Vymáhání pohledávek

Nehledě na to, kde se nacházíte Vy anebo Váš dlužník, pomůžeme Vám vymoci Vaše nezaplacené faktury v jakékoliv zemi, časové zóně, měně nebo jazyku.

Atradius Collections tvoří zkušený tým specialistů na vymáhání pohledávek a je Vám k dispozici nehledě na to, zda máte či nemáte sjednané pojištění pohledávek u Atradius Credit Insurance. Pokud máte uzavřenu pojistnou smlouvu u Atradius Credit Insurance, služby Atradius Collections, jsou Vám automaticky k dispozici.

 

 

 

Co pro Vás může Atradius Collections udělat?

Téměř všechny společnosti jsou ohroženy nezaplacením svých pohledávek a potřebují čas od času pomoc při vymáhání dlužných částek. Naše na míru ušité služby, které jsou dostupné po celém světě, Vám zajistí to správné řešení s ohledem na Vaši situaci.

Jako specialisté na vymáhání pohledávek víme, jak vyvinout správnou míru tlaku nutnou k vymožení dluhu. Naší snahou je vymoci dluh v mimosoudní fázi bez potřeby nákladného soudního řízení a dáváme důraz na proaktivní a citlivý přístup, který často vede k nejlepším výsledkům. Například splátkový kalendář, dohodnutý se zákazníkem majícím problémy s cash-flow, může vyústit v kompletní úhradu dluhu a v zachování přátelských obchodních vztahů.

Díky jednotné celosvětové IT platformě je síť Atradius Collections jednou z nejvíce integrovaných v oboru. Atradius Collections Vám pomůže s vymáháním Vašich pohledávek bez ohledu na to, kde se Vaše společnost anebo Vaši dlužníci nacházejí.

Jak funguje inkaso Atradius Collections?

Inkasní proces Atradius Collections

 

 

Atradius Collections zahájí svou práci v momentě ohlášení nezaplacení faktury. Jménem klienta a v jeho rodném jazyce kontaktujeme dlužníka prostřednictvím vlastní pobočky nebo partnera v dané zemi. Jednáme s dlužníkem s Vaším souhlasem a snažíme se vždy nalézt  co nejrychlejší řešení k vypořádání Vašeho dluhu.

Veškerou komunikaci s dlužníkem sdílíme s klientem. Prosazujeme transparentnost ve vztahu ke klientům a úzce s nimi spolupracujeme na nalezení nejlepšího řešení s ohledem na jejich potřeby.

Pokud máte pojištění u Atradius Credit Insurance, můžete řídit inkasní aktivity online přes Váš Serv@Net účet. Pokud ne, pak můžete využívat náš online systém správy pohledávek Collect@Net.

Je to správná služba pro Vaše podnikání?

Pro další informace ohledně množností vymáhání pohledávek nás kontaktujte a můžeme projednat Vaše potřeby v oblasti vymáhání pohledávek.

Více o Atradius Collections

Webové stránky Atradius Collections poskytují další informace o práci našeho týmu. Obsahují přístup ke zkušenostem našich klientů a také pravidelně aktualizované odborné publikace z oblasti vymáhání pohledávek, které obsahují mnoho užitečných rad a tipů pro úspěšné snížení počtu nezaplacených faktur.