Publikace

Publikace společnosti Atradius poskytují firmám náš názor na ekonomickou situaci ve více než 40 zemích světa a zveřejňují prognózy ve stěžejních průmyslových odvětvích.

Filtrování…:

Hlavní publikace
Man cutting wood | Atradius

Atradius Country Report: Česká ekonomika poroste pomaleji.


Zpráva země

  • Česká republika
  • Zemědělství,
  • Doprava,

Obchodní doporučení

Doporučení jak maximalixovat obchodní aktivity v rámci celého světa zahrnují ekonomické přehledy, Credit-to-Cash instruktáže, expertýzy o exportních praktikách a čtvrtletní aktualizace mapy rizik.

Prognóza výkonnosti průmyslu

Stručný přehled výkonnosti podniku a kreditního rizika z hlavních průmyslových odvětvích na největších světových trzích.

Mapa rizik

Mapa světa poskytující přehled o stupni politického rizika spojeného s konkrétními zeměmi je publikována čtvrtletně oddělením hospodářského výzkumu společnosti Atradius.

Zpráva země

Zprávy o politické stabilitě, hospodářské výkonnosti průmyslu a prognózy založené na základech růstu DPH, vývozu, investicích a informacích o spotřebě.

Hospodářský průzkum

Hospodářský vývoj a tendence vývoje platební neschopnosti na rozvinutých a rostoucích trzích včetně přehledu od našeho hlavního ekonoma.

Průzkum trhu

Zprávy o výkonu klíčových odvětví průmyslu na jednotlivých trzích se zaměřením na kreditní rizika, rozvoj podnikání a finanční podmínky.

Barometr platební morálky

Každoroční přehled platební morálky společností, které byly prověřeny ve více než ve 30 zemích světa.

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek

Mezinárodní příručka vymáhání pohledávek a Globální sbírka o vymáhání pohledávek obsahují každoročně správné aktuální postupy při vymáhání pohledávek.