Výroční zprávy

Výroční zpráva je kompletní přehled výsledků Atradius N.V. za daný rok. Obsahuje výsledky a strategie, roční účetní uzávěrku a doplňující finanční informace.

Nejnovější Výroční zprávy a Souhrny jsou dostupné k prezentaci a ke stažení (stáhnout Adobe Reader).

 

Atradius Výroční zpráva 2018 – DNA Atradius

Atradius Annual Report 2018 - Image of woman looking at DNA | Atradius

 

Ve společnosti Atradius usilujeme o to, aby pojištění pohledávek našich zákazníků bylo co možná nejsilnější. Jen tak budeme moci zajistit firmám a podnikům po celém světě, aby mezi sebou mohly obchodovat s důvěrou a byly konkurenceschopné. Bez ohledu na to, jak složitá se zdá být obchodní transakce, kdekoliv na světě, nebo mezi kým k ní dochází, chceme vždy přispět k tomu, aby byl realizovaný obchod úspěšný.

Daří se nám toho dosáhnout především díky tomu, že velmi dobře rozumíme oboru podnikání u každého našeho zákazníka, a to stejně dobře jako se vyznáme v lidech, kteří stojí za tím vším, a  rozumíme jejich potřebám a cílům. Díky těmto znalostem jsme pak schopni poskytovat prvotřídní pojistné krytí pohledávek, důvěryhodné informace a ucelený pohled do problematiky každodenního podnikání. Informace a služby proto vždy přizpůsobujeme konkrétním potřebám každého našeho zákazníka.

V roce 2018 vrostl příjem z pojistného Atradius o 3,8% (5,3% při stálých směnných kurzech) díky strategii, podle které Atradius pokračoval v rozšiřování svého portfolia a globálního obchodu. Zisk oproti roku 2017 vzrostl o 8,8 % z 186,2 milionu eur na 202,7 milionu eur. Docílili  jsme solidního škodného poměru ve výši 43,7%, když jsme vyplatili svým zákazníkům škody v celkové výši 834 miliónů EUR a zároveň jim poskytl pevnou podporu v rizikovém podnikatelském prostředí.

Výhled na rok 2019

Očekává se, že ekonomické podmínky v roce 2019 budou ještě více náročnější, než tomu bylo v roce 2018. Naštěstí jsme na to dobře připraveni a naši zákazníci si tak mohou být jisti, že díky našim znalostem a dovednostem v oblasti upisování rizik je ochráníme před riziky plynoucími z platební neschopnosti a zajistíme jim příležitosti pro další obchodování.

Isidoro Unda, předseda představenstva Atradius, k tomu říká: „Další rok solidních výsledků vychází ze silné podnikové kultury, mezinárodní expanze a implementace opatření zaměřených na zvýšení efektivity, které povedou jednoznačně ke zvýšení kvality našich služeb poskytovaných našim klientům. V době globální ekonomické nejistoty nás tato vylepšení staví do lepší pozice při uspokojování vyšších nároků našeho rostoucího portfolia klientů v příštích letech a při rozšiřování našeho byznysu.“

Související obsah

Vedení společnosti

Členové našeho Představensta a zástupci z Dozorčí rady řídí oblasti našeho podnikání, přičemž se nechávají vést zájmy našich akcionářů a potřebami našich klientů.