kreditních rizik, které by mělo podporovat Váš obchodní vztah s každým Vaším odběratelem.

Efektivní telefonní vymáhání pohledávek

Zvednutí telefonu a připomenutí se Vašemu odběrateli, že má vůči Vám nezaplacené závazky, Vám umožní zachovat si, anebo dokonce i vybudovat si lepší osobní vztahy s odběratelem. Ale ještě předtím, než někomu zavoláte, překontrolujte si, prosím, doporučení podle našich kontrolních kroků, abyste se ujistili, že telefonát je tím nejlepším řešením.  

Jak řešit výmluvy ohledně zpozděných plateb

Bohužel, některé společnosti si vymýšlejí výmluvy, aby ospravedlnili dlouhodobá zpoždění v úhradách svých faktur. V našem přehledu uvádíme některé příklady těch nejčastějších výmluv spolu s tipy, jak máte na takové situace nejlépe zareagovat.  

Včasné odhalení rizika nezaplacení

Společnosti téměř nikdy neupadnou do insolvecne přes noc. Váš obchod můžete ochránit před nezdarem, pokud včas podniknete opatření a budete si všímat varovných signálů. Naše kontrolní kroky Vám pomohou monitorovat tyto klíčové indikátory.   

Poznámka: Dokumenty Credit-to-Cash jsou dostupné pouze v anglickém jazyce.