Informace o cookies

Použití cookies společností Atradius

Když někdo navštíví webové stránky https://atradius.cz/, shromáždíme o něm standardní internetové přihlašovací údaje a detaily o jeho modelovém chování. Děláme to, abychom zjistili různé údaje, jako například, jaký počet návštěvníků si prohlédne různé části našich webových stránek. Tyto informace shromažďujeme způsobem, který nikoho z Vás neidentifikuje. Nepokoušíme se zjistit totožnost návštěvníků našich webových stránek. Nebudeme spojovat žádné údaje získané prostřednictvím těchto webových stránek s dalšími osobními identifikačními údaji, a to z jakéhokoliv zdroje. Jestliže budeme chtít získat z našich webových stránek Vaše osobní identifikační údaje, budeme Vás o tom předem informovat. Dáme Vám jasně najevo, že jsme získali Vaše osobní údaje, a vysvětlíme Vám, co s nimi máme v úmyslu udělat.

Seznam níže vysvětluje, které cookies používáme a proč.
 

Časové ID

Název Účel Doba platnosti
JSESSIONID JSESSIONID je cookie s časovou platformou, která je používána na webových stránkách běžících na JavaServer Pages (JSP). Cookie se používá k tomu, aby udržela anonymní uživatelskou relaci ze strany serveru. Ztrácí platnost v okamžiku, kdy uživatel ukončí relaci


Google Analytics

Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google, Inc. ("Google"), která pomáhá společnosti Atradius pochopit, jakým způsobem jsou používány naše webové stránky. Informace o tom, jak používáte naše webové stránky, včetně Vaší IP adresy, mohou být předány do společnosti Google a uloženy na jejich serverech. Informace používáme k sestavení reportů, které nám pomohou vylepšit naše webové stránky. Cookies získávají informace v anonymní podobě, mezi které patří počet návštěvníků jednotlivých stránek, z jaké stránky se návštěvníci na určitou stránku dostali a jaké konkrétní stránky navštívili.

Název Účel Doba platnosti
_utma Tato cookie nás informuje, jestli jste příslušnou webovou stránku navštívili již dříve, takže pak můžeme spočítat, kolik našich návštěvníků je poprvé na stránkách group.atradius.com nebo na určité stránce. 2 roky od nastavení/aktualizace
_utmb Pracuje s _utmc, aby vypočetl průměrnou dobu, kterou strávíte na group.atradius.com. 30 minut od nastavení/aktualizace
_utmc Pracuje s _utmb, aby vypočetl, kdy dojde k uzavření Vašeho internetového prohlížeče. V okamžiku, kdy zavřete Váš prohlížeč
_utmt Reguluje rychlost požadavku. 10 minut
_utmv Používá se pro ukládání proměnných dat a zvyklostí o návštěvníkovi na úrovni navštívené stránky. Tato cookie se vytváří v okamžiku, kdy vývojář použije metodu pro nastavení vlastních proměnných (_setCustomVar). Tato cookie se ale také používá pro zastaralé metody (_setCustomVar). Cookie je aktualizována pokaždé, kdy jsou data odeslána do služby Google Anylytics. 2 roky od nastavení/aktualizace
_utmz Ukáže nám, jakým způsobem jste se dostali na stránky group.atradius.com (např. z jiné stránky nebo z jiného vyhledávače). 6 měsíců od nastavení/aktualizace
_utmt_rollupTracker Sleduje vícenásobné domény společnosti Atradius. 30 minut od nastavení/aktualizace
_utmt_oldTracker Smaže starý sledovací kód. 30 minut od nastavení/aktualizace
_ga Rozlišuje uživatele. 2 roky od nastavení/aktualizace
_gat Reguluje rychlost požadavku. 10 minut od nastavení/aktualizace

Více informací: http://www.google.com/policies/privacy/

Pokud si nepřejete, abychom Vás při návštěvě našich webových stránek sledovali službou Google Analytics, klikněte na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Google Advertising

Název Účel Doba platnosti
Dvojitý klik cookie - id Sledovaná cookie je používána Googlem pro zlepšení Vašeho online vysílání včetně zobrazení vícero souvisejících reklam. 30 dní od nastavení/aktualizace

Více informací: http://www.google.com/policies/privacy/

 

