Ochrana osobních údajů

Společnost Atradius N.V. společně se svými dceřinými společnostmi a pobočkami („dále jen Atradius“), patří mezi celosvětové poskytovatele v oblasti úvěrového pojištění, poskytování pojistných záruk, zajištění, vymáhání pohledávek a poskytování obchodních informací/zpravodajské činnosti. Společnost Atradius působí na trhu v oblasti B2B. Cílem nabídky produktů a služeb, které společnost Atradius vyvinula, je poskytnout společnostem po celém světě plnohodnotné informace a ochranu před rizikem vzniku platební neschopnosti, způsobené nejčastěji v souvislosti s prodejem zboží a služeb, a zabezpečit jim tak ochranu pro jejich podnikání. Prostřednictvím těchto služeb umožňujeme, aby se podnikání rozvíjelo na celosvětové úrovni. 

Při poskytování produktů a služeb, vystupuje naše společnost Atradius jako „správce údajů“. Shromažďujeme a zpracováváme informace nejvíce o firmách a podnicích. Při tomto procesu nicméně často zpracováváme také údaje, které můžeme klasifikovat jako „osobní údaje“ podle platných právních předpisů Evropské Unie (EU), protože jde o citlivé údaje týkající se jednotlivce (např. v případě živnostníka, ředitele společnosti, vlastníka firmy, nebo profesionálního odborníka působící v určité oblasti, apod.). Vaše důvěra ve způsob, jakým pracujeme s vašimi osobními údaji, je pro nás velice důležitá. Ať už používáte naše webové stránky, aplikace, portály, hlásíte se k odběru našich novinek, či se přihlašujete do našich služeb jako jednatel společnosti, právní zástupce nebo kontaktní osoba pověřená naším zákazníkem, nebo když obchodujete (jako protistrana) s našimi zákazníky, či když spolupracujete přímo s námi jako náš obchodní partner nebo dodavatel, vždy je pro nás velice důležité, abychom používali vaše osobní údaje opatrně, bezpečně, svědomitě a vždy výhradně čitelným a transparentním způsobem. 

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytujeme pouze informace, které jsme povinni poskytnout ve vztahu se zpracováním osobních údajů na základě právních předpisů EU. Vysvětlujeme například účely a důvody pro zpracování osobních údajů, kategorizaci příslušných osobních údajů, rozdělení do kategorie zdrojů a příjemců osobních údajů, nebo způsoby uchovávání vašich osobních údajů a dále i vaše práva jakožto předmětné strany. 

Dceřiné společnosti a pobočky Atradius mohou mít také svoje další prohlášení o ochraně osobní údajů na vlastních (lokálních) webových stránkách. Pokud se jedná o společnost Atradius Instalment Credit Protection (Belgie), navštivte rozhodně její webové stránky, abyste si přečetli konkrétní informace týkající se ochrany osobních údajů.

Aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Usilujeme o neustálé zlepšování našich služeb, procesů a také o zlepšení ochrany vašich osobních údajů. Proto budeme čas od času aktualizovat prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám proto, abyste toto naše prohlášení pravidelně sledovali. Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 10. května 2023.

Kdy shromažďujeme osobní údaje a kdy se uplatňuje toto Prohlášení o ochraně osobních údajů?

1. Když navštívíte naše webové stránky

1.1 Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Můžeme zpracovávat následující informace o vaší firmě, společnosti nebo podnikání, které mohou být považovány za osobní údaje:

 • Jakékoliv osobní údaje, které zadáte nebo vyplníte, jako je vaše jméno, (pracovní) adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, přihlašovací údaje, anebo jiné informace poskytnuté v průběhu registrace do našich produktů nebo služeb.
 • Informace, které nám umožní, abychom si vás zapamatovali společně s vašimi uživatelskými preferencemi v okamžiku, když navštívíte naše webové stránky. Pro shromáždění tohoto typu informací používáme soubory cookies. Další podrobnosti, např. jakým způsobem můžete cookies povolit/zakázat, jsou k dispozici na naší stránce Informace o cookies.
 • Vaši IP adresu, kterou používáme pro zaznamenání vašeho zájmu/návštěvy našich webových stránek. 
 • Vaše přihlášení k odběru novinek, aktualizací prostřednictvím e-mailů, zpráv z jednotlivých zemí, aktualizovaných obchodních nebo ekonomických informací, atd., o které jste projevili zájem prostřednictvím našich webových stránek.

