Obchodní doporučení

Atradius pořádá pravidelné webové semináře popisující současnou ekonomickou situaci na různých trzích, které jsou velmi užitečné a pomáhají nám zvyšovat naše povědomí o nových trzích.

Kreditní manažer, Globální 500. zákazník obchodní společnosti

Publikujeme různé druhy zpráv a dokumentů, které Vám poskytnou přehledy a doporučení pro celou řadu Vašich otázek týkajících se obchodu a exportu. Zprávy se liší zejména svým přístupem k dané problematice. Mapa rizik identifikuje například úrovně rizikovosti v jednotlivých zemích, zatímto dokumenty z Exportní praxe obsahují různá praktická doporučení. Credit-to-Cash instruktáže pak poskytují dodatečná odborná poradenství v oblasti řízení rizik.

Credit-to-Cash

Atradius Credit-to-Cash Vám nabízí bezplatné obchodní poradenství, které je navržené k tomu, aby podporovalo Vaše každodenní obchodní činnosti. Součástí jsou i užitečné kontrolní kroky.

Exportní Praxe

Publikace z Exportní praxe detailně popisují potenciální rizika a překážky v exportu, kterým čelí společnosti působící na nových trzích. Poskytují praktická doporučení a návody k jejich překonání.

Mapa rizik

Atradius Mapa rizik poskytuje přehled o stupni rizika spojeného s konkrétními zeměmi. Informace vyplývají z údajů shromážděných naším Ekonomickým výzkumným týmem, který se zaměřuje na různé faktory.