Obchodní doporučení

Atradius pořádá pravidelné webové semináře popisující současnou ekonomickou situaci na různých trzích, které jsou velmi užitečné a pomáhají nám zvyšovat naše povědomí o nových trzích.

Kreditní manažer, Globální 500. zákazník obchodní společnosti

Publikujeme různé druhy zpráv a dokumentů, které Vám poskytnou přehledy a doporučení pro celou řadu Vašich otázek týkajících se obchodu a exportu. Zprávy se liší zejména svým přístupem k dané problematice. Mapa rizik identifikuje například úrovně rizikovosti v jednotlivých zemích, zatímto dokumenty z Exportní praxe obsahují různá praktická doporučení. Credit-to-Cash instruktáže pak poskytují dodatečná odborná poradenství v oblasti řízení rizik.

Náhlé selhání: Když se stane něco nemyslitelného

Náhlých případů nesplácení přibývá a v nestabilní ekonomice je obtížné určit, kdy nastane platební neschopnost. Naštěstí existují způsoby, jak se před následky včas chránit.

Credit-to-Cash

Atradius Credit-to-Cash Vám nabízí bezplatné obchodní poradenství, které je navržené k tomu, aby podporovalo Vaše každodenní obchodní činnosti. Součástí jsou i užitečné kontrolní kroky.

Mapa rizik

Mapa rizik poskytuje přehled o míře rizika spojeného se zeměmi po celém světě. Hodnocení rizik vychází z politických a ekonomických faktorů, které shromažďuje náš tým ekonomů.

Exportní Praxe

Publikace z Exportní praxe detailně popisují potenciální rizika a překážky v exportu, kterým čelí společnosti působící na nových trzích. Poskytují praktická doporučení a návody k jejich překonání.