1.2 Proč shromažďujeme tyto osobní údaje?

Vaše informace můžeme použít k následujícím účelům:

 • Pro vytvoření nabídky produktů a služeb, která vás zajímá, k udržení kontaktu s vámi nebo k řešení vašich stížností /sporů.
 • Pro optimalizaci našich produktů a služeb, pro účely (přímého) marketingu a pro průzkumy trhu. 
 • Pro administrativní účely v rámci skupiny Atradius a pro účely řízení a ochrany naší infrastruktury informačních technologií. 

1.3 Právní důvody pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, pokud je to podloženo některým právním předpisem týkajícím se zpracování osobních údajů. Při zpracování vašich informací proto vycházíme z jednoho anebo z vícero právních předpisů: 

 • Souhlas
  • Žádáme vás o souhlas s používáním určitých souborů cookies prostřednictvím naší webové stránky. Podrobnější informace o této problematice naleznete na naší stránce Informace o cookies.
 • Oprávněný zájem
  Vaše informace můžeme zpracovávat, protože jsou potřebné nebo důležité k dosažení našich oprávněných zájmů.
  • K používání některých souborů cookies nevyžadujeme váš souhlas. V takových případech má společnost Atradius oprávněný zájem, aby vám zpřístupnila funkční webové stránky. Podrobnější informace o této problematice naleznete na naší stránce Informace o cookies.
  • V určitých případech nevyžadujeme váš souhlas s používáním vašich osobních údajů, abychom vás kontaktovali. Například, pokud nás požádáte o zkontaktování přes kontaktní formulář. Váš souhlas s používáním vašich osobních údajů navíc ne vždy požadujeme  k marketingovým účelům. To se může stát například v případě, že Atradius obdrží vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem našich produktů nebo služeb, a my tuto vaši adresu použijeme k přímému marketingu podobných produktů nebo služeb. 

1.4 Kde jsme získali vaše informace?

Některé vaše informace získáme automaticky v okamžiku, kdy navštívíte naše webové stránky. Takové informace pak shromažďujeme v souborech cookies. Podrobnější informace o této problematice naleznete na naší stránce Informace o cookies. Jiné informace od vás získáme, pokud nám je sami aktivně poskytnete. To je například v případě, kdy se přihlásíte k odběru našich novinek, aktualizací prostřednictvím e-mailů, zpráv z jednotlivých zemí, aktualizovaných obchodních nebo ekonomických informací, atd., o které jste projevili zájem prostřednictvím našich webových stránek. Podívejte se také na informace o našich marketingových aktivitách v odstavci 2.

1.5 Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit za účelem splnění našich cílů výhradně:

 • Pobočkám Atradius, dceřiným společnostem, obchodním partnerům a poskytovatelům služeb Atradius.

2. Marketing

2.1 Jaké osobní údaje shromažďujeme pro marketingové účely?

V souvislosti s našimi marketingovými činnostmi o vás můžeme zpracovávat následující informace:

 • Kontaktní údaje:
  Jméno, titul, telefonní číslo, e-mail, (pracovní adresu), historii kontaktů.
 • Informace o vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů k marketingovým účelům, například v případě, kdy se přihlásíte k odběru našich novinek, aktualizací prostřednictvím e-mailů, obchodních zpráv, průzkumů trhu, nebo strategických dokumentů.
 • Informace o vašich zájmech, například na základě vašeho přihlášení se k  odběru našich publikací zabývajících se hospodářským výzkumem u konkrétních témat nebo průmyslových odvětví. 
 • Informace související s vašimi dotazy, stížnostmi nebo spory. 
 • Další vaše osobní údaje, které nám poskytnete. 

2.2 Proč shromažďujeme osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme použít pro následující účely:

 • K získání vašeho kontaktu a k udržení komunikace s vámi.
 • K propagaci našich (nových) produktů a služeb, o kterých vás chceme informovat.
 • K organizaci akcí nebo jiných propagačních aktivit.
 • K analyzování vašich zájmů a potencionálních obchodních příležitostí, o které můžete projevit zájem.
 • K získání vašeho názoru na určité problematické otázky, například formou dotazníku (dotazník spokojenosti zákazníků).
 • K řešení otázek, stížností nebo sporů.

