CoverOnTop

Rozšíření pojistné ochrany k pojištění pohledávek u Atradius ve spolupráci se specializovaným pojistitelem Cooper Gay.

CoverOnTop je řešení krytí specializovaného pojistitele Cooper Gay ve spolupráci s Atradius, které v ideálním případě zajišťuje pojistnou ochranu až do výše limitu.

 

Cover On Top  | Atradius

 

Přednosti CoverOnTop:

  • Jsou pojištěny dodávky zboží a služeb vůči odběratelům v tuzemsku a zahraničí nad schválený částečný limit u Atradius, a to až do výše jeho dvojnásobku. 
  • CoverOnTop krytí je čerpáno z předem sjednaného celkového limitu pro všechny odběratele, na které Atradius schválil částečný limit.
  • Smlouva CoverOnTop je administrativně nenáročná. 
  • Cooper Gay již neprovádí žádné další prověření odběratele a neúčtuje si poplatky za prověření a monitoring. 
  • Maximální pojistná ochrana za atraktivní cenu je závislá na výši celkového limitu pojistné kapacity. Nejsou potřeba hlášení obratu nebo zůstatků. 
  • Pojištění CoverOnTop lze využít ve spojení s factoringem a financováním k zajištění dostatečné likvidity. 
  • Dodatečná pojistná ochrana představuje příležitost pro navýšení obratu a zvýšení profitability.


V případě zájmu se na nás můžete obrátit: info.cz@atradius.com.

Související dokumenty

Download
CoverOnTop

198.0KB PDF