Kariéra

Jsme celosvětová společnost a jako taková nabíráme talenty po celém světě. Prosazujeme pozitivní a různorodou pracovní kulturu pro všechny naše zaměstnance.

Srdcem našeho podnikání je důraz na péči o dobré vztahy. Dosahujeme toho tím, že pro všechny naše zaměstnance rozvíjíme příjemné pracovní prostředí založené na spolupráci a týmové práci. Tuto naši pozornost zaměřujeme samozřejmě také na naše klienty, se kterými usilujeme o vybudování pevných pracovních vztahů.

 

Rozvíjíme dobře ohodnocené profese

Víme, že nám dodáte tu nejlepší práci, pokud shledáte Vaše zaměstnání dostatečně povzbudivé a dobře finančně ohodnocené. Ve společnosti Atradius podporujeme všechny naše zaměstnance k tomu, aby nám ze sebe mohli vydat jen to nejlepší, aby rozvíjeli svoje schopnosti a byli ambiciózní - a to nejen pro společnost Atradius, ale také pro sebe.

Jako náš zaměstnanec budete povzbuzován(a) k tomu, abyste převzal(a) budování Vaší kariéry do vlastních rukou. Budeme Vás podporovat, pokud budete potřebovat poradit nebo se vzdělávat ve školících programech, a pomůžeme Vám, abyste žili podle svých ambicí.

 

Pracujeme s pozitivním kulturním prostředím

Budování pozitivních vztahů mezi našimi kolegy a klienty je pro nás klíčovým pravidlem pro to, abychom správně a dobře fungovali. Považujeme se za zaměstnavatele rovných příležitostí a pevně věříme tomu, že každý náš zaměstnanec má právo na to, aby mu byla projevována stejná úcta a respekt.

Jsme nadnárodní společnost, která poskytuje mnoho příležitostí k cestování a pro mezinárodní práci. Po celém světě, ve většině našich kanceláří, můžete najít zaměstnance z mnoha rozdílných národností a kultur.

Etika naší společnosti jasně vyjadřuje, jakým způsobem pohlížíme sami na sebe a na naše zaměstnance. Jsme odborníky v našem oboru. Rádi pracujeme s kulturními inovacemi, ve kterých využíváme nových technologií k tomu, abychom ve prospěch našich klientů vyvinuli nové služby. Věříme ve spolupráci a v týmovou práci a stejně tak rozvíjíme dobré obchodní vztahy s našimi klienty.

Kromě toho vyplývá naše činnost také z firemního kodexu společenského a obchodního chování, nazvaného Zásady vedení a správy společnosti Atradius, ve kterém se zavazujeme, že budeme plnit naše povinnosti čestně a v souladu s naším prohlášením o morálním a etickém chování.

 

Vytváříme odlišnosti a měníme společenské postoje

Podporujeme desatero principů OSN Global Compact. Věříme, že máme povinnost chovat se k našim zaměstnancům poctivě, čestně a s úctou, a na oplátku je podporujeme, aby sami za sebe usilovali a rozvíjeli svoji společenskou odpovědnost. To na lokální úrovni poskytuje příležitosti mnoha našim zaměstnancům k tomu, aby se účastnili charitativních činností nebo se angažovali v činnostech souvisejících s otázkami životního prostředí a podporovali tak své komunity.

 

Práce ve společnosti Atradius

Pokud se chcete dovědět více o tom, jaké to je pracovat pro společnost Atradius, podívejte se na některé profesní momentky od našich kolegů z různých oddělení, kteří v současné době stále pracují pro Atradius.

Frank Ronsholt HR case studyFrank Rønsholt

Káva chutná nejlépe v Miláně

 

 

Jeden týden najdete specialistu z oddělení IT, Franka Rønsholta, v Helsinkách, jak připojuje počítače pro nové kolegy, zatímco následující týden může být Frank na cestě třeba do Tokia, kde bude přesouvat přehřátý a zemětřesením poničený server na jiné místo. Protože je Frank součástí mezinárodního Atradius IT týmu, patří mezi jeho hlavní kompetence respektování kulturních rozdílů, které přirozeně existují v takové organizaci, jakou je Atradius s pobočkami rozmístěnými v 50 zemích světa. Systémy musí pracovat dobře a spolehlivě pro všechny naše klienty a kolegy a to nehledě na to, jestli slunce vychází v Šanghaji, nebo zapadá v Honolulu.

