Výroční zprávy

Výroční zpráva je kompletní přehled výsledků Atradius N.V. za daný rok. Obsahuje výsledky a strategie, roční účetní uzávěrku a doplňující finanční informace.

Nejnovější Výroční zprávy a Souhrny jsou dostupné k prezentaci a ke stažení (stáhnout Adobe Reader).

 

Atradius Výroční zpráva 2017 – Jsme neustále v kontaktu

Atradius Annual Report Cover 2017

Jsme celosvětovou společností, která aktivně podporuje domácí i zahraniční obchody v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk a vymáhání pohledávek. Aby byla naše práce efektivní, je pro nás nanejvýš důležité, abychom zůstávali neustále v kontaktu s firmami - a především s lidmi, kterým poskytujeme naše služby. Díky našim pokročilým technologiím, které budeme i nadále rozvíjet, anebo díky našim oboustranně výhodným obchodním dohodám, si budeme i nadále vytvářet pevné vztahy s našimi zákazníky a partnery.

V celosvětovém měřítku vzrostl v roce 2017 celkový výnos Atradius o 4,3 % na 1.837,2 miliónu EUR (5,1% při konstantních směnných kurzech), zatímco v roce 2016 to bylo 1.760,7 miliónu EUR. Výnosy za pojistné dosáhly 1.718,9 miliónu EUR, což představuje nárůst o 2,0% (2,7% při konstantních směnných  kurzech). V regionech severní Ameriky, Asie a střední a východní Evropy narostly tržby z pojištění, což plně koresponduje s ambicemi Atradius v těchto oblastech.

Roční zisk dosáhl 186,2 milióny EUR, což bylo samozřejmě podpořeno zvýšením celkového výnosu Atradius o 4,3 %. Celkový zisk se na globální úrovni včetně výnosů z dluhopisů a obligací pohyboval rovněž na velmi dobré úrovni.
 

Výhled

Očekává se, že globální ekonomika bude v roce 2018 i nadále růst, a tím samozřejmě i příjmy za pojistné od našich zákazníků. To bude mít opět veliký vliv na cenovou politiku. Překážky v obchodování mohou vést k rychlým odvetným úderům na poli mezinárodního obchodu, zatímco přetrvávající obavy z Brexitu budou představovat hrozby pro společnosti, které mají značný obchodní podíl v exportu. Přesto, navzdory těmto konkrétním obavám, předpovídáme, že rok 2018 bude rokem stabilního růstu, ve kterém bude situace s počtem prohlášených úpadků společností v průměru také stabilní.

Isidoro Unda, předseda představenstva Atradius, k tomu řekl: „Prioritou společnosti Atradius, a to již po mnoho let, je snaha o vytvoření stabilních podmínek pro podnikání, tedy takového prostředí, ve kterém se mohou naši zákazníci a obchodní partneři spolehnout vždy na to, že jim budeme poskytovat trvale vynikající služby všude tam, kde je toho od nás zapotřebí. Podmínky pro obchodování se všeobecně zlepšují, a proto je nutné, aby naši zákazníci byli schopni rychle reagovat na obchodní příležitosti. Abychom jim k tomu pomohli, i nadále pro ně zavádíme inovativní služby jako například Atradius Insights v roce 2016 nebo Atradius Atrium v roce 2017. Díky těmto službám jim umožňujeme, aby reagovali rychleji a činili chytřejší rozhodnutí v oblasti správy svých pohledávek. Věříme, že právě tím, jak cíleně spolupracujeme s našimi zákazníky, jim nejvíce pomáháme v jejich obchodních záměrech, s vedením a správou jejich pohledávek, takže pak můžou rozvíjet svoje obchodní aktivity bezpečněji a účelněji.“

Související obsah

Vedení společnosti

Naše Představenstvo a Dozorčí rada řídí oblasti našeho podnikání, přičemž je vedena zájmy našich akcionářů a potřebami našich klientů.