Česká republika versus Turecko - strojní průmysl

Průmyslové reportáže

 • Česká republika,
 • Turecko
 • Strojírenství

13 06 2016

Strojní průmysl v Česku těží ze stabilního vývoje ekonomiky, což se odřáží ve zvýšených maržích za poslední rok, zatímco turecký strojní průmysl čelí obtížím způsobujícím pokles v importu a exportu.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2016

Na hřišti se objeví: strojní průmysl

(CZ) Souboj průmyslových odvětví - Česká republika versus Turecko

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Česká republika: a míč se kutálí dál
Strojní/strojírenský průmysl v České republice i nadále těží ze stabilního vývoje české ekonomiky, a to zejména v oblasti automobilového průmyslu, který je hlavním odběratelem strojní techniky a výrobních strojů. Navíc, poptávka po strojích ve stavením průmyslu se znovu výrazně pozvedla. České strojírenství, které je velmi orientované na export, také těží z oživení Eurozóny a ze stabilního kurzu Koruny vůči Euru. Také posilování Dolaru vůči Koruně v současnosti více napomáhá strojírenským firmám, pokud se rozhodnou exportovat stroje na zámořské trhy. Pouze několik českých strojírenských firem je negativně ovlivněno následky Ukrajinské krize.

Vyšší poptávka a pokles v cenách komodit vedly ke zvýšeným maržím za poslední rok. Vlastní kapitál u strojírenských firem je v současnosti nad průměrem všech ostatních firem zabývajícím se výrobním odvětvím. Banky jsou strojírenskému průmyslu pozitivně nakloněny a poskytují mu dostatečnou likviditu.

 

 

 
Turecko: hlavně skórovat na hřišti soupeře

Turecký strojní/strojírenský průmysl čelí některým obtížím, které vyvíjejí neustálý tlak na objem prodeje již od roku 2015. Politická nejistota, vedoucí k investičním výdajům a k vysokým úrokovým sazbám, má negativní vliv na tento průmysl. V roce 2015 klesl vývoz strojní techniky o 11,7%, zatímco dovoz klesl o 10%. Pokles v exportním sektoru byl z velké části ovlivněn poptávkou z Ruska, Iráku a Ázerbájdžánu.

Pokles v cenách komodit, jako jsou například kovy, pomohly udržet obchodní marže v zisku, ale hospodářská soutěž na tureckém strojním trhu je až příliš vysoká a je ovlivněná některými přebytky v objemu vyrobeného zboží, které pak vedou k cenové válce. Současně dochází u čínské konkurence ke zkvalitňování tamní produktivity, zdokonalování technologické úrovně a kvality vůbec, přičemž vynaložené náklady zůstávají stále nízké.

Turecké obchodní společnosti prodávající stroje a strojní techniku s nedostatečným kapitálem a s dlouhými termíny prodeje pak mají tendenci k tomu, že daleko častěji žádají o bankovní úvěry, a to i přesto, že jsou tyto zdroje vzhledem k nestálým politickým a ekonomickým podmínkám a k vysokému počtu nefungujících bankovních úvěrů stále více omezené.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Složení týmu

 

Česká republika
Positive section icon

Český výrobní průmysl se vyvíjí velmi dobře, a proto je výhled týkající se výroby strojů a strojních zařízení pozitivní.
 
Pododvětví výroby zemědělských strojů těží z rostoucí poptávky a z lepších finančních výsledků u zákazníků v zemědělsko-obchodním sektoru.

Negative section icon

Obchodní společnosti prodávající stroje a strojní techniku jsou závislé na vývozu do Ruska nebo na dodávkách do energetického sektoru, jak postupně musí zákazníci čelit různým obtížím.

 

 

 

Turecko
Positive section icon

V roce 2016 se očekává, že pozitivní vývoj stavebního a automobilového průmyslu podpoří poptávku po strojích a strojní technice.

