Historie

V roce 2015 jsme oslavili 90. výročí od založení společnosti Atradius, které považujeme za klíčový milník v historii naší společnosti zabývající se rozvojem světového obchodu.

Název společnosti Atradius byl poprvé zveřejněný v srpnu 2003 jako nový oficiální název společnosti nahrazující původní obchodní značku Gerling NCM. Společnost Gerling NCM do té doby zastávala vůdčí postavení na celosvětovém trhu v oblasti pojištění pohledávek a řízení pohledávek a vznikla v roce 2001 fúzí skupiny německé pojišťovny pohledávek Gerling-Konzern Speziale Kreditversicherung (Gerling Credit) a nizozemské pojišťovny pohledávek Nederlandsche Credietverzekering Maatschappij (NCM). Změna této obchodní značky byla dokončena 5. ledna 2004.

Akcionářská skupina Gerling Group byla v té době tvořena předními mezinárodními finančními institucemi, mezi které patřily: Swiss Re a Deutsche Bank, Sal. Oppenheim, Seguros Catalana Occidente, přední španělská společnost poskytující finanční služby, a Crédito y Caución, vedoucí pojišťovna pohledávek ve Španělsku a čtvrtý největší pojišťovna pohledávek na světě.

Od 25. ledna 2008, kdy se společnost Atradius spojila se společností Crédito y Caución a posílila tak svoji pozici na světovém trhu úvěrového pojištění, je společnost Atradius považována opět za vedoucího hráče v oblasti pojištění pohledávek.

 

Atradius – více než 90letá zkušenost

Společnost Atradius byla původně založena jako NCM v Nizozemsku v roce 1925. V té době byla společnost vytvořena s cílem zlepšovat obchodní podmínky na trhu pro firmy se sídlem v Nizozemí. Tohoto podnikatelského plánu se společnost držela až do roku 1932, kdy NCM začala spolupracovat s nizozemskou vládou, aby jménem nizozemského státu poskytovala úvěrové služby zaměřené na export nizozemským firmám. Tato spolupráce mezi společností Atradius a nizozemskou vládou trvá až dodnes.

V Německu sahají kořeny společnosti Atradius až ke společnosti Gerling Credit, která byla založena v roce 1954 jako přidružená větev skupiny Gerling Group poskytující pojištění pohledávek. Gerling Credit byl řízený výhradně z Německa a to až do roku 1962, kdy otevřel svoji první mezinárodní pobočku ve Švýcarsku. Společnost Gerling Credit byla první soukromou pojišťovnou poskytující pojištění pohledávek, která nabízela ochranu exportních kreditních rizik.

Ve Španělsku v roce 1929 nově založená a rychle organicky rostoucí společnost Crédito y Caución se stala posléze dominantní pojišťovnou pohledávek a zajišťovací společností pro celý Pyrenejský poloostrov.

 

Internacionalizace

Globalizace podnikání a obchodu v průběhu druhé poloviny 20. století dokonale vyhovovala podnikatelským záměrům obou společností NCM a Gerling Credit a tak díky rychlé expanzi mezinárodního obchodu obě společnosti prosperovaly a rychle rostly.

Podnikání a obchodování na mezinárodních trzích podnítily trend slučování v oblasti pojištění pohledávek a proto se obě společnosti, NCM i Gerling Credit, brzy staly předními přestaviteli v oblasti pojištění pohledávek a vymáhání pohledávek. Společnost Crédito y Caución, která byla založená na pevných španělských kořenech, nicméně zaměřila svůj tržní odbyt výhradně na Španělsko a Portugalsko. Všechny tři strategie zajistily společnostem silný růst.

V roce 2001 se cesty obou společností NCM a Gerling Credit spojily a došlo k vytvoření Gerling NCM. Společnost Crédito y Caución se stala součástí skupiny Atradius v roce 2008. Atradius je nyní jednou z největších světových organizací v oblasti pojištění pohledávek poskytujících pojištění pohledávek a řízení kreditních rizik prostřednictvím svých 160 poboček v 50 zemích po celém světě.

 

Atradius v České republice

Pojišťovna Atradius má zkušenosti s českým trhem od roku 1998. Stejně jako ve světě, i u nás je její historie spojena s pojišťovnou Gerling, která začala nabízet pojištění pohledávek 1. dubna 1998. Po pěti letech tuzemského působení nastaly zásadní změny v akcionářské struktuře Gerlingu ve světě, které se promítly i v Česku. V návaznosti na změnu vlastníků se koncern Gerling rozdělil a koncem roku 2003 se začal psát příběh nové samostatné společnosti na globální úrovni, která byla přejmenována z Gerling NCM na Atradius.

16. prosince 2003 získala nově vzniklá pojišťovna Atradius povolení k provozování pojišťovací činnosti na území ČR v rozsahu pojistných odvětví 14 a 15 neživotních pojištění (dle části B přílohy k zák. č.363/1999 Sb.). Již ke konci roku 2003 dosáhla společnost hranice 50 milionů předepsaného pojistného a chránila obchody za zhruba 23,5 miliardy korun.

V současnosti je Atradius v České republice vedoucím pojistitelem  pohledávek. Atradius úzce spolupracuje v řadě oblastí se slovenskou pobočkou Atradius a z České republiky se řídí celá řada strategických projektů regionu východní Evropy.