2.3 Právní důvody pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, pokud je to podloženo některým právním předpisem týkajícím se zpracování osobních údajů. Při vykonávání našich marketingových činností proto vycházíme z jednoho anebo z vícero právních předpisů:

 • Souhlas 
  • Pokud je to nutné, žádáme vás o souhlas s používáním vašich osobních údajů pro naše marketingové účely. Vás souhlas můžete kdykoliv odvolat tak, že kliknete na link „odhlášení se z odběru novinek“, který vám uvádíme v našich e-mailech, nebo tak, že vyplníte a odešlete formulář online. Pokud odvoláte svůj souhlas, neovlivní to zákonné používání vašich osobních údajů, se kterými pracujeme, ještě před okamžikem odvolání vašeho souhlasu.
 • Oprávněný zájem 
  • Vaše informace můžeme zpracovávat, protože jsou potřebné nebo důležité k dosažení našich oprávněných zájmů, které souvisí s našimi marketingovými aktivitami. S ohledem na naše obchodní zájmy můžeme například shromažďovat, analyzovat a interpretovat různé informace o našich klientech, pokud chceme najít nové příležitosti k prodeji a rozvoji našich produktů a služeb, a tím vyhovět preferencím a potřebám našich klientů.

2.4 Kde jsme získali vaše informace?

Pro marketingové účely o vás získáváme informace, které se vás týkají, především od vás. V jiných případech můžeme získat vaše osobní údaje z různých zdrojů uvedených níže:

 • Subjekty, které nám na vás dávají doporučení, nebo kterým jste vy sami poskytli souhlas, že s námi mohou sdílet vaše osobní údaje.
 • Třetí strany, se kterými spolupracujeme v souvislosti s našimi marketingovými činnostmi.
 • Internet (včetně sociálních médií) v rozsahu, v jakém je využívání jeho zdrojů a informací povoleno v souladu s příslušnými právními předpisy. 

2.5 Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Společnost Atradius o vás může zveřejnit informace, které se mohou považovat za osobní údaje, výhradně:

 • Pobočkám Atradius, dceřiným společnostem, obchodním partnerům a poskytovatelům služeb Atradius.

3. Pokud jste klient, zprostředkovatel pojistné smlouvy, spoluručitel, obchodní partner, anebo dodavatel

3.1 Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

O vašem podnikání můžeme zpracovávat následující informace, které by se mohly považovat za osobní údaje, pokud se to týká údajů, které jsou v přímém vztahu s jednotlivcem (například v případě živnostníka, ředitele společnosti, (skutečného) vlastníka společnosti, akcionáře, oprávněné nebo obmyšlené osoby, odborného poradce, apod.).

 • Kontaktní údaje a osobní identifikační údaje, například vaše jméno, titul, pracovní pozice, telefonní číslo, e-mail, (pracovní) adresa, země původu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, nebo název společnosti.
 • Pokud není vaše společnost právní osobou, můžeme o vás také zpracovávat údaje týkající se vašeho bankovního účtu, platební historie, identifikačního čísla DPH, detailů vyplývajících z podmínek pojistné smlouvy a různé další finanční informace. 

3.2 Proč shromažďujeme tyto osobní údaje?

O vašem podnikání můžeme zpracovávat následující informace, které by se mohly považovat za osobní údaje, pokud jsou použity pro následující účely:

