Ochrana osobních údajů

Společnost Atradius N.V. společně se svými dceřinými společnostmi a pobočkami („dále jen Atradius“), patří mezi celosvětové poskytovatele v oblasti úvěrového pojištění, poskytování pojistných záruk, zajištění, vymáhání pohledávek a poskytování obchodních informací/zpravodajské činnosti. Společnost Atradius působí na trhu v oblasti B2B. Cílem nabídky produktů a služeb, které společnost Atradius vyvinula, je poskytnout společnostem po celém světě plnohodnotné informace a ochranu před rizikem vzniku platební neschopnosti, způsobené nejčastěji v souvislosti s prodejem zboží a služeb, a zabezpečit jim tak ochranu pro jejich podnikání. Prostřednictvím těchto služeb umožňujeme, aby se podnikání rozvíjelo na celosvětové úrovni. 

Při poskytování produktů a služeb, vystupuje naše společnost Atradius jako „správce údajů“. Shromažďujeme a zpracováváme informace nejvíce o firmách a podnicích. Při tomto procesu nicméně často zpracováváme také údaje, které můžeme klasifikovat jako „osobní údaje“ podle platných právních předpisů Evropské Unie (EU), protože jde o citlivé údaje týkající se jednotlivce (např. v případě živnostníka, ředitele společnosti, vlastníka firmy, nebo profesionálního odborníka působící v určité oblasti, apod.). Vaše důvěra ve způsob, jakým pracujeme s vašimi osobními údaji, je pro nás velice důležitá. Ať už používáte naše webové stránky, aplikace, portály, hlásíte se k odběru našich novinek, či se přihlašujete do našich služeb jako jednatel společnosti, právní zástupce nebo kontaktní osoba pověřená naším zákazníkem, nebo když obchodujete (jako protistrana) s našimi zákazníky, či když spolupracujete přímo s námi jako náš obchodní partner nebo dodavatel, vždy je pro nás velice důležité, abychom používali vaše osobní údaje opatrně, bezpečně, svědomitě a vždy výhradně čitelným a transparentním způsobem. 

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytujeme pouze informace, které jsme povinni poskytnout ve vztahu se zpracováním osobních údajů na základě právních předpisů EU. Vysvětlujeme například účely a důvody pro zpracování osobních údajů, kategorizaci příslušných osobních údajů, rozdělení do kategorie zdrojů a příjemců osobních údajů, nebo způsoby uchovávání vašich osobních údajů a dále i vaše práva jakožto předmětné strany. 

Dceřiné společnosti a pobočky Atradius mohou mít také svoje další prohlášení o ochraně osobní údajů na vlastních (lokálních) webových stránkách. Pokud se jedná o společnost Graydon, Iberinform, nebo Atradius Instalment Credit Protection (Belgie), navštivte rozhodně jejich webové stránky, abyste si přečetli konkrétní informace týkající se ochrany osobních údajů.

Aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Usilujeme o neustálé zlepšování našich služeb, procesů a také o zlepšení ochrany vašich osobních údajů. Proto budeme čas od času aktualizovat prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám proto, abyste toto naše prohlášení pravidelně sledovali. Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 23. května 2018.

Kdy shromažďujeme osobní údaje a kdy se uplatňuje toto Prohlášení o ochraně osobních údajů?

1. Když navštívíte naše webové stránky

1.1 Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Můžeme zpracovávat následující informace o vaší firmě, společnosti nebo podnikání, které mohou být považovány za osobní údaje:

 • Jakékoliv osobní údaje, které zadáte nebo vyplníte, jako je vaše jméno, (pracovní) adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, přihlašovací údaje, anebo jiné informace poskytnuté v průběhu registrace do našich produktů nebo služeb.
 • Informace, které nám umožní, abychom si vás zapamatovali společně s vašimi uživatelskými preferencemi v okamžiku, když navštívíte naše webové stránky. Pro shromáždění tohoto typu informací používáme soubory cookies. Další podrobnosti, např. jakým způsobem můžete cookies povolit/zakázat, jsou k dispozici na naší stránce Informace o cookies.
 • Vaši IP adresu, kterou používáme pro zaznamenání vašeho zájmu/návštěvy našich webových stránek. 
 • Vaše přihlášení k odběru novinek, aktualizací prostřednictvím e-mailů, zpráv z jednotlivých zemí, aktualizovaných obchodních nebo ekonomických informací, atd., o které jste projevili zájem prostřednictvím našich webových stránek.

