Atradius zveřejnil údaje za úspěšný rok 2015

Tisková zpráva

Praha, 14. března 2016 - Společnost Atradius, jeden z celosvětově největších poskytovatelů pojištění pohledávek, oznámila výsledky své činnosti za rok 2015.

Oproti předchozímu období zaznamenala nárůst jak celkových tržeb, tak čistého zisku a základního kapitálu. Jedná se o pozitivní základ pro rok 2016, během kterého se očekává složitý vývoj hlavně v důsledku poklesu čínské ekonomiky.

Jaké jsou konkrétní výsledky za rok 2015?

  • Celkové tržby z pojistného vzrostly celosvětově o 5,6 % na 1 717,8 mil. EUR, což představuje výrazný nárůst oproti minulým letům.
  • Tržby ze služeb a ostatního prodeje vzrostly o 6,9 % na 180,8 mil. EUR. Samotný prodej služeb vzrostl o 93,4 %.
  • Čistý provozní výsledek pojistného vzrostl v roce 2015 o 8 % na 217,7 mil. EUR.
  • Čistý zisk vzrostl o 10,6 % na 178,2 mil. EUR.
  • Souhrn škodného poměru a nákladovosti činil 80,6 % *
  • Základní kapitál společnosti vzrostl o 7,7 % na 1 500 mil. EUR.

_________

* Souhrn škodného poměru a nákladovosti se počítá na základě obecných pojistných norem; jako součet vyplacených škodných událostí a ostatních vyplacených nákladů děleno přijaté tržby z pojistného

Tržby z pojistného stoupaly na většině trhů

Tržby z pojistného vzrostly v roce 2015 o 5,6 % na 1 717,8 mil, EUR. Objem přijatého pojistného se díky uspokojivému tempu růstu opět zlepšil, a to konkrétně o 5,4 % na 1.537,0 miliónů EUR. Atradius dosáhl spolehlivého růstu tržeb ve všech regionech s výjimkou oblasti Skandinávie, kde byla situace ovlivněna poklesem cen energií a v důsledku toho sníženým objemem exportů. Celkově vzrostly tržby z pojistného v Evropě o 3,4 %. Tržby z pojistného ve Španělsku a Německu, tedy dvou největších trzích, na kterých Atradius působí, narostly o 2,5 % resp. o 3,2 %. S vynecháním těchto dvou trhů se tržby z pojistného zvýšily celkově o 6,6 %.

Čistý provozní výsledek pojistného vzrostl o 8 %

Škodní poměr dosáhl solidních 43,5 % a hrubý provozní výsledek pojistného činil na konci roku celkem 320,6 milionu EUR. Pro srovnání: V roce 2014 činil stejný ukazatel 357,5 mil. EUR. Čistý provozní výsledek vzrostl přesně o 8 % na 217,7 mil. EUR, přičemž v předchozím roce to bylo 201,6 milionu EUR.

Příjmy ze služeb se téměř zdvojnásobily

Příjem ze služeb narostl v roce 2015 o 93,4 %, přičemž dosáhl hodnoty 8 milionů EUR. To představuje téměř dvojnásobný nárůst oproti roku 2014, kdy objem služeb činil 4,1 mil. EUR. Čistý investiční výsledek pak zaznamenal lehký pokles. Činil celkem 36 mil. EUR oproti 37,8 milionu EUR v roce 2014.

Úspěšná příprava na reformu Solvency II

Grupo Catalana Occidente (GCO), mateřská společnost Atradius, formálně předložila ke schválení členům dozorčí rady interní kapitálový model svého úvěrového pojištění a poskytování záruk. V souladu se zněním klíčové reformy regulace evropského pojišťovnictví Solvency II a interního kapitálového modelu, podléhajícímu schválení regulačních orgánů společnosti, je pojišťovna Atradius posouzena jako dobře zkapitalizovaná.

Výhled na rok 2016: Zpomalení čínské ekonomiky i oživování eurozóny

Pro rok 2016 se na řadě trhů očekávají obtížné obchodní podmínky. U rozvíjejících se ekonomik se předpokládá, že hospodářský růst zůstane pod tlakem souvisejícím se zpomalením čínské ekonomiky a nižšími cenami komodit. Na druhou stranu by mělo přetrvávat pomalé oživování eurozóny a růst ekonomik USA a Velké Británie. Atradius bude i nadále usilovat o inovaci své nabídky služeb a bude optimalizovat svoji firemní strukturu tak, aby dokázala poskytnout vždy nejefektivnější řešení v daných podmínkách.

„Naši klienti jsou pro nás prioritou. Zavázali jsme se, že jim budeme poskytovat kvalitní služby a že budeme podporovat jejich obchody takovým způsobem, abychom ochránili jejich pohledávky před nezaplacením. Každý den proto usilujeme o to, aby mohli reagovat na změny ve svém podnikání. To znamená, že jim poskytujeme cenné informace, efektivní nástroje, lokální podporu na úrovni jejich trhů a především krytí rizik, které snižuje expozici možného platebního selhání jejich zákazníků. I nadále se ale snažíme monitorovat neustále se měnící trhy a zlepšovat díky tomu naše služby,“ shrnuje cíle společnosti Atradius její výkonný ředitel Isidoro Unda. 

O společnosti Atradius

Atradius patří mezi celosvětové lídry v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk a vymáhání pohledávek. Působí v 50 zemích po celém světě, ve kterých se může spolehnout na více než 160 poboček a 3.300 zaměstnanců. Svým zákazníkům umožňuje přístup k informacím až o 200 milionech firem. Na českém trhu působí Atradius od roku 1998 a v současnosti odsud řídí strategické projekty pro region východní Evropy. Společnost Atradius je součástí skupiny Grupo Catalana Occidente - jedné z celosvětově nejúspěšnějších pojišťoven poskytujících pojištění úvěrů.

Další informace:
Atradius Corporate Communications
Christine Gerryn
Tel.: +31 20 553 2047
E-mail: christine.gerryn@atradius.com
www.atradius.com

Kontakt pro média:
Mgr. Klára Pirochová
Tel.: +420 732 801 881
E-mail: klara.pirochova@gmail.com
www.pulpo.cz