 • Ke zprostředkování a poskytování služeb vyplývajících ze smluvních podmínek. To může zahrnovat: zpracování finančních transakcí, komunikaci s vámi, posouzení (obchodních) podnikatelských rizik a výše pojistného krytí, likvidaci škodných událostí, vypořádání právních nákladů, poskytování řízení (úvěrových) rizik a služeb z naší nabídky inteligentní obchodní činnosti produktů a služeb, správu vymáhání pohledávek, poskytování služeb podpory našim zákazníkům, nebo řešení stížností a sporů. 
 • Ke kontrole našich zákazníků podle principu „znáte svého obchodního partnera?“, sledování podvodných aktivit, praní špinavých peněz, kontrolování seznamů sankcí, nebo k ověření, zda jsou správně dodržovány související legislativní předpisy.
 • K optimalizaci našich produktů a služeb, provádění průzkumů (trhu) a k vypracování statistických analýz.  
 • K administrativním účelům v rámci skupiny Atradius a k řízení a ochraně infrastruktury u našich informačních technologií. 
 • K marketingovým účelům: podrobnosti k této problematice jsou blíže specifikované v sekci 2 výše. 
 • K prokázání právního nároku, zahájení šetření, nebo k uplatnění práva na obhajobu vyplývající z těchto právních nároků.
 • K jednání v souladu s příkazy z kontrolního/regulačního orgánu veřejné správy, nebo k dodržení povinností podle příslušných právních předpisů a norem, nebo k (dobrovolným) regulačním, odvětvovým, či sektorovým kodexovým opatřením a předpisům.

3.3 Právní důvody pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, pokud je to podloženo některým právním předpisem týkajícím se zpracování osobních údajů. Při zpracovávání vašich informací proto vycházíme z jednoho anebo z vícero právních předpisů:

 • Oprávněný zájem
  Vaše informace můžeme zpracovávat, protože jsou potřebné nebo důležité k dosažení našich oprávněných zájmů v průběhu realizace našich obchodních činností. 
  • Poskytování služeb a rozvoj produktů v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk, zajištění, vymáhání pohledávek, stejně jako poskytování služeb z naší nabídky inteligentní obchodní činnosti produktů a služeb, jejichž cílem je pomáhat společnostem po celém světě, aby měly kvalitní, aktualizované informace a zajistit jim ochranu před rizikem vzniku platební neschopnosti spojeným s prodejem zboží a služeb.
  • Pokud je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smluvních podmínek s firmou, společností nebo s podnikem, se kterým jste právně spojeni.

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud si to nebudete přát a pokud k tomu budou v tomto ohledu převažovat vaše zájmy.

 • Plnění smlouvy
  Pokud jste živnostník, musíme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem uzavření nebo plnění smluvních podmínek.
 • Zákonná povinnost
  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, je-li to nutné, abychom splnili jednu z našich právních povinností, například třeba k tomu, abychom provedli kontrolu týkající se dodržování předpisů vůči kontrolnímu/regulačnímu orgánu veřejné správy, nebo abychom splnili naše ohlašovací povinnosti vůči odvětvovým nebo sektorovým kodexům a předpisům.

3.4 Kde jsme získali vaše informace?

Osobní údaje, které společnost Atradius zpracovává, mohou pocházet z různých zdrojů:

 • Přímo od vás nebo ze společnosti, se kterou jste ve spojení, a to včetně osob, které vás zastupují, anebo mají plnou moc k vašemu zastupování nebo k zastupování vaší společnosti.
 • Od společnosti Atradius, jejích dceřiných společností, poboček, anebo od obchodních partnerů společnosti Atradius.
 • Z (veřejně) dostupných zdrojů.
 • Od prodejců informací/údajů.

3.5 Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

K naplnění a dosažení našich cílů můžeme zveřejnit vaše osobní údaje, pouze:

 • Stranám, které od vás mají plnou moc k vašemu zastupování nebo k zastupování vaší společnosti.
 • Společnosti Atradius, jejím dceřiným společnostem, pobočkám Atradius.
 • Třetím stranám jako likvidátorům pojistných událostí, útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, zajistitelům, jiným pojišťovnám, bankám, obchodním partnerům, auditorům, právním zástupcům, specialistům v oblasti vymáhání pohledávek, a jiným poskytovatelům služeb Atradius. 
 • Organizacím nizozemského státu, pro které agentura Duch State Business N.V. spravuje svoje prostředky a vývozní úvěry (ECA) pro Nizozemsko (toto platí pouze v případě, že spolupracujete s agenturou Duch State Business).
 • Právním agenturám anebo právním zástupcům za účelem prokázání nebo uplatnění právních nároků, anebo na poskytnutí právní ochrany vašich podnikatelských činností nebo zákonných práv.  
 • Agenturám a právním institucím uplatňujícím vymáhání práva u soudu, soudům, kontrolním/regulačním orgánům veřejné správy: pokud je tak zákonem stanoveno, anebo pokud je to potřebné na ochranu našich práv. 