1.2 Proč shromažďujeme tyto osobní údaje?

Vaše informace můžeme použít k následujícím účelům:

 • Pro vytvoření nabídky produktů a služeb, která vás zajímá, k udržení kontaktu s vámi nebo k řešení vašich stížností /sporů.
 • Pro optimalizaci našich produktů a služeb, pro účely (přímého) marketingu a pro průzkumy trhu. 
 • Pro administrativní účely v rámci skupiny Atradius a pro účely řízení a ochrany naší infrastruktury informačních technologií. 

1.3 Právní důvody pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, pokud je to podloženo některým právním předpisem týkajícím se zpracování osobních údajů. Při zpracování vašich informací proto vycházíme z jednoho anebo z vícero právních předpisů: 

 • Souhlas
  • Žádáme vás o souhlas s používáním určitých souborů cookies prostřednictvím naší webové stránky. Podrobnější informace o této problematice naleznete na naší stránce Informace o cookies.
 • Oprávněný zájem
  Vaše informace můžeme zpracovávat, protože jsou potřebné nebo důležité k dosažení našich oprávněných zájmů.
  • K používání některých souborů cookies nevyžadujeme váš souhlas. V takových případech má společnost Atradius oprávněný zájem, aby vám zpřístupnila funkční webové stránky. Podrobnější informace o této problematice naleznete na naší stránce Informace o cookies.
  • V určitých případech nevyžadujeme váš souhlas s používáním vašich osobních údajů, abychom vás kontaktovali. Například, pokud nás požádáte o zkontaktování přes kontaktní formulář. Váš souhlas s používáním vašich osobních údajů navíc ne vždy požadujeme  k marketingovým účelům. To se může stát například v případě, že Atradius obdrží vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem našich produktů nebo služeb, a my tuto vaši adresu použijeme k přímému marketingu podobných produktů nebo služeb. 

1.4 Kde jsme získali vaše informace?

Některé vaše informace získáme automaticky v okamžiku, kdy navštívíte naše webové stránky. Takové informace pak shromažďujeme v souborech cookies. Podrobnější informace o této problematice naleznete na naší stránce Informace o cookies. Jiné informace od vás získáme, pokud nám je sami aktivně poskytnete. To je například v případě, kdy se přihlásíte k odběru našich novinek, aktualizací prostřednictvím e-mailů, zpráv z jednotlivých zemí, aktualizovaných obchodních nebo ekonomických informací, atd., o které jste projevili zájem prostřednictvím našich webových stránek. Podívejte se také na informace o našich marketingových aktivitách v odstavci 2.

1.5 Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit za účelem splnění našich cílů výhradně:

 • Pobočkám Atradius, dceřiným společnostem, obchodním partnerům a poskytovatelům služeb Atradius.

2. Marketing

2.1 Jaké osobní údaje shromažďujeme pro marketingové účely?

V souvislosti s našimi marketingovými činnostmi o vás můžeme zpracovávat následující informace:

 • Kontaktní údaje:
  Jméno, titul, telefonní číslo, e-mail, (pracovní adresu), historii kontaktů.
 • Informace o vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů k marketingovým účelům, například v případě, kdy se přihlásíte k odběru našich novinek, aktualizací prostřednictvím e-mailů, obchodních zpráv, průzkumů trhu, nebo strategických dokumentů.
 • Informace o vašich zájmech, například na základě vašeho přihlášení se k  odběru našich publikací zabývajících se hospodářským výzkumem u konkrétních témat nebo průmyslových odvětví. 
 • Informace související s vašimi dotazy, stížnostmi nebo spory. 
 • Další vaše osobní údaje, které nám poskytnete. 

2.2 Proč shromažďujeme osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme použít pro následující účely:

 • K získání vašeho kontaktu a k udržení komunikace s vámi.
 • K propagaci našich (nových) produktů a služeb, o kterých vás chceme informovat.
 • K organizaci akcí nebo jiných propagačních aktivit.
 • K analyzování vašich zájmů a potencionálních obchodních příležitostí, o které můžete projevit zájem.
 • K získání vašeho názoru na určité problematické otázky, například formou dotazníku (dotazník spokojenosti zákazníků).
 • K řešení otázek, stížností nebo sporů.