Milán, Istanbul, Stockholm, Tokio - jmenujte jakékoliv město a 44tý Frank Rønsholt Vám řekne, že tam byl. Současně Vám k tomu s největší pravděpodobností také řekne nějaký ten  dobrý příběh, který s daným místem nějak souvisí. Může to být dech beroucí příběh o naprosto nepředvídatelném problému, který byl vyřešen za minutu dvanáct. Nebo to může být příběh o tom, jak je důležité mít vždy přesný pojem o čase v závislosti na zeměpisné šířce, ve které se právě nacházíte, protože jestliže ho nemáte, může se pro Vás stát obyčejné čtvrteční ráno v 9:00 nekonečné, nebo to pro Vás může mít fatální následky, jestliže Vám místní dodavatel vysvětlil, že Vám zásilku doručí "těsně před víkendem".

Buďte připraveni na cokoliv

Frank často neví, jakému problému bude čelit, dříve, než dorazí na místo. To pro něj ale není problém, právě ta nepředvídatelnost je to, co ho na jeho práci těší. Říká: "Pokud vše správně funguje - pak ano, svoji práci jste udělali velmi dobře, ale nejvíce to je vzrušující právě tehdy, když jste už na místě a musíte najít řešení ihned, protože víte, že když se Vám nepodaří najít řešení, můžete se klidně vrátit domů - takže pak, když se Vám to podaří, je to opravdu skvělé."

Skutečnost, že Frank uspěje, je dána díky dobré kombinaci jeho vlastností - tvrdohlavosti, přehledu a vnímavosti k problémům a chybám, které mohou nastat. K tomu se přidává ještě respekt a porozumění od široké škály jeho kolegů v zahraničí.

Frank je v Atradius známou tváří. Jako specialista v oddělení IT z Kodaně je vždy svými kolegy dobře přijímán a je mu nabízena káva z automatů po celém světě. A kde je káva nejlepší? O tom není žádných pochyb, podle Franka totiž: "Espreso z milánského automatu na kávu chutná doopravdy jako káva".

Yoselien Jansen HR case studyYoselien Jansen

Uplatnila jsem mezinárodní obchodní dovednosti v praxi (včetně jazykových omylů)

Pro někoho, kdo studoval mezinárodní obchod, se může zdát práce v globálním oddělení Atradius jako splněný sen. Alespoň to je případ Yoselien Jansenové, senior obchodního manažera v Atradius Global. “Mám ráda rozmanitost mojí práce. Žádný den pro mě není stejný. Jeden den můžu projednávat otázky týkající se poslední sklizně, zatímco jiný den se můžu zabývat vývojem odvětví spotřební elektroniky u našich klientů.“

“A není to jenom ta rozmanitost pracovní činnosti, se kterou pracuji“, dodává. "Každodenně mluvím s klienty na mezinárodní úrovni a spolupracuji s kolegy z celého světa."

“Jako senior manažer moje práce zahrnuje, abych si promluvila s potencionálními klienty a navrhla jim, jakým způsobem můžeme pro jejich podnikání strukturovat konkrétní programy, a pomoci jim tak minimalizovat rizika a maximalizovat jejich obchodní příležitosti. Je to všechno o hledání obchodních příležitostí, které budou fungovat po celém světě. Například potřebujeme strukturovat pojistnou smlouvu, která bude platná v Hong Kongu, Itálii a ve Spojených státech amerických. Naše síla pak spočívá v tom, že se snažíme udržet místní charakteristiky, zatímco vytváříme globální smlouvu, a to mi mimo jiné také umožňuje, že se hodně naučím o místních kulturách a tradicích".

 Globální podle jména, globální podle povahy

Yoselienin postoj k práci s globálním týmem Atradius vyplývá z jejích vlastních zkušeností. Jako rodák původem z Nizozemí, získala svoje první zahraniční zkušenosti v Kansasu v USA, kam se dostala přes výměnný program na vysoké škole, následující zkušenosti pak získala v Montrealu, kde studovala na univerzitě McGill University v rámci výměnného studijního programu. Po promoci absolvovala stáž v Atradius v Baltimoru, přičemž předtím pracovala nejdříve v Amsterdamu a poté v Paříži.

V současné době se Yoselien vrátila nazpátek do Baltimoru, kde se věnuje vzdělávání svých amerických kolegů v jemnější verzi amerického fotbalu (Američany označovanými jako "soccer", tedy v kopané, což je vždy obrovské téma k diskusi během Světového poháru).

