Exportní Praxe

Publikace z Exportní praxe detailně popisují potenciální rizika a překážky v exportu, kterým čelí společnosti působící na nových trzích. Poskytují praktická doporučení a návody k jejich překonání.

Nic neriskovat...

V okamžiku, kdy opustíte známé prostředí domácího trhu a začnete obchodovat na novém trhu s neznámým objemem exportu, brzy pochopitelně zjistíte, že čelíte dalšímu riziku. Někdy tyto bariéry znamenají skutečnou překážku pro Vaše úspěšné podnikání. V naší sadě publikací z Exportní praxe pro Vás identifikujeme tato rizika a ukážeme Vám některé způsoby, jak se takovýmto rizikům vyhnout.

Exportní praxe: Obchodní kontrakty zaměřené na export

Obchodní vztahy mohou být zajištěny dobrou obchodní odběratelsko-dodavatelskou smlouvou. Nedostatečně definovaná ustanovení nebo odlišné interpretace ve smlouvě mohou způsobit, že zůčastněné strany buď pozdrží platby, nebo dokonce vůbec nezaplatí. Při vytváření úspěšných exportních odběratelsko-dodavatelských smluv je proto důležité zvážit klíčové oblasti, aby byl Váš exportní obchod úspěšný.

Akreditivy

Akreditiv je bankovní záruka často poskytnutá prodejci (příkazci) k tomu, aby se tak zaručilo, že prodejce (příkazce) dostane zaplaceno za své zboží nebo služby. Banka se tak smluvně zavazuje, že poskytne prodejci (příkazci nebo osobě příkazcem ve smlouvě určené) na účet prodejce (příkazce) určité plnění za prodejcem (příkazcem) stanovených podmínek v případě, že odběratel není schopen za své zboží nebo služby zaplatit.

Banka, která akreditiv zapíše, pak jedná jménem odběratele a obvykle stanoví podmínky, které musí být splněny dříve, než bude platba připsána prodejci (příkazci) na účet. Podmínky obvykle obsahují doložení řady písemných dokumentů, počínaje originálem odběratelsko-dodavatelské smlouvy, dodacími listy, po potvrzovacími doklady o doručení zboží nebo služby konče.

Naše publikace o akreditivech popisuje, jak akreditivy v detailu fungují, a stejně tak klasifikuje jejich různé typy.

Poznámka: Publikace z Exportní praxe jsou dostupné pouze v anglickém jazyce.

Související dokumenty