2.3 Právní důvody pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, pokud je to podloženo některým právním předpisem týkajícím se zpracování osobních údajů. Při vykonávání našich marketingových činností proto vycházíme z jednoho anebo z vícero právních předpisů:

 • Souhlas 
  • Pokud je to nutné, žádáme vás o souhlas s používáním vašich osobních údajů pro naše marketingové účely. Vás souhlas můžete kdykoliv odvolat tak, že kliknete na link „odhlášení se z odběru novinek“, který vám uvádíme v našich e-mailech, nebo tak, že vyplníte a odešlete formulář online. Pokud odvoláte svůj souhlas, neovlivní to zákonné používání vašich osobních údajů, se kterými pracujeme, ještě před okamžikem odvolání vašeho souhlasu.
 • Oprávněný zájem 
  • Vaše informace můžeme zpracovávat, protože jsou potřebné nebo důležité k dosažení našich oprávněných zájmů, které souvisí s našimi marketingovými aktivitami. S ohledem na naše obchodní zájmy můžeme například shromažďovat, analyzovat a interpretovat různé informace o našich klientech, pokud chceme najít nové příležitosti k prodeji a rozvoji našich produktů a služeb, a tím vyhovět preferencím a potřebám našich klientů.

2.4 Kde jsme získali vaše informace?

Pro marketingové účely o vás získáváme informace, které se vás týkají, především od vás. V jiných případech můžeme získat vaše osobní údaje z různých zdrojů uvedených níže:

 • Subjekty, které nám na vás dávají doporučení, nebo kterým jste vy sami poskytli souhlas, že s námi mohou sdílet vaše osobní údaje.
 • Třetí strany, se kterými spolupracujeme v souvislosti s našimi marketingovými činnostmi.
 • Internet (včetně sociálních médií) v rozsahu, v jakém je využívání jeho zdrojů a informací povoleno v souladu s příslušnými právními předpisy. 

2.5 Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Společnost Atradius o vás může zveřejnit informace, které se mohou považovat za osobní údaje, výhradně:

 • Pobočkám Atradius, dceřiným společnostem, obchodním partnerům a poskytovatelům služeb Atradius.

3. Pokud jste klient, zprostředkovatel pojistné smlouvy, spoluručitel, obchodní partner, anebo dodavatel

3.1 Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

O vašem podnikání můžeme zpracovávat následující informace, které by se mohly považovat za osobní údaje, pokud se to týká údajů, které jsou v přímém vztahu s jednotlivcem (například v případě živnostníka, ředitele společnosti, (skutečného) vlastníka společnosti, akcionáře, oprávněné nebo obmyšlené osoby, odborného poradce, apod.).

 • Kontaktní údaje a osobní identifikační údaje, například vaše jméno, titul, pracovní pozice, telefonní číslo, e-mail, (pracovní) adresa, země původu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, nebo název společnosti.
 • Pokud není vaše společnost právní osobou, můžeme o vás také zpracovávat údaje týkající se vašeho bankovního účtu, platební historie, identifikačního čísla DPH, detailů vyplývajících z podmínek pojistné smlouvy a různé další finanční informace. 

3.2 Proč shromažďujeme tyto osobní údaje?

O vašem podnikání můžeme zpracovávat následující informace, které by se mohly považovat za osobní údaje, pokud jsou použity pro následující účely:

 • Ke zprostředkování a poskytování služeb vyplývajících ze smluvních podmínek. To může zahrnovat: zpracování finančních transakcí, komunikaci s vámi, posouzení (obchodních) podnikatelských rizik a výše pojistného krytí, likvidaci škodných událostí, vypořádání právních nákladů, poskytování řízení (úvěrových) rizik a služeb z naší nabídky inteligentní obchodní činnosti produktů a služeb, správu vymáhání pohledávek, poskytování služeb podpory našim zákazníkům, nebo řešení stížností a sporů. 
 • Ke kontrole našich zákazníků podle principu „znáte svého obchodního partnera?“, sledování podvodných aktivit, praní špinavých peněz, kontrolování seznamů sankcí, nebo k ověření, zda jsou správně dodržovány související legislativní předpisy.
 • K optimalizaci našich produktů a služeb, provádění průzkumů (trhu) a k vypracování statistických analýz.  
 • K administrativním účelům v rámci skupiny Atradius a k řízení a ochraně infrastruktury u našich informačních technologií. 
 • K marketingovým účelům: podrobnosti k této problematice jsou blíže specifikované v sekci 2 výše. 
 • K prokázání právního nároku, zahájení šetření, nebo k uplatnění práva na obhajobu vyplývající z těchto právních nároků.
 • K jednání v souladu s příkazy z kontrolního/regulačního orgánu veřejné správy, nebo k dodržení povinností podle příslušných právních předpisů a norem, nebo k (dobrovolným) regulačním, odvětvovým, či sektorovým kodexovým opatřením a předpisům.

