Ochrana osobních údajů

Společnost Atradius N.V. společně se svými dceřinými společnostmi a pobočkami („dále jen Atradius“), patří mezi celosvětové poskytovatele v oblasti úvěrového pojištění, poskytování pojistných záruk, zajištění, vymáhání pohledávek a poskytování obchodních informací/zpravodajské činnosti. Společnost Atradius působí na trhu v oblasti B2B. Cílem nabídky produktů a služeb, které společnost Atradius vyvinula, je poskytnout společnostem po celém světě plnohodnotné informace a ochranu před rizikem vzniku platební neschopnosti, způsobené nejčastěji v souvislosti s prodejem zboží a služeb, a zabezpečit jim tak ochranu pro jejich podnikání. Prostřednictvím těchto služeb umožňujeme, aby se podnikání rozvíjelo na celosvětové úrovni. 

Při poskytování produktů a služeb, vystupuje naše společnost Atradius jako „správce“. Shromažďujeme a zpracováváme informace nejvíce o firmách a podnicích. Při tomto procesu nicméně často zpracováváme také údaje, které můžeme klasifikovat jako „osobní údaje“, protože jde o jakékoliv citlivé údaje týkající se jednotlivce (např. v případě živnostníka, ředitele společnosti, vlastníka firmy, nebo profesionálního odborníka působící v určité oblasti, apod.). Vaše důvěra ve způsob, jakým pracujeme s vašimi osobními údaji, je pro nás velice důležitá. Ať už používáte naše webové stránky, aplikace, portály, hlásíte se k odběru našich novinek, či se přihlašujete do našich služeb jako jednatel společnosti, právní zástupce nebo kontaktní osoba pověřená naším zákazníkem, nebo když obchodujete (jako protistrana) s našimi zákazníky, či když spolupracujete přímo s námi jako náš obchodní partner nebo dodavatel, vždy je pro nás velice důležité, abychom používali vaše osobní údaje opatrně, bezpečně, svědomitě a vždy výhradně čitelným a transparentním způsobem.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů poskytujeme pouze informace, které jsme povinni poskytnout ve vztahu se zpracováním osobních údajů na základě zákona o ochranné osobních údajů. Vysvětlujeme například účely a důvody pro zpracování osobních údajů, kategorizaci příslušných osobních údajů, rozdělení do kategorie zdrojů a příjemců osobních údajů, nebo způsoby uchovávání vašich osobních údajů a dále i vaše práva jakožto předmětné strany.

Dceřiné společnosti a pobočky Atradius mohou mít také svoje další prohlášení o ochraně osobní údajů na vlastních (lokálních) webových stránkách. Pokud se jedná o společnost Graydon, Iberinform, nebo Atradius Instalment Credit Protection (Belgie), navštivte rozhodně jejich webové stránky, abyste si přečetli konkrétní informace týkající se ochrany osobních údajů.

Aktualizace tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů 

Usilujeme o neustálé zlepšování našich služeb, procesů a také o zlepšení ochrany vašich osobních údajů. Proto budeme čas od času aktualizovat prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám proto, abyste toto naše prohlášení pravidelně sledovali. Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno v lednu 2024.

Kdy shromažďujeme osobní údaje a kdy se uplatňuje toto Prohlášení o ochraně osobních údajů?

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny osoby a zástupce společností, se kterými společnost Atradius komunikuje. Společnost Atradius bude zpracovávat vaše osobní údaje pro různé účely a na základě různých právních důvodů v závislosti na vašem obchodním vztahu s námi.

Níže podrobně popisujeme, kdy shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje, jaké jsou naše účely a právní důvody, které nás k tomu vedou, a jak kontrolujeme přístup k vašim údajům:

1. Když navštívíte naše webové stránky

1.1 Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Když navštívíte naše stránky, zpracováváme následující informace o vás nebo o vaší firmě, společnosti nebo podnikání, které mohou být považovány za osobní údaje:

 • Jakékoliv osobní údaje, které zadáte nebo vyplníte, jako je vaše jméno, (pracovní) adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, přihlašovací údaje, anebo jiné informace poskytnuté v průběhu registrace do našich produktů nebo služeb, nebo když nás kontaktujete s vašimi dotazy či stížnostmi.
 • Informace, které nám umožní, abychom si vás zapamatovali společně s vašimi uživatelskými preferencemi v okamžiku, když navštívíte naše webové stránky. To zahrnuje stránky, které na webu navštívíte, a vaši uživatelskou cestu, webové stránky, které vás odkázaly na náš web, typ prohlížeče a zařízení, které používáte, ID souborů cookie a vaši IP adresu. Pro shromáždění tohoto typu informací používáme soubory cookies. Další podrobnosti, např. jakým způsobem můžete cookies povolit/zakázat, jsou k dispozici na naší stránce Informace o cookies.
 • Vaše marketingové preference včetně přihlášení k odběru novinek, aktualizací prostřednictvím e-mailů, zpráv z jednotlivých zemí, aktualizovaných obchodních nebo ekonomických informací, atd., o které jste projevili zájem prostřednictvím našich webových stránek.

