Organizační struktura

Operační struktura naší nadnárodní společnosti je organizována tak, aby byla co nejvíce efektivní a aby zamezovala regulačním složitostem, charakteristickým pro různé legislativní rámce ve světě.

 

 

 

Atradius Group Organisation Chart

 

 

 

Fúze našich evropských Atradius pojišťoven byla dokončena

V Atradius se neustále snažíme o to, abychom optimalizovali naši společnost. Za tímto účelem došlo dne 30. prosince 2016 k fúzi dvou evropských dceřiných pojišťoven, a to společnosti Atradius Credit Insurance N.V. a společnosti Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución, S.A.U - do jednoho právního subjektu. K tomuto datu změnila nástupnická společnost název obchodní firmy na Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, nicméně obchodní název Atradius a Crédito y Caución budou i nadále zachovány na příslušných trzích.

Společnost Atradius N.V. zůstává i nadále nizozemskou holdingovou společností s předmětem činnosti mezinárodního pojištění úvěru, zajištění a vymáhání pohledávek po celém světě.

Nová organizační struktura umožňuje společnosti Atradius zjednodušit fungování dvou evropských pojišťoven poskytujících služby v různých regulatorních prostředích, aniž by to ovlivnilo úspěšný model podnikání nebo zavedených obchodních značek. Toto opatření nám také umožňuje zvýšit efektivitu poskytování našich bezkonkurenčních služeb zákazníkům na globálním trhu úvěrového pojišťovnictví včetně poskytování záruk.

 

 

Atradius Group Organisation Chart - before and after the merger

 

 

 

 

 

 

 

Související obsah

Vedení společnosti

Členové našeho Představensta a zástupci z Dozorčí rady řídí oblasti našeho podnikání, přičemž se nechávají vést zájmy našich akcionářů a potřebami našich klientů.

Vedení a správa

Prostřednictvím Zásad vedení a správy společnosti, Charty zákaznických služeb a investicí do inovací jsme vázáni k tomu, abychom vedli naše zaměstnance, klienty ke zlepšování našich produktů a služeb.

Informace o akcionářích

Atradius N.V. je soukromá společnost, která je zcela ve vlastnictví společnosti Grupo Catalana Occidente, S.A. a společnosti Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.