Kariéra

Jsme celosvětová společnost a jako taková nabíráme talenty po celém světě. Prosazujeme pozitivní a různorodou pracovní kulturu pro všechny naše zaměstnance.

Srdcem našeho podnikání je důraz na péči o dobré vztahy. Dosahujeme toho tím, že pro všechny naše zaměstnance rozvíjíme příjemné pracovní prostředí založené na spolupráci a týmové práci. Tuto naši pozornost zaměřujeme samozřejmě také na naše klienty, se kterými usilujeme o vybudování pevných pracovních vztahů.

 

Rozvíjíme dobře ohodnocené profese

 

 

 

 

 

 

 

 

Woman holding mug Atradius Collect@Net

 

 

 

 

 

 

 

 

Víme, že nám dodáte tu nejlepší práci, pokud shledáte Vaše zaměstnání dostatečně povzbudivé a dobře finančně ohodnocené. Ve společnosti Atradius podporujeme všechny naše zaměstnance k tomu, aby nám ze sebe mohli vydat jen to nejlepší, aby rozvíjeli svoje schopnosti a byli ambiciózní - a to nejen pro společnost Atradius, ale také pro sebe.

Jako náš zaměstnanec budete povzbuzován(a) k tomu, abyste převzal(a) budování Vaší kariéry do vlastních rukou. Budeme Vás podporovat, pokud budete potřebovat poradit nebo se vzdělávat ve školících programech, a pomůžeme Vám, abyste žili podle svých ambicí.

 

Pracujeme s pozitivním kulturním prostředím

Budování pozitivních vztahů mezi našimi kolegy a klienty je pro nás klíčovým pravidlem pro to, abychom správně a dobře fungovali. Považujeme se za zaměstnavatele rovných příležitostí a pevně věříme tomu, že každý náš zaměstnanec má právo na to, aby mu byla projevována stejná úcta a respekt.

Jsme nadnárodní společnost, která poskytuje mnoho příležitostí k cestování a pro mezinárodní práci. Po celém světě, ve většině našich kanceláří, můžete najít zaměstnance z mnoha rozdílných národností a kultur.

Etika naší společnosti jasně vyjadřuje, jakým způsobem pohlížíme sami na sebe a na naše zaměstnance. Jsme odborníky v našem oboru. Rádi pracujeme s kulturními inovacemi, ve kterých využíváme nových technologií k tomu, abychom ve prospěch našich klientů vyvinuli nové služby. Věříme ve spolupráci a v týmovou práci a stejně tak rozvíjíme dobré obchodní vztahy s našimi klienty.

Kromě toho vyplývá naše činnost také z firemního kodexu společenského a obchodního chování, nazvaného Zásady vedení a správy společnosti Atradius, ve kterém se zavazujeme, že budeme plnit naše povinnosti čestně a v souladu s naším prohlášením o morálním a etickém chování.

 

 

 

 

 

 

Atradius Netherland staff

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytváříme odlišnosti a měníme společenské postoje

Podporujeme desatero principů OSN Global Compact. Věříme, že máme povinnost chovat se k našim zaměstnancům poctivě, čestně a s úctou, a na oplátku je podporujeme, aby sami za sebe usilovali a rozvíjeli svoji společenskou odpovědnost. To na lokální úrovni poskytuje příležitosti mnoha našim zaměstnancům k tomu, aby se účastnili charitativních činností nebo se angažovali v činnostech souvisejících s otázkami životního prostředí a podporovali tak své komunity.

 

Práce ve společnosti Atradius

Pokud se chcete dovědět více o tom, jaké to je pracovat pro společnost Atradius, podívejte se na některé profesní momentky od našich kolegů z různých oddělení, kteří v současné době stále pracují pro Atradius.