Vedení a správa

Prostřednictvím Zásad vedení a správy společnosti, Charty zákaznických služeb a investicí do inovací jsme vázáni k tomu, abychom vedli naše zaměstnance, klienty ke zlepšování našich produktů a služeb.

Zásady vedení a správy

Atradius považuje dobré vedení a správu společnosti za významnou. Zásady vedení a správy společnosti, které vydala Nizozemská asociace pojistitelů, stanoví principy pro nizozemské pojišťovny a jsou zaměřené na vedení a správu společnosti, řízení rizik, audit a na způsoby odměňování zaměstnanců ve společnosti. Tyto Zásady přijala za své také společnost Atradius a aplikuje je ve své společnosti. Představenstvo společnosti Atradius podepsalo Prohlášení o dodržování zásad morálního a etického chování ve společnosti.

Vedení se zaměřením na klienty

Srdcem našeho podnikání je orientace na klienty. Jsme hrdí na to, že jsme vůdčí společností v této oblasti. Například jsme byli první, kdo zavedl globální služby orientované pro unikátní potřeby nadnárodních společností.

Dnes je naše soustředění na klienta viditelné v Chatě zákaznických služeb, kde se zavazujeme, že budeme našim klientům poskytovat služby a zpětnou vazbu na nejvyšší úrovni.

Naší klíčovou strategií je orientace na klienty. Mezi naše strategické cíle patří snaha o vytvoření udržitelného růstu tržeb a zvyšování zisků. Konec konců věříme tomu, že budeme úspěšní pouze tehdy, pokud naši klienti a akcionáři budou také úspěšní. Proto se snažíme, abychom dosáhli tyto cíle zejména tím, že našim klientům a akcionářům poskytneme naše nejlepší služby a podporu.

Jsem velmi rád že nás Atradius zapojil, jakožto svého klienta, do vývoje tohoto nástroje. Často Vám pouze stačí, abyste věděli, na kterých pět či deset procent informací se musíte zaměřit, a to mi právě tento nástroj umožňuje.

Atradius quotation from Arne Antonsson  Arne Antonson
Globální vedoucí pojištění pohledávek ze společnosti Electrolux

Vedení se zaměřením na inovaci

Naše odhodlání vyvíjet pouze ty nejlepší nástroje sestavené pro podporu našich klientů z nás činí světové představitele v oblasti pojištění pohledávek. Náš závazek k inovacím je klíčovou oblastí naší akční strategie. Náš poslední nástroj, Atradius Insights, stanovuje nový standard úvěrového pojištění v oblasti řízení pohledávek.

Naše společnost Atradius chce jít za rámec klasického pojištění pohledávek. Chceme poskytnout našim klientům pohled na jejich rizika. Tento důmyslný online nástroj obchodního zpravodajství, Atradius Insights, umožňuje našim klientům identifikovat jejich současná i budoucí rizika a sledovat chování jejich portfolia. Za tímto účelem mohou naši klienti z řídícího panelu provádět tzv. „hloubkové vrty“ u svého portfolia a to až na tu nejnižší detailní úroveň, mohou vhodně nastavovat volbu jednotlivých filtrů, anebo mají možnost exportovat výběrová data.

Speciální nástroje mají schopnost zobrazit všechna rozhodnutí o Kreditních limitech vystavených za zvolené časové období, rozložených v rámci Vašich ratingových skupin. Také Vám poskytnou přehled o každém Kreditním rozhodnutí, které vyprší, anebo které bude zrušené během následujících 12 měsíců.

 

 

 

Insights Credit Insurance

 

 

 

Atradius představuje mnohem více než jen pojištění. Budujeme osobní vztahy s našimi klienty a s jejich odběrateli, abychom lépe pochopili jejich podnikání a poskytli jim detailnější pohled do jejich kreditních rizik.

David Capdevila David Capdevila
Výkonný ředitel společnosti Atradius N.V.

Vůdčí hlasy v našem představenstvu

Členství v našem představenstvu je dobrým příkladem našeho mezinárodního zaměření v Atradius. Našich pět nejvyšších členů představenstva je španělské, německé, nizozemské a britské národnosti.

Mezi svými vrstevníky jsou uznáváni jako vůdčí osobnosti v oboru pojištění pohledávek a jejich obchodní zkušenosti, od prvotního projednávání a porozumění obchodu až po jeho konečné a detailní řešení, jsou velmi rozsáhlé.

Cíle a strategie

Základem naší strategie je touha zajistit trvalý chod podnikání s udržitelným růstem příjmů a s bezpečným, stabilním zvyšováním zisků, což dokonale odpovídá potřebám našich akcionářů a klientů, bez ohledu na velikost nebo rozsah jejich podnikání.

Naši činnost zaměřujeme na pojištění pohledávek a na poskytování služeb souvisejících s řízením rizik, jako například vymáhání nebo inkaso pohledávek. V rámci toho, je naším cílem expandovat do třech hlavních oblastí:

  • Klienti: ze všech tří klíčových segmentů – globální / nadnárodní společnosti, velké společnosti, a malé a střední podniky.
  • Trhy: nepřetržitým prozkoumáváním nových příležitostí na vznikajících trzích, především ve střední a východní Evropě, Asii, a v Americe.
  • Produkty: investováním a vytvářením nových produktů a služeb, které se zaměřují na specifické potřeby u každého segmentu trhu.

Kromě soustředění se na klienty a našeho závazku k inovacím je naší další strategií také posílení naší konkurenční pozice a snížení nestálosti ziskovosti tím, že maximalizujeme efektivity nákladů.

Související dokumenty

Související obsah

Vedení společnosti

Členové našeho Představensta a zástupci z Dozorčí rady řídí oblasti našeho podnikání, přičemž se nechávají vést zájmy našich akcionářů a potřebami našich klientů.

Kodex služeb

Kodex zákaznických služeb je náš příslib vůči Vám. Demonstruje náš závazek, že Vám poskytneme vysoce kvalitní služby a úroveň komunikace, podporu a poradenství.

Atradius Insights

V dnešním náročném konkurenčním obchodním prostředí je klíčovou výhodou, pokud máte v ruce aktuální informace a přehledy.