GDPR

O společnosti Atradius  

Atradius patří mezi celosvětové lídry v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk a   vymáhání pohledávek stejně jako v oblasti poskytování obchodních informací. Působí ve vice jak 50 zemích po celém světě. Jeho produkty z široké nabídky pojištění pohledávek, poskytování záruk nebo vymáhání pohledávek chrání společnosti po celém světě před rizikem platební neschopnosti spojeným s prodejem zboží a služeb na odloženou splatnost. Atradius působí na trhu ”business-to-business” (B2B). 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, známé spíše pod názvem: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), nabylo účinnosti dne 25. května 2018. GDPR posiluje práva jednotlivce, které se týkají jeho osobních údajů, a snaží se sjednotit zákony pro ochranu osobních údajů v celé Evropě, a to bez ohledu na to, kde (ve které zemi) se osobní údaje zpracovávají. 

GDPR současně přináší další povinnosti, které se týkají ochrany osobních údajů a uplatňují se v našem podnikání. Vítáme proto všechny vaše podněty a příležitosti, které povedou ke zlepšení našich procesů a systémů, abychom mohli tyto stěžejní požadavky naplnit.

GDPR se týká osobních údajů

Osobní údaje jsou definovány jako: všechny informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (která je subjektem těchto údajů).

Zaměřujeme se především na podniky a firmy

Působíme na trhu “business-to-business” (B2B). Při poskytování našich produktů a služeb shromažďujeme a zpracováváme informace o společnostech a firmách. V průběhu tohoto procesu nicméně ale také zpracováváme údaje, které mohou být podle práva EU považovány za osobní údaje. Patří sem informace, které se týkají jednotlivce (například v případě živnostníka, ředitele společnosti, (skutečného) vlastníka společnosti, nebo odborného poradce). Kromě toho si ukládáme kontaktní údaje osob, se kterými spolupracujeme, a každého, kdo se přihlásí k odběru našich novinek a publikací prostřednictvím našich e-mailových upozornění.. 

Chráníme osobní údaje

Důvěra, kterou do nás vkládáte při zpracování vašich osobních údajů, je pro nás velice důležitá. Zavázali jsme se, že budeme používat vaše osobní údaje pečlivě a bezpečně transparentním způsobem. Investujeme proto intenzivně do ochrany vašich osobních údajů ve všech oblastech, a to včetně případů, kdy používáte naše webové stránky, aplikace, portály, nebo se přihlásíte k odběru našich novinek a publikací. Svědomitě chráníme vaše osobní údaje, ať už využíváte naše služby jako náš zákazník, kontaktní osoba našich zákazníků, obchodní (smluvní) protistrana ve vztahu k našim zákazníkům, nebo když s námi obchodujete jako náš obchodní partner či dodavatel.

Prohlášení o ochraně soukromí 

Přečtete si, prosím, naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se dozvěděli, jakým způsobem používáme vaše soukromé údaje. Prohlášení obsahuje informace, které musíme poskytovat v souvislosti se zpracováním osobních údajů podle platných právních předpisů EU. Obsahuje přehled o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, kdy je shromažďujeme, jak tyto údaje používáme a jak dlouho osobní údaje uchováváme. V tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů najdete také cenné informace o tom, jak získáte přístup ke svým informacím, abyste je mohli aktualizovat (požádat o jejich opravu, omezení nebo smazání) a dozvíte se, jaká práva můžete uplatnit jako subjekt, který nám poskytuje informace.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás

Pokud k nám máte jakoukoliv zpětnou vazbu nebo otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, neváhejte a kontaktujte nás