3.3 Právní důvody pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, pokud je to podloženo některým právním předpisem týkajícím se zpracování osobních údajů. Při zpracovávání vašich informací proto vycházíme z jednoho anebo z vícero právních předpisů:

 • Oprávněný zájem
  Vaše informace můžeme zpracovávat, protože jsou potřebné nebo důležité k dosažení našich oprávněných zájmů v průběhu realizace našich obchodních činností. 
  • Poskytování služeb a rozvoj produktů v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk, zajištění, vymáhání pohledávek, stejně jako poskytování služeb z naší nabídky inteligentní obchodní činnosti produktů a služeb, jejichž cílem je pomáhat společnostem po celém světě, aby měly kvalitní, aktualizované informace a zajistit jim ochranu před rizikem vzniku platební neschopnosti spojeným s prodejem zboží a služeb.
  • Pokud je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smluvních podmínek s firmou, společností nebo s podnikem, se kterým jste právně spojeni.

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud si to nebudete přát a pokud k tomu budou v tomto ohledu převažovat vaše zájmy.

 • Plnění smlouvy
  Pokud jste živnostník, musíme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem uzavření nebo plnění smluvních podmínek.
 • Zákonná povinnost
  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, je-li to nutné, abychom splnili jednu z našich právních povinností, například třeba k tomu, abychom provedli kontrolu týkající se dodržování předpisů vůči kontrolnímu/regulačnímu orgánu veřejné správy, nebo abychom splnili naše ohlašovací povinnosti vůči odvětvovým nebo sektorovým kodexům a předpisům.

3.4 Kde jsme získali vaše informace?

Osobní údaje, které společnost Atradius zpracovává, mohou pocházet z různých zdrojů:

 • Přímo od vás nebo ze společnosti, se kterou jste ve spojení, a to včetně osob, které vás zastupují, anebo mají plnou moc k vašemu zastupování nebo k zastupování vaší společnosti.
 • Od společnosti Atradius, jejích dceřiných společností, poboček, anebo od obchodních partnerů společnosti Atradius.
 • Z (veřejně) dostupných zdrojů.
 • Od prodejců informací/údajů.

3.5 Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

K naplnění a dosažení našich cílů můžeme zveřejnit vaše osobní údaje, pouze:

 • Stranám, které od vás mají plnou moc k vašemu zastupování nebo k zastupování vaší společnosti.
 • Společnosti Atradius, jejím dceřiným společnostem, pobočkám Atradius.
 • Třetím stranám jako likvidátorům pojistných událostí, útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, zajistitelům, jiným pojišťovnám, bankám, obchodním partnerům, auditorům, právním zástupcům, specialistům v oblasti vymáhání pohledávek, a jiným poskytovatelům služeb Atradius. 
 • Organizacím nizozemského státu, pro které agentura Duch State Business N.V. spravuje svoje prostředky a vývozní úvěry (ECA) pro Nizozemsko (toto platí pouze v případě, že spolupracujete s agenturou Duch State Business).
 • Právním agenturám anebo právním zástupcům za účelem prokázání nebo uplatnění právních nároků, anebo na poskytnutí právní ochrany vašich podnikatelských činností nebo zákonných práv.  
 • Agenturám a právním institucím uplatňujícím vymáhání práva u soudu, soudům, kontrolním/regulačním orgánům veřejné správy: pokud je tak zákonem stanoveno, anebo pokud je to potřebné na ochranu našich práv. 