4. Pokud vy nebo vaše společnost obchoduje s našimi zákazníky (používáme označení “odběratel”, “dlužník” nebo  “příjemce”)

4.1 Jaké osobní údaje shromažďujeme?

O vaší firmě můžeme zpracovávat následující údaje, které mohou být klasifikovány za osobní údaje, pokud se to týká údajů, které jsou v přímém vztahu s jednotlivcem (například v případě živnostníka, ředitele společnosti, (skutečného) vlastníka společnosti, akcionáře, oprávněné nebo obmyšlené osoby, odborného poradce, apod.).

 • Kontaktní údaje a osobní identifikační údaje, například vaše jméno, titul, pracovní pozice, telefonní číslo, e-mail, (pracovní) adresa, země původu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, nebo název společnosti.
 • Pokud není vaše společnost právní osobou, můžeme o vás také zpracovávat údaje týkající se vašeho bankovního účtu, platební historie, identifikačního čísla DPH, finanční informace, stavu platební neschopnosti, finančních zdrojích majetku. 

4.2 Proč shromažďujeme tyto osobní údaje? 

O vaší firmě můžeme zpracovávat údaje, které mohou být klasifikovány za osobní údaje, k následujícím účelům:

 • Ke zprostředkování a poskytování služeb vyplývajících ze smluvních  podmínek. To může zahrnovat: zpracování finančních transakcí, komunikaci s vámi, posouzení (obchodních) podnikatelských rizik a výše pojistného krytí, likvidaci škodných událostí, vypořádání právních nákladů, poskytování řízení (úvěrových) rizik a služeb z naší nabídky inteligentní obchodní činnosti produktů a služeb, správu vymáhání pohledávek, poskytování služeb podpory našim zákazníkům při řešení stížností a sporů.
 • K provádění kontroly a na sledování podvodných aktivit, praní špinavých peněz, kontrolování seznamů sankcí, nebo k ověření, zda jsou správně dodržovány související legislativní předpisy.
 • K optimalizaci našich produktů a služeb, provádění průzkumů (trhu) a k vypracování statistických analýz.  
 • K administrativním účelům v rámci skupiny Atradius a k řízení a ochraně infrastruktury u našich informačních technologií. 
 • K prokázání právního nároku, zahájení šetření, anebo k uplatnění práva na obhajobu vyplývající z těchto právních nároků.
 • K jednání v souladu s příkazy z kontrolního/regulačního orgánu veřejné správy, nebo k dodržení povinností podle příslušných právních předpisů a norem, nebo k (dobrovolným) regulačním, odvětvovým, či sektorovým kodexovým opatřením a předpisům.

4.3 Právní důvody pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, pokud je to podloženo některým právním předpisem týkajícím se zpracování osobních údajů. Při zpracovávání vašich informací proto vycházíme z jednoho anebo z vícero právních předpisů:

 • Oprávněný zájem
  Vaše informace můžeme zpracovávat, protože jsou potřebné nebo důležité k dosažení našich oprávněných zájmů v průběhu realizace našich obchodních činností. 
  • Poskytování služeb a rozvoj produktů v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk, zajištění, vymáhání pohledávek, stejně jako poskytování služeb z naší nabídky inteligentní obchodní činnosti produktů a služeb, jejichž cílem je pomáhat společnostem po celém světě, aby měly kvalitní, aktualizované informace a zajistit jim ochranu před rizikem vzniku platební neschopnosti spojeným s prodejem zboží a služeb. 
  • Pokud je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smluvních podmínek s našimi zákazníky.
  • K prokázání právního nároku, zahájení šetření, anebo k uplatnění práva na obhajobu vyplývající z těchto právních nároků.

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud si to nebudete přát a pokud k tomu budou v tomto ohledu převažovat vaše zájmy.

 • Zákonná povinnost
  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, abychom splnili naše právní povinnosti například k tomu, abychom provedli kontrolu týkající se dodržování předpisů vůči kontrolnímu/regulačnímu orgánu veřejné správy, nebo abychom splnili naše ohlašovací povinnosti vůči odvětvovým nebo sektorovým kodexům a předpisům.