1.2 Proč shromažďujeme tyto osobní údaje?

Výše uvedené informace můžeme použít k následujícím účelům:

 • Pro vytvoření požadované nabídky produktů a služeb, která vás zajímá, k udržení kontaktu s vámi nebo k řešení vašich stížností /sporů.
 • Pro optimalizaci našich produktů a služeb včetně provádění průzkumů trhu.
 • Pro zajištění bezpečného fungování webových stránek a pro ochranu naší infrastruktury informačních technologií. 

1.3 Právní důvody pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, pokud je to podloženo některým právním předpisem týkajícím se zpracování osobních údajů. Při zpracování vašich informací proto vycházíme z jednoho anebo z vícero právních předpisů: 

 • Souhlas
  • Žádáme vás o souhlas s používáním určitých souborů cookies prostřednictvím naší webové stránky. To zahrnuje souhlas pro statistické a marketingové účely. Podrobnější informace o této problematice naleznete na naší stránce Informace o cookies.
    
 • Oprávněný zájem

  Vaše informace můžeme zpracovávat, protože jsou potřebné nebo důležité k dosažení našich oprávněných zájmů. Zájmy společnosti Atradius jsou následující:
   
  • K používání některých souborů cookies nevyžadujeme váš souhlas. V takových případech má společnost Atradius oprávněný zájem, aby vám zpřístupnila funkční webové stránky. Podrobnější informace o této problematice naleznete na naší stránce Informace o cookies.
  • Pokud nás požádáte o zkontaktování přes kontaktní formulář, bude naším primárním zájmem, abychom vám poskytly kvalitní služby, tedy především včasné a efektivní odpovědi na vaše dotazy.
  • Naším zájmem je hledat možnosti optimalizace našich webových stránek a také zlepšovat nabídky našich produktů a služeb.
  • Naším zájmem je také chránit naše podnikání, informace a majetek, včetně ochrany před kybernetickými útoky a podvody.

1.4 Kde jsme získali vaše informace?

Některé vaše informace získáme automaticky v okamžiku, kdy navštívíte naše webové stránky. Takové informace pak shromažďujeme v souborech cookies. Podrobnější informace o této problematice naleznete na naší stránce Informace o cookies. Jiné informace od vás získáme, pokud nám je sami aktivně poskytnete. To je například v případě, kdy se přihlásíte k odběru našich novinek, aktualizací prostřednictvím e-mailů, zpráv z jednotlivých zemí, aktualizovaných obchodních nebo ekonomických informací, atd., o které jste projevili zájem prostřednictvím našich webových stránek. Podívejte se také na informace o našich marketingových aktivitách v odstavci 2.

1.5 Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit za účelem splnění našich cílů výhradně:

 • Pobočkám Atradius, dceřiným společnostem, obchodním partnerům a poskytovatelům služeb Atradius.
 • V souvislosti se soubory cookie s našimi reklamními a marketingovými partnery, kteří podporují společnost Atradius v jejích online marketingových a analytických aktivitách. Tyto společnosti mohou shromažďovat informace, které jim umožní zobrazovat reklamu na produkty a služby, které by vás mohly zajímat, když navštívíte naše webové stránky nebo jiné webové stránky.
 • S důvěryhodnými poskytovateli služeb třetích stran, kteří naším jménem poskytují služby, mimo jiné také hostování našich webových stránek, ukládání dat, analýzu a údržbu a zabezpečení webových stránek.
 • Kupujícím subjektům, pokud je obchodní jednotka společnosti Atradius prodána nebo převedena v rámci podnikové transakce (pouze v případech, kdy je nezbytné zveřejnit osobní údaje, včetně údajů z Due Diligence („kompletní prověření“) provedené před takovou událostí (pokud to povolují platné právní předpisy)).

