Výroční zprávy

Výroční zpráva je kompletní přehled výsledků Atradius N.V. za daný rok. Obsahuje výsledky a strategie, roční účetní uzávěrku a doplňující finanční informace.

Nejnovější Výroční zprávy a Souhrny jsou dostupné k prezentaci a ke stažení (stáhnout Adobe Reader).

 

Atradius Výroční zpráva 2016 – Určíme si budoucnost

 

Atradius Annual Report Cover 2016

 

Cílem Atradius je naučit a vést naše zákazníky dlouhodobě k tomu, aby dokázali pomocí svých úvěrových prostředků a efektivní správou hotovosti úspěšně posilovat růst svého podnikání. Proto budeme i nadále investovat do nových technologií a budeme využívat nové příležitosti na trzích. Naše strategie je pevně zakotvená v naší distribuční makléřské síti stejně tak jako u našich agentů, kteří vám poskytují kvalitní služby k tomu, abyste se mohli obchodně prosadit, a ve kterých pro nás naši zákazníci a orientace na globální trh hrají zásadní roli.

Rok 2016 pro nás byl úspěšným rokem, ve kterém jsme zahájili celou řadu zajímavých projektů, které zavazují  Atradius, aby i nadále působil jako hlavní poskytovatel úvěrového pojištění. Naše smýšlení o zákazníkovi, který je vždy ’na prvním místě’ nás drží v čele trhu úvěrového pojišťovnictví.

V celosvětovém měřítku vzrostly příjmy Atradius o 2,5 % na 1.761 miliónu EUR v roce 2016, přičemž v roce 2015 to bylo 1.718 miliónu EUR. Při konstantním směnném kurzu to znamenalo nárůst o 3,4%. Evropa, Asie a Oceánie vykazovaly povzbudivý růst tržeb, který byl v souladu s našimi ambicemi o rozšiřování růstu tržeb v těchto regionech. Podnikání na celosvětové úrovni (Global) pro naše nadnárodní společnosti v oblasti pojištění pohledávek,  poskytování záruk a řízení úvěrového rizika znamenalo také dobré výsledky a zvýšené tržby.   

Sečteno a podtrženo, při pohledu na naše výsledky za rok 2016 jsme spokojeni se ziskem 211,8 miliónu EUR, což představuje nárůst o 18,8% oproti roku 2015.

Výhled

Vzhledem ke globálnímu i regionálnímu obchodu vyvstává v roce 2017 řada otázek. Předpokládané nové projednání řady obchodních smluv napříč celým světem by mohlo pozdržet růst mezinárodního obchodu. Vedlejším účinkem tohoto procesu by mohla být zpoždění plateb spolu s předpokládanými rostoucími cenami. Některé společnosti tak zřejmě budou muset přistoupit k zefektivnění správy své hotovosti. Stejně tak bude mít tento vývoj vliv na potřebu dostatečné informovanosti o obchodních subjektech a služeb souvisejících se zajištěním pohledávek spolu s vylepšeným monitoringem úvěruschopnosti těchto subjektů a jejich dluhové situace.

Předseda správní rady Atradius,  Isidoro Unda, k tomu řekl, „Každý rok se musejí firmy potýkat s novými potencionálními překážkami, jen aby zvýšily své zisky a správu svých platebních rizik. V Atradius máme přesvědčivou firemní kulturu, která se zaměřuje výhradně na to, abychom byli schopni uspokojit rostoucí požadavky našich klientů souvisejících se zajištěním svých pohledávek. Rok od roku nabízíme našim klientům a partnerům lepší služby v oblasti úvěrového pojištění a poskytování záruk, poskytujeme jim pravidelně aktualizované informace o odběratelích, podporu při vymáhání pohledávek a rychlou likvidaci v případě škod. To vše se odráží ve vysoké míře udržitelnosti zákazníků - u Atradius zůstává přes 93 % klientů.“

Související obsah

Vedení společnosti

Naše Představenstvo a Dozorčí rada řídí oblasti našeho podnikání, přičemž je vedena zájmy našich akcionářů a potřebami našich klientů.