Španělsko versus Česká republika - chemický průmysl

Průmyslové reportáže

 • Česká republika,
 • Španělsko
 • Chemie/Léčiva

13 06 2016

Poptávka v chemickém průmyslu je ve Španělsku na velmi dobré úrovni a v roce 2015 zaznamenala nárůst o 3 % až na 56,4 mld. EUR. Český chemický průmysl dosáhl pouze mírného zvýšení v poptávce.

Mistrovství Evropy ve fotbale 2016

Na hřišti se objeví: chemický průmysl

(CZ) Souboj průmyslových odvětví - Španělsko versus Česká republika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Španělsko: stabilně dobré výkony v týmu
Poptávka v chemickém průmyslu ve Španělsku je na velmi dobré úrovni. Za rok 2015 zaznamenala nárůst 3 % až na 56,4 mld. EUR, zejména díky celkovému oživení domácí poptávky, nízkým cenám ropy a posílení dolaru vůči euru, které pomohlo navýšit vývoz.

Ziskovost podniků obecně během posledních 12 měsíců rostla díky nižším cenám výrobků petrochemického průmyslu. V následujících měsících se očekává spíše ustálení tohoto ukazatele, neboť je očekávána větší stabilita cen ropy než v minulém období. Zatím není jasné, jak se očekáváný vývoj cen komodit (stagnace či nárůst) promítne do schopnosti podniků ve španělském chemickém průmyslu generovat peněžní prostředky.

Přístup těchto podniků k bankovnímu financování se obecně v uplynulých letech zlepšil, a to jak pro úvěry krátkodobé (financování pracovního kapitálu) tak pro dlouhodobé (financování kapitálových výdajů).

 

 

 
Česká republika: tvrdá konkurence na trhu

Český chemický průmysl sice zaznamenal zvýšení poptávky, její efekt je ale do značné míry neutralizován poklesem cen výrobců, což vede k nominálnímu poklesu tržeb. Podniky s vysokými fixními náklady nejsou vždy schopny promítnout je dostatečně do tržních cen své produkce. Po růstu ziskových marží v roce 2015 se v první polovině roku 2016 očekává spíše jejich stagnace.

Poptávka v petrochemickém průmyslu díky celkově dobrému ekonomickému vývoji dále roste. Výsledky na zemědělství navázaných segmentů chemického průmyslu a farmaceutických oborů spíše stagnovaly, zatímco gumárenství a výroba plastů těžily z dobrého vývoje v automobilovém průmyslu. Stupeň konkurence je na domácím i zahraničním trhu vysoký.

Nároky na financování i míra zadlužení jsou v tomto oboru značné. Producenti v chemickém průmyslu potřebují relativně vysoká stálá aktiva, která jsou většinou financována bankovními úvěry. Aktuálně nízké úrokové sazby tedy výrobcům v tomto ohledu ulevují.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na které hráče se zaměřit?

 

Španělsko
Positive section icon

Všechny obory chemického průmyslu jako celek předvádějí vynikající týmovou soudržnost: všechny hlavní obory jako petrochemie, speciální chemie a základní chemie mají před sebou dobré vyhlídky na rok 2016.

Negative section icon

I při dobrém týmovém výkonu může chyba jednotlivce výrazně ovlivnit celkový výsledek. V chemickém průmyslu je třeba dát pozor na společnosti s vysokou mírou zadluženosti a zhodnotit vývoj jejich celkového dluhu - zda má jeho případný nárůst potenciál využití k růstu výkonnosti a ziskovosti.

 

 

 

Česká republika
Positive section icon

Petrochemický průmysl v ČR zaznamenal v roce 2015 velmi dobrý výsledek.

Vzhledem k tomu, že se nepředpokládá výrazný nárůst cen ropy, marže v tomto oboru zůstanou na dobré úrovni.

Stejně tak výroba speciální chemie má relativně vyšší přidanou hodnotu a nižší míru konkurence než ostatní segmenty. Nízké ceny vstupů by měly pomoci udržet výkonnost velmi vysoko.

Negative section icon

V segmentu základní chemie je třeba individuální přístup k hodnocení podniku, neboť mnoho z nich je vystaveno problémům s kapacitou a útlumu poptávky.

 

       

Silné a slabé stránky soupeřů

Strengths icon
Španělský chemický průmysl: silné stránky
Strengths icon
Český chemický průmysl: silné stránky

 

 

 • Vysoké výdaje na výzkum, vývoj a inovace
 • Moderní odvětví s dobrou strukturou
 • Důležité odvětví španělského hospodářství, které během krize ukázalo dostatečnou odolnost
 • Dobrá platební morálka
 • Blízkost klíčovým odběratelům (např. automobilový průmysl)
 • Stabilní obchodní vazby
 • V některých segmentech se dařilo zvyšovat marže díky poklesu cen vstupů

 

 

 

 

 

 

Weaknesses icon
Španělský chemický průmysl: slabé stránky
Weaknesses icon
Český chemický průmysl: slabé stránky

 

 

 • Vysoká konkurence na mezinárodním trhu
 • Výsledky jsou silně závislé na cenách některých komodit (petrochemie a ropné produkty)
 •  Nezbytnost vysokých investic do výzkumu a vývoje
 • Závislost na externím financování
 • Pokles cen výrobců
 • Nárůst konkurence z asijských zemí

 

 

 

 

Fair play hodnocení: platební morálka a insolvence

Španělský chemický průmysl

Pohledávky jsou ve španělském chemickém průmyslu obvykle hrazeny za 60 dní.

Platební morálka je velmi dobrá, během posledních let zůstalo jen velmi málo nedobytných pohledávek.

Počet pojistných událostí byl v roce 2015 velmi nízký a pozitivní trend je očekáván i v roce 2016 díky příznivým cenám komodit a oživení španělské ekonomiky.

Míra insolvencí je v chemickém sektoru nízká a měla by taková zůstat i v roce 2016.

Český chemický průmysl

Pohledávky jsou obvykle hrazeny po 30 až 60 dnech. V některých segmentech velkoobchodu jsou platební podmínky velmi krátké a začínají už na 14 dnech.

Platební morálka je stabilní, v nejbližší době nelze očekávat nárůst počtu pojistných událostí.

Počet insolvencí v chemickém průmyslu se v posledních šesti měsících snižoval a nadále by měl zůstat stabilní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

football icon

 

 

 

 

Navštivte naši hru Atradius mistrovství Evropy ve fotbale