Rating finanční síly

Rating finanční síly naší společnosti byl potvrzený ratingovou agenturou A.M. Best na úrovni „A“ (Excelentní) se stabilním výhledem; a agenturou Moody’s na úrovni "A2" s negativním výhledem.

Klíčové provozní subjekty Atradius N.V. mají rating finanční síly určený ratingovými agenturami A.M. Best a Moody’s. Oba dva ratingy potvrzovaly na konci roku 2019 silnou provozuschopnost a vedoucí pozici skupiny Atradius. V dnešní náročné době snížila společnost Moody’s svůj rating na negativní hodnocení.

A.M. Best

Rating: A (excellent), stabilní výhled
Poslední aktualizace: Listopad 2019
Atradius N.V., hodnocené subjekty ve skupině:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.

Atradius Seguro de Crédito, S.A.

Internetové stránky: A.M. Best

Moody's

Rating: A2, negativní výhled
Poslední aktualizace: Březen 2020
Atradius N.V., hodnocené subjekty ve skupině:

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros

Atradius Reinsurance DAC

Atradius Trade Credit Insurance, Inc.

Internetové stránky: Moody's

 

 

Související obsah

Informace o akcionářích

Atradius N.V. je soukromá společnost, která je zcela ve vlastnictví společnosti Grupo Catalana Occidente, S.A. a společnosti Grupo Compañía Espanõla de Crédito y Caución, S.L.

Výroční zprávy

Výroční zpráva je kompletní přehled výsledků Atradius N.V. za daný rok. Obsahuje výsledky a strategie, roční účetní uzávěrku a doplňující finanční informace.