Černá labuť

Hospodářský průzkum

 • Česká republika
 • Zemědělství,
 • Doprava,
 • Chemie/Léčiva,
 • Stavebnictví,
 • Zboží dlouhodobé spotřeby,
 • Elektrotechnika/IT,
 • Finanční služby,
 • Potraviny,
 • Jiné,
 • Strojírenství,
 • Kovy,
 • Papírenství,
 • Služby,
 • Ocelářství,
 • Textil

10 05 2018

Žádná firma není dost velká, aby nemohla selhat. Společnosti, které využívají pojištění pohledávek, proto chrání své podnikání a zamezují obchodním rizikům.

Dokonce i bezpečná obchodní prostředí mohou být ovlivněna vzrůstající nejistotou, často zapříčiněnou působením externích faktorů, jako například podvody, politickou nestabilitou, přírodními katastrofami, nestabilními cenami komodit, technologickým rozvojem, digitálními trendy a mnoha dalšími. Proto je obtížné některé platební neschopnosti předem předvídat.

Náhlá selhání nezaplacení jsou nepravděpodobná, nepředvídatelná a nepředstavitelná. Příznačná je pro ně především jejich velikost, objem neuhrazených pohledávek a rychlost jejich vlastního selhání, stejně tak jako okolnosti, které selhání způsobily. Mezi spouštěče těchto náhlých selhání patří často kombinace celé řady událostí.  Metafora, kterou používáme pro popis této skutečnosti, je „černá labuť”.

Přečtěte si naši komplexní studii o této skutečnosti a dozvíte se, proč je pojištění pohledávek užitečné a také jak se máme vypořádat s náhlým selháním v nezaplacení.

Související dokumenty