4.4 Kde jsme získali vaše informace? 

Osobní údaje, které zpracováváme, mohou pocházet z různých zdrojů:

 • Přímo od našich zákazníků nebo od vás, a to včetně osob, které vás zastupují, anebo mají plnou moc k vašemu zastupování u našich zákazníků.
 • Od společnosti Atradius, jejích dceřiných společností, poboček, anebo od obchodních partnerů společnosti Atradius.
 • Z (veřejně) dostupných zdrojů.
 • Od prodejců informací/údajů.

4.5 Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům? 

K naplnění a dosažení našich cílů můžeme zveřejnit vaše osobní údaje:

 • Našim zákazníkům a stranám, které jsou oprávněni zákazníka zastupovat (například zprostředkovatelé, zástupci, nebo společnosti, které patří do skupiny globálních zákazníků).
 • Společnosti Atradius, jejím dceřiným společnostem, pobočkám Atradius.
 • Třetím stranám jako likvidátorům pojistných událostí, útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, zajistitelům, jiným pojišťovnám, bankám, obchodním partnerům, auditorům, právním zástupcům, specialistům v oblasti vymáhání pohledávek, a jiným poskytovatelům služeb Atradius. 
 • Právním agenturám anebo právním zástupcům za účelem prokázání nebo uplatnění právních nároků, anebo na poskytnutí právní ochrany vašich podnikatelských činností nebo zákonných práv.  
 • Agenturám a právním institucím uplatňujícím vymáhání práva u soudu, soudům, kontrolním/regulačním orgánům veřejné správy: pokud je tak zákonem stanoveno, anebo pokud je to potřebné na ochranu našich práv. 

5. Jak přenášíme vaše osobní údaje mimo EHP?

Zpracování vašich osobních údajů může také znamenat, že si tyto vaše osobní údaje budeme předávat v rámci skupiny Atradius nebo je budeme sdílet s pověřenými třetími stranami. Příslušné subjekty v rámci skupiny Atradius nebo pověřené třetí strany se ale mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor (“EHP“). Proto tam, kde to bylo nutné, jsme přijali příslušná bezpečnostní opatření, abychom ochránili a zabezpečili přenos vašich osobních údajů do zemí mimo rámec EHP, přednostně, pokud příslušná země neposkytuje dostatečnou ochranu zabezpečení, která má být v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, a to včetně standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

6. Jakým způsobem chráníme vaše osobní údaje?

Zavázali jsme se zajistit vám, že vaše osobní údaje u nás budou vždy v bezpečí. Proto, abychom zabránili neoprávněným přístupům anebo zveřejněním vašich osobních údajů, přijali jsme odpovídající fyzická, technická a organizační opatření, abychom ochránili a zabezpečili vaše osobní údaje, které u nás shromažďujeme a zpracováváme. 

7. Jak dlouho uchováváme vaše informace?

V zásadě budeme uchovávat vaše osobní údaje: (i) po dobu nezbytně nutnou k naplnění požadovaného obchodního účelu; (ii) v rozsahu, který je přiměřeně nutný pro splnění všech platných právních předpisů; nebo (iii) pokud je to vhodné pro dodržení příslušných ustanovení s ohledem na dobu jejich promlčení. Společnost Atradius může stanovit (například v dodatku smlouvy, doplňujícím oznámení nebo v plánu pro uchovávání záznamů) konkrétní časové období, podle kterého budou jednotlivé kategorie osobních údajů nejdéle uchovávány.

8. Jak nás můžete kontaktovat, získat přístup ke svým informacím nebo tyto informace aktualizovat?

 • Jako subjekt, který nám poskytuje informace, máte určitá práva vyplývající ze zákona, týkající se zpracovaní vašich osobních údajů. Můžete:
  • Požádat o přístup ke svým osobním údajům, kterými disponujeme.
  • Požádat o opravu nebo o doplnění svých informací, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo nedostačující. 
  • Požádat o smazání určitých svých osobních údajů.
  • Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Vaši žádost nebo stížnost nám můžete poslat prostřednictvím online formuláře. S vaší žádostí budeme zacházet pečlivě a v souladu s platnými zákony pro ochranu osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u svého úřadu pro ochranu osobních údajů ve své zemi.

Můžete také kontaktovat správce, který má starosti ochranu informací a osobních údajů společnosti Atradius, přes e-mail: dpo@atradius.com