Negative section icon

Chatrná situace zahraniční poptávky v textilním a v oděvním průmyslu způsobuje, že prodej strojů a stojní techniky, které souvisejí s těmito odvětvími, bude jednoznačně nižší.

V roce 2015 zaznamenal vývoz strojů a strojní techniky do zemí Ruska meziroční smluvní změnu o 45%. Turečtí vývozci strojní techniky, kteří jsou závisí na tomto trhu, mohou mít nicméně problémy, až budou muset tento ztracený tržní podíl kompenzovat jinde. Stejná situace nastane také u vývozců strojů a strojních techniky do zemí Iráku a Ázerbajdžánu kvůli politickým a ekonomickým problémům, jakým musí tyto země momentálně čelit.

 

       

Silné a slabé stránky soupeřů

Strengths icon
Český strojní průmysl: silné stránky
Strengths icon
Turecký strojní průmysl: silné stránky

 

 

 • Dobrá situace v objednávkách na domácím a zahraničním trhu
 • Dobrý přístup k finančním zdrojům, protože banky jsou v dnešní době ochotné poskytovat půjčky
 • Nízká míra výpadků
 • Rostoucí expozice na vyspělých trzích
 • Snížené ceny surovin (ocel a kovy)
 • Nízké mzdové náklady v porovnání s vyspělými trhy
 • Kvalifikovaní a zkušení zaměstnanci  
 • Očekávaný prospěch z oživení ekonomiky v Itálii

 

 

 

 

Weaknesses icon
Český strojní průmysl: slabé stránky
Weaknesses icon
Turecký strojní průmysl: slabé stránky

 

 

 • Závislost na ekonomickém cyklu
 • Dlouhá doba hotovostního cyklu
 • Vysoce konkurenční prostředí zastoupené převážně menšími strojními společnostmi, které jsou nuceny soutěžit o ceny a o platební podmínky
 • Koncentrace rizika u větších projektů
 • Požadavky na velké investice do výrobních zařízení
 • Obtížná hospodářská a politická situace omezuje investice do strojního zařízení a strojní techniky
 • Nedostupné bankovní úvěry
 • Nedostatek investic do výzkumu a rozvoje
 • Vysoké náklady na financování a investice do strojního průmyslu
 • Nedostatečné státní investiční pobídky a dotace
 • Rostoucí konkurence z Asie

 

 

 

 

 

Fair play hodnocení: platební morálka a insolvence

Český strojní/strojírenský průmysl

Platby za dodávky zboží v českém strojním/strojírenském průmyslu trvají v průměru mezi 30 a 60 dny v závislosti na odvětví. Někdy, zejména, pokud jsou vyráběny speciální obráběcí nástroje, se dodávky realizují výhradně na zálohy a na předplatby.

Počet zpožděných plateb je vysoký, často ovlivněný počtem uplatňovaných  reklamačních sporů či sporných pohledávek, dlouhým a nepřehledných soupisem pohledávek nebo způsobenými prodleními v původních projektech.

V následujících měsících se neočekává, že by počet nahlášených oznámení o nezaplacení nějak výrazně vzrostl.

Počet prohlášených konkurzů u společností zabývajících se strojním/strojírenským průmyslem je v průměru ve srovnání s ostatními průmyslovými odvětvími, a neočekává se žádné zvýšení ani v druhé polovině roku 2016.

Turecký strojní/strojírenský průmysl

Doba uhrazení za dodávky zboží v tureckém strojním/strojírenském průmyslu se pohybuje v průměru mezi 90 a 120 dny.

Počet zpožděných plateb je vysoký.

Počet prohlášených konkurzů u společností zabývajících se strojním/strojírenským  průmyslem za posledních šest měsíců vzrostl, a očekává se, že se bude stabilizovat v následujících šesti měsících. Přesto lze očekávat větší počet prohlášených konkurzů, pokud se bude současná obtížná ekonomická a politická situace i nadále zhoršovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

football icon

 

 

 

Navštivte naši hru Atradius mistrovství Evropy ve fotbale