Mapa rizik

Atradius Mapa rizik poskytuje přehled o stupni rizika spojeného s konkrétními zeměmi. Informace vyplývají z údajů shromážděných naším Ekonomickým výzkumným týmem, který se zaměřuje na různé faktory.

Atradius Mapa rizik je sestavená z různých zdrojů a funkcí ratingového systému STAR. Systém je navržený Atradius Ekonomickým výzkumným týmem k tomu, aby zhodnotil míru rizikovosti dané země, včetně různých politických a ekonomických rizik, občanských nepokojů a konfliktů.

 

 

Mapa rizik | Atradius Country Risk Map Q3 2022

 

 

 

Stáhněte si nejnovější mapu rizik

Riziko země

Společnosti, které podnikají na mezinárodní úrovni, se spoléhají na stabilitu obchodního prostředí v cizích zemích. Zisky a investice mohou být v takovém prostředí náchylné a citlivé na nepříznivé vývoje. Tato rizika jsou všeobecně označována jako "riziko země". Stupeň a změna v rizikovosti země je proto důležitým strategickým a funkčním indikátorem pro mezinárodní společnosti.

Riziko země pokrývá širokou škálu faktorů, jako politický vývoj, riziko (ozbrojeného) konfliktu či finanční situaci vládního resortu dané země. Tyto faktory souvisí například s regulačními změnami, rizikem konfiskace majetku, občanskými nepokoji, válkou, kontrolou a s devalvací měny. Riziko země bere v úvahu ochotu a schopnost vládního resortu příslušné země platit a jaký má tato skutečnost dopad na platební schopnost veřejnosti nebo soukromých společností hradit své zahraniční závazky. Na základě našeho krytí politických rizik, poskytujeme krytí proti podskupinám událostí označených jako "riziko země". Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o jednotlivých trzích a o jejich STAR ratingu, navštivte, prosím, naše Zprávy z jednotlivých zemí.

Atradius STAR rating

STAR je interní rating politických rizik zhodnocených společností Atradius. STAR (zkratka anglického spojení slov Sovereign Transfer and Arbitrary Risk) reprezentuje ratingový systém pro posouzení rizika konkrétní země. STAR rating obsahuje souhrn měření politických rizik relevantních pro pojistné smlouvy Atradius a výslovně se zaměřuje na dopad, kterou to bude mít na veřejnost a na soukromé společnosti mající zahraniční závazky.

Všeobecně řečeno jsou výchozí identifikátory, stanovené politikou Atradius po stanovení politických rizik, klasifikovány jako přesuny ve vládním resortu nebo jako nahodilý risk.

STAR rating se pohybuje na stupnici od 1 do 10, kde 1 představuje nejnižší stupeň rizika a 10 nejvyšší stupeň rizika. 10 ratingových kroků je sloučeno do pěti obecných kategorií, aby se tak umožnila jejich interpretace z hlediska kvality poskytnutí úvěru. Tyto kategorie se spektrálně pohybují v rozsahu úrovně “Nízké riziko" až po úroveň "Velmi vysoké riziko".  

Poznámka: Dokumenty k Mapě Rizik, Riziku země, nebo ke STAR ratingu jsou dostupné pouze v anglickém jazyce.

Vyloučení odpovědnosti

Tato mapa je určená pouze pro informační účely a není určená jako doporučení nebo jako oznámení pro konkrétní transakce, investice nebo strategie, a to v žádném případě pro žádného čtenáře. Čtenáři si musí vytvořit své vlastní nezávislé stanovisko, obchodní nebo jiné, pokud jde o poskytnuté informace. Přestože jsme přijali všechna možná opatření k zabezpečení, aby informace obsažené v této zprávě byly získané ze spolehlivých zdrojů, nenese Atradius zodpovědnost za žádné chyby nebo opomenutí, nebo za výsledky získané z použití této informace. Všechny informace jsou přesné a pravdivé a podle našich nejlepších znalostí, vědomostí a přesvědčení k datu jejich zveřejnění a nezohledňují budoucí vývoj. Všechny informace v této zprávě jsou poskytovány "tak jak jsou", bez záruky úplnosti, přesnosti, včasnosti, nebo bez očekávaného výsledku z jejich používání, a bez jakékoli záruky výslovné nebo vyjádřené nepřímo. V žádném případě nenese Atradius, jeho přidružené společnosti nebo korporace, anebo partneři, zástupci nebo jeho zaměstnanci, odpovědnost vůči Vám, nebo vůči komukoli jinému, za jakákoliv rozhodnutí uskutečněná nebo za činnosti podniknuté v souvislosti s informacemi použitými v této zprávě, anebo za žádné následné, okamžité nebo následující škody, a to i v případě, že je upozorněn na možnost vzniku takovýchto škod.

Související dokumenty

Související obsah

Speciální produkty

Produkt

Speciální produkty společnosti Atradius nabízí pojištění pohledávek ušité "na míru" mimo rámec naší obvyklé nabídky úvěrového pojištění. Poskytují krytí obchodu, financování a krytí politických rizik.