Pojištění pohledávek má nový standard IFRS9

Hospodářská zpráva

 • Česká republika
 • Zemědělství,
 • Doprava,
 • Chemie/Léčiva,
 • Stavebnictví,
 • Zboží dlouhodobé spotřeby,
 • Elektrotechnika/IT,
 • Finanční služby,
 • Potraviny,
 • Jiné,
 • Strojírenství,
 • Kovy,
 • Papírenství,
 • Služby,
 • Ocelářství,
 • Textil

08 02 2018

Zorientujte se v pojištění pohledávek v novém standardu IFRS9

Od ledna 2018 musí společnosti účtující podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IFRS) upravit způsob tvorby rezerv tak, aby vyhověly požadavkům nově zavedeného principu výpočtu opravných položek na základě očekávané úvěrové ztráty.

Co to pro ně znamená a jaký vliv může mít pojištění pohledávek a jejich vymáhání v souvislosti s požadavky IFRS9? Mimo jiné významně snížuje očekávané úvěrové ztráty v portfoliu pohledávek a přispívá tak k nižší volatilitě výkazu zisku a ztráty. O dalších pozitivních dopadech čtěte v našich aktuálních materiálech, které vám nabízíme níže.