4. Pokud vy nebo vaše společnost obchoduje s našimi zákazníky (používáme označení “odběratel”, “dlužník” nebo  “příjemce”)

4.1 Jaké osobní údaje shromažďujeme?

O vaší firmě můžeme zpracovávat následující údaje, které mohou být klasifikovány za osobní údaje, pokud se to týká údajů, které jsou v přímém vztahu s jednotlivcem (například v případě živnostníka, ředitele společnosti, (skutečného) vlastníka společnosti, akcionáře, oprávněné nebo obmyšlené osoby, odborného poradce, apod.).

 • Kontaktní údaje a osobní identifikační údaje, například vaše jméno, titul, pracovní pozice, telefonní číslo, e-mail, (pracovní) adresa, země původu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, nebo název společnosti.
 • Pokud není vaše společnost právní osobou, můžeme o vás také zpracovávat údaje týkající se vašeho bankovního účtu, platební historie, identifikačního čísla DPH, finanční informace, stavu platební neschopnosti, finančních zdrojích majetku. 

4.2 Proč shromažďujeme tyto osobní údaje? 

O vaší firmě můžeme zpracovávat údaje, které mohou být klasifikovány za osobní údaje, k následujícím účelům:

 • Ke zprostředkování a poskytování služeb vyplývajících ze smluvních  podmínek. To může zahrnovat: zpracování finančních transakcí, komunikaci s vámi, posouzení (obchodních) podnikatelských rizik a výše pojistného krytí, likvidaci škodných událostí, vypořádání právních nákladů, poskytování řízení (úvěrových) rizik a služeb z naší nabídky inteligentní obchodní činnosti produktů a služeb, správu vymáhání pohledávek, poskytování služeb podpory našim zákazníkům při řešení stížností a sporů.
 • K provádění kontroly a na sledování podvodných aktivit, praní špinavých peněz, kontrolování seznamů sankcí, nebo k ověření, zda jsou správně dodržovány související legislativní předpisy.
 • K optimalizaci našich produktů a služeb, provádění průzkumů (trhu) a k vypracování statistických analýz.  
 • K administrativním účelům v rámci skupiny Atradius a k řízení a ochraně infrastruktury u našich informačních technologií. 
 • K prokázání právního nároku, zahájení šetření, anebo k uplatnění práva na obhajobu vyplývající z těchto právních nároků.
 • K jednání v souladu s příkazy z kontrolního/regulačního orgánu veřejné správy, nebo k dodržení povinností podle příslušných právních předpisů a norem, nebo k (dobrovolným) regulačním, odvětvovým, či sektorovým kodexovým opatřením a předpisům.

4.3 Právní důvody pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, pokud je to podloženo některým právním předpisem týkajícím se zpracování osobních údajů. Při zpracovávání vašich informací proto vycházíme z jednoho anebo z vícero právních předpisů:

 • Oprávněný zájem
  Vaše informace můžeme zpracovávat, protože jsou potřebné nebo důležité k dosažení našich oprávněných zájmů v průběhu realizace našich obchodních činností. 
  • Poskytování služeb a rozvoj produktů v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk, zajištění, vymáhání pohledávek, stejně jako poskytování služeb z naší nabídky inteligentní obchodní činnosti produktů a služeb, jejichž cílem je pomáhat společnostem po celém světě, aby měly kvalitní, aktualizované informace a zajistit jim ochranu před rizikem vzniku platební neschopnosti spojeným s prodejem zboží a služeb. 
  • Pokud je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smluvních podmínek s našimi zákazníky.
  • K prokázání právního nároku, zahájení šetření, anebo k uplatnění práva na obhajobu vyplývající z těchto právních nároků.

Vaše osobní údaje nebudeme zpracovávat, pokud si to nebudete přát a pokud k tomu budou v tomto ohledu převažovat vaše zájmy.

 • Zákonná povinnost
  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, abychom splnili naše právní povinnosti například k tomu, abychom provedli kontrolu týkající se dodržování předpisů vůči kontrolnímu/regulačnímu orgánu veřejné správy, nebo abychom splnili naše ohlašovací povinnosti vůči odvětvovým nebo sektorovým kodexům a předpisům.

4.4 Kde jsme získali vaše informace? 

Osobní údaje, které zpracováváme, mohou pocházet z různých zdrojů:

 • Přímo od našich zákazníků nebo od vás, a to včetně osob, které vás zastupují, anebo mají plnou moc k vašemu zastupování u našich zákazníků.
 • Od společnosti Atradius, jejích dceřiných společností, poboček, anebo od obchodních partnerů společnosti Atradius.
 • Z (veřejně) dostupných zdrojů.
 • Od prodejců informací/údajů.

