Průzkum trhu - Strojní průmysl v USA

Průzkum trhu

  • Spojené státy americké
  • Strojírenství

31 07 2015

V porovnání s ostatními odvětvími v USA je míra úpadku strojního průmyslu nízká a očekává se, že selhání trhu se ustálí nebo se sníží o 1% v druhé polovině roku 2015.

  • Očekává se snížení počtu nezaplacených pohledávek
  • Očekává se stabilní situace v poptávce
  • Nízká cena ropy může mít nepříznivý dopad na odběratelský průmysl

 

MM_Machinery_sector_USA_overview

 

Spojené státy jsou největším světovým trhem strojního zařízení a třetím největším dodavatelem strojního zařízení na světě. Tuzemští výrobci se podílí na domácím trhu strojního průmyslu v USA takměř 60%.