Facebook pixel

Facebook pixel pomáhá určovat návštěvníky naší on-line nabídky jako cílové skupiny pro umístění reklam (takzvaných „facebook ads“). Podle toho nastavujeme facebook pixel, aby se facebookové reklamy zobrazovaly jen těm uživatelům na Facebooku a v rámci služeb sítě spolupracujících partnerů (takzvaná „Audience Network“ https://www.facebook.com/audiencenetwork/), kteří projevili zájem o naši on-line nabídku nebo vykazují určité znaky (např. zájem o určitá témata nebo výrobky, který se projeví návštěvou příslušných webových stránek), které předáváme na Facebook (takzvané „custom audiences“). Pomocí facebook pixelu chceme také zajistit, aby naše facebookové reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů a neobtěžovaly je. Pomocí facebook pixelu můžeme dále určit účinnost facebookových reklam pro účely statistik a průzkumu trhu, neboť vidíme, zda byl uživatel po kliknutí na facebookovou reklamu přesměrován na naše webové stránky (takzvaný „conversion tracking“).

  • Zpracovávané druhy údajů: údaje o použití (např. navštěvované webové stránky, zájem o určitá témata, doba přístupu), metadata / komunikační data (např. informace o zařízeních, IP adresy), údaje o poloze (údaje, které uvádějí polohu koncového zařízení koncového uživatele).
  • Subjekty údajů: uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé on-line služeb), zájemci.
  • Účely zpracování: tracking (např. sestavování profilů na základě zájmů/chování, používání souborů Cookie), remarketing, vyhodnocování konverzí, marketing založený na sledování zájmů a chování, profilování (vytváření profilů uživatelů), conversion tracking (měření efektivnosti marketingových opatření), měření dosahů (např. statistiky o přístupu, rozpoznávání vracejících se návštěvníků), vytváření cílových skupin (určení relevantních cílových skupin pro marketingové účely nebo jiné zveřejňování obsahů), cross device tracking (zpracování údajů o uživatelích, kteří využívají více zařízení, pro marketingové účely).
  • Bezpečnostní opatření: IP masking (pseudonymizace IP adresy).
  • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a obecného nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR), oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f obecného nařízení o ochraně osobních údajů). 
  • Možnost vznést námitku (opt-out): Odkazujeme na prohlášení o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů a na možnosti vznést námitku (tzv. „opt-out“), které jsou uvedené u jednotlivých poskytovatelů. Pokud není uvedena žádná explicitní možnost vznést námitku, můžete v nastaveních prohlížeče případně zakázat používání souborů Cookie. Tím však může dojít k omezení funkcí naší on-line nabídky. Doporučujeme proto tyto informace o možnosti vznést námitku, které jsou nabízeny souhrnně vzhledem k příslušným zeměpisným oblastem: 

a)    Evropa: https://www.youronlinechoices.eu
b)    Kanada: https://youradchoices.ca/en/tools
c)    USA: https://www.aboutads.info/choices
d)    Všeobecně: http://optout.aboutads.info.
 

YouTube videos

YouTube používá webové stránky pro ukládání a pro zobrazení video obsahu. Cookies jsou proto nastaveny tak, aby mohl YouTube sledovat používání svých služeb. YouTube cookies jsou instalovány pouze tehdy, když kliknete na tlačítko pro přehrávání.

Název Účel Doba platnosti
PREF Tato cookie ukládá Vaše preference a další informace o Vás, a to zejména preferovaný jazyk, kolik si přejete mít zobrazených vyhledávaných výsledků na stránce, nebo zda si přejete, aby byl Váš filtr SafeSearch Google zapnutý. 10 let od nastavení/aktualizace
VISITOR_INFO1_LIVE Cookie, kterou nastavuje YouTube a kterou se měří rozsah pásma, aby se tím určilo, zda používáte nový nebo starý typ video přehrávače.  Do 3650 dní
use_hitbox Použití _hitbox cookie zvyšuje počet ’přehrání‘ YouTube videí. Vyprší po ukončení používání
YSC Tato cookie je nastavena na stránkách YouTube video služby s vloženými YouTube videi. Vyprší po ukončení používání

Více informací: google.co.uk/intl/en/policies/privacy/

 

Další obecné odkazy na externí webové stránky

Našim návštěvníkům poskytujeme navigaci do široké škály externích webových stránek, na kterých se Atradius prezentuje. Pokud si návštěvník zvolí možnost zobrazit si obsah z těchto webových stránek, opouští stránky Atradius a je následně přesměrován na jinou stránku, která využívá širokou škálu dalších druhů cookies po celou dobu jeho návštěvy. Společnost Atradius není zodpovědná za žádné cookies, které jsou používány mimo stránky Atradius.

LinkedIn  - Více viz. Zásady ochrany osobních údajů pro LinkedIn
Twitter     - Více viz. Zásady ochrany osobních údajů pro Twitter
YouTube   - Více viz. Zásady ochrany osobních údajů pro YouTube