4.5 Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům? 

K naplnění a dosažení našich cílů můžeme zveřejnit vaše osobní údaje:

 • Našim zákazníkům a stranám, které jsou oprávněni zákazníka zastupovat (například zprostředkovatelé, zástupci, nebo společnosti, které patří do skupiny globálních zákazníků).
 • Společnosti Atradius, jejím dceřiným společnostem, pobočkám Atradius.
 • Třetím stranám jako likvidátorům pojistných událostí, útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, zajistitelům, jiným pojišťovnám, bankám, obchodním partnerům, auditorům, právním zástupcům, specialistům v oblasti vymáhání pohledávek, a jiným poskytovatelům služeb Atradius. 
 • Právním agenturám anebo právním zástupcům za účelem prokázání nebo uplatnění právních nároků, anebo na poskytnutí právní ochrany vašich podnikatelských činností nebo zákonných práv.  
 • Agenturám a právním institucím uplatňujícím vymáhání práva u soudu, soudům, kontrolním/regulačním orgánům veřejné správy: pokud je tak zákonem stanoveno, anebo pokud je to potřebné na ochranu našich práv. 

5. Poskytování služeb v rámci naší nabídky: hospodářské informace/inteligentní obchodní činnost

Odkazujeme vás na (místní) webové stránky společnosti Graydon a Iberinform, pokud se chcete seznámit s relevantními informacemi týkajícími se zpracování osobních údajů.

6. Jak přenášíme vaše osobní údaje mimo EHP?

Zpracování vašich osobních údajů může také znamenat, že si tyto vaše osobní údaje budeme předávat v rámci skupiny Atradius nebo je budeme sdílet s pověřenými třetími stranami. Příslušné subjekty v rámci skupiny Atradius nebo pověřené třetí strany se ale mohou nacházet mimo Evropský hospodářský prostor (“EHP“). Proto tam, kde to bylo nutné, jsme přijali příslušná bezpečnostní opatření, abychom ochránili a zabezpečili přenos vašich osobních údajů do zemí mimo rámec EHP, přednostně, pokud příslušná země neposkytuje dostatečnou ochranu zabezpečení, která má být v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů, a to včetně standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

7. Jakým způsobem chráníme vaše osobní údaje?

Zavázali jsme se zajistit vám, že vaše osobní údaje u nás budou vždy v bezpečí. Proto, abychom zabránili neoprávněným přístupům anebo zveřejněním vašich osobních údajů, přijali jsme odpovídající fyzická, technická a organizační opatření, abychom ochránili a zabezpečili vaše osobní údaje, které u nás shromažďujeme a zpracováváme. 

8. Jak dlouho uchováváme vaše informace?

V zásadě budeme uchovávat vaše osobní údaje: (i) po dobu nezbytně nutnou k naplnění požadovaného obchodního účelu; (ii) v rozsahu, který je přiměřeně nutný pro splnění všech platných právních předpisů; nebo (iii) pokud je to vhodné pro dodržení příslušných ustanovení s ohledem na dobu jejich promlčení. Společnost Atradius může stanovit (například v dodatku smlouvy, doplňujícím oznámení nebo v plánu pro uchovávání záznamů) konkrétní časové období, podle kterého budou jednotlivé kategorie osobních údajů nejdéle uchovávány.

9. Jak nás můžete kontaktovat, získat přístup ke svým informacím nebo tyto informace aktualizovat?

 • Jako subjekt, který nám poskytuje informace, máte určitá práva vyplývající ze zákona, týkající se zpracovaní vašich osobních údajů. Můžete:
  • Požádat o přístup ke svým osobním údajům, kterými disponujeme.
  • Požádat o opravu nebo o doplnění svých informací, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo nedostačující. 
  • Požádat o smazání určitých svých osobních údajů.
  • Požádat o omezení zpracování svých osobních údajů.
  • Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Vaši žádost nebo stížnost nám můžete poslat prostřednictvím online formuláře. S vaší žádostí budeme zacházet pečlivě a v souladu s platnými zákony pro ochranu osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u svého úřadu pro ochranu osobních údajů ve své zemi.

Můžete také kontaktovat správce, který má starosti ochranu informací a osobních údajů společnosti Atradius, přes e-mail: dpo@atradius.com