Ačkoliv může svoji kancelář jednoznačně popsat jako nadnárodní více než mnozí z místních v Baltimoru, její jazykové dovednosti mají tendenci ji stále plést a vyvádět z míry. Jak Yoselien sama popisuje: “Při jedné příležitosti jsem mluvila po telefonu holandsky s kolegy z Nizozemí. Bavili jsme se nejdříve o obchodních záležitostech a pak jsem se kolegů holandsky zeptala, ‘a jak se máte?‘ (ang. znění ‘and how are you?‘), přičemž každý kolem mě v kanceláři vyprskl smíchy. Pro kolegy z Baltimoru totiž moje holandské ‘hoe is het?‘ znělo jako ‘kdo to je?‘ (ang. znění ‘who is it?‘). Mysleli si, že s někým klábosím celou věčnost a teprve pak se jich ptám, kdože je to vlastně u telefonu!”

Bart Poublon HR case studyBart Poublon

Životní sen a cestování po světě

Pro někoho, kdo neměl ve škole nadání na cizí jazyky, jsou jazykové znalosti Barta Poublona ohromující. Mluví anglicky, francouzsky, holandsky, německy a trochu japonsky. Zeptejte se ho na to ale, a on jen skromně pokrčí rameny - cizí jazyky jsou podružné pro něco o moc více důležitého - pro cestování.

"Moje první práce byla účetní blízko mého domova v Belgii. Po čase jsem si ale uvědomil, že tohle není to, co bych chtěl dělat, dokud mi nebude 65. Chtěl jsem cestovat," přiznává.

Když skončil s účetnictvím, nastoupil Bart do oddělení risku a podpořil tým Atradius v Paříži. Od té doby pracuje stále v Atradius, přičemž ho jeho kariéra zavedla do Francie, Velké Británie, Japonska, Austrálie a do Hong Kongu.

Naučil jsem se respektu v Japonsku: Asijsko-tichomořském oddělení rizik

V současné době je Bart v Hong Kongu, kde pracuje jako výkonný ředitel v oddělení rizik pro Asii a Tichomoří. Stará se o asi 60 kreditních analytiků z celého regionu, od Šanghaje po Sydney. “Vedu tým k tomu, aby pro naše klienty dělal dobrá, rychlá rozhodnutí kreditních rizik pro jejich odběratele, ale současně je také vedu k tomu, aby byla tato rozhodnutí stále kontrolována Atradius“, vysvětluje.

Dodává: “Dohlížím na významné případy, které mi jsou předávány od mého týmu ke schválení. Předsedám také Výboru pro kreditní zhodnocení rizik pro Asii a Tichomoří, Afriku, Indii a Střední východ a také Zemskému výboru Atradius, který stanovuje pravidla pro upisování rizik pro každou zemi a pro trh, který chceme pojistit.“

Nyní, poté co žil v tolika zemích, má Bart nějakou oblíbenou zemi? “Miluji Japonsko“, přiznává se, “má mystiku. Je to velmi tradiční, ale v mnoha ohledech také ultra-moderní země, která mě naučila hodně o úctě a vážnosti, a je to země, kde jsem potkal svoji ženu.“

“Poprvé jsem pracoval v Japonsku jako senior upisovatel rizik v době, kdy vrcholila finanční krize. Potřebovali jsme snížit kreditní limit u jednoho konkrétního klienta, takže jsem osobně navštívil danou společnost, abych jim vysvětlil situaci. Následující týden jsem byl požádán, abych se do té společnosti vrátil, protože klient nepřijal mé vysvětlení. To se opakovalo v kuse po tři týdny. Čtvrtý týden šel se mnou na schůzku s klientem i můj šéf. Přestože k tomu už neměl nic nového co dodat, bylo jeho vysvětlení přijato. Trochu šedých vlasů a všechno se rozhodlo, můj klient potřeboval slyšet tu zprávu jen od někoho staršího a výše postaveného. Úcta k hierarchii byla dobrou lekcí pro mladého sebevědomého muže, kterým jsem byl a která mě poučila!”

Pracovní příležitosti

Jsme mezinárodní společnost a jako taková získáváme talenty pro práci v Atradius po celém světě. Podívejte se na naše volné pracovní pozice a kontaktujte nás se svým životopisem a průvodním dopisem na info.cz@atradius.com nebo přímo na adresu odpovědné kontaktní osoby.

V současné době hledáme do oddělení obchodu na hlavní pracovní poměr nového kolegu/ kolegyni na pozici obchodní manažer/ manažerka. Podrobnosti k pracovní pozici naleznete v dokumentu níže. V případě vašeho zájmu nám pošlete váš životopis na e-mail: radim.hamacek@atradius.com.

Související obsah

Vedení a správa

Prostřednictvím Zásad vedení a správy společnosti, Charty zákaznických služeb a investicí do inovací jsme vázáni k tomu, abychom vedli naše zaměstnance, klienty ke zlepšování našich produktů a služeb.