2. Marketing, průzkumy a události

2.1 Jaké osobní údaje shromažďujeme pro marketingové účely?

Můžeme o vás zpracovávat následující informace:

 • Kontaktní údaje:
  Jméno, titul, telefonní číslo, e-mail, (pracovní adresu), historii kontaktů.
 • Informace o vámi poskytnutém souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů k marketingovým účelům, například v případě, kdy se přihlásíte k odběru našich novinek, aktualizací prostřednictvím e-mailů, obchodních zpráv, průzkumů trhu, nebo strategických dokumentů.
 • Informace o vašich zájmech, například na základě vašeho přihlášení se k  odběru našich publikací zabývajících se hospodářským výzkumem u konkrétních témat nebo průmyslových odvětví. 
 • Informace, které nám poskytnete v rámci průzkumu (spokojenosti zákazníků), nebo související s vašimi dotazy.
 • Informace související s vašimi dotazy, stížnostmi nebo spory. 
 • Další vaše osobní údaje, které nám poskytnete při dalším kontaktu s námi (jako například vaše případné požadavky na dietní stravu při našich pořádaných akcích).

2.2 Proč shromažďujeme osobní údaje?

Vaše osobní údaje můžeme použít pro následující účely:

 • K propagaci našich (nových) produktů a služeb, o kterých vás chceme informovat.
 • K organizaci a pozvání na akce nebo na jiné propagační aktivity.
 • K analyzování vašich zájmů a potencionálních obchodních příležitostí, o které můžete projevit zájem.
 • K získání vašeho názoru na určité problematické otázky, například formou dotazníku (dotazník spokojenosti zákazníků), abychom je pak mohli analyzovat pro účely zlepšování našich produktů a služeb.
 • K řešení vašich otázek.

2.3 Právní důvody pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, pokud je to podloženo některým právním předpisem týkajícím se zpracování osobních údajů. Při vykonávání našich marketingových činností proto vycházíme z jednoho anebo z vícero právních předpisů:

 • Souhlas
   
  • Pokud je to nutné, žádáme vás o souhlas s používáním vašich osobních údajů pro naše marketingové účely. Vás souhlas můžete kdykoliv odvolat tak, že kliknete na link „odhlášení se z odběru novinek“, který vám uvádíme v našich e-mailech, nebo tak, že vyplníte a odešlete formulář online. Pokud odvoláte svůj souhlas, neovlivní to zákonné používání vašich osobních údajů, se kterými pracujeme, ještě před okamžikem odvolání vašeho souhlasu.
    
 • Oprávněný zájem
   
  • K použití vašich osobních údajů pro marketingové účely nepotřebujeme mít vždy váš souhlas. Může tomu tak být například v případě, že společnost Atradius získala vaši e-mailovou adresu v souvislosti s prodejem našich produktů nebo služeb, a my tuto adresu použijeme pro přímý marketing našich podobných produktů nebo služeb. V takovém případě se spoléháme na to, že je naším zájmem informovat vás o dalších produktech a službách, které by vás nebo firmu, kterou zastupujete, mohly zajímat.
  • Vaše údaje také zpracováváme podle potřeby, abychom našli nové příležitosti k prodeji a rozvoji produktů a služeb a také abychom porozuměli preferencím a potřebám našich zákazníků.
  • Informace zpracováváme podle potřeby za účelem pořádání a organizování akcí (včetně webinářů) na podporu našich produktů a služeb nebo jiných iniciativ společnosti Atradius.

2.4 Kde jsme získali vaše informace?

Pro marketingové účely o vás získáváme informace, které se vás týkají, především od vás. V jiných případech můžeme získat vaše osobní údaje z různých zdrojů uvedených níže:

 • Subjekty, které nám na vás dávají doporučení, nebo kterým jste vy sami poskytli souhlas, že s námi mohou sdílet vaše osobní údaje.
 • Třetí strany, se kterými spolupracujeme v souvislosti s našimi marketingovými činnostmi.
 • Internet (včetně sociálních médií) v rozsahu, v jakém je využívání jeho zdrojů a informací povoleno v souladu s příslušnými právními předpisy. 

2.5 Kdo bude mít přístup k vašim osobním údajům?

Společnost Atradius o vás může zveřejnit informace, které se mohou považovat za osobní údaje, výhradně:

 • Pobočkám Atradius, dceřiným společnostem a obchodním partnerům a poskytovatelům služeb Atradius.
 • Důvěryhodným poskytovatelům služeb třetích stran, kteří poskytují služby naším jménem, mimo jiné včetně průzkumu trhu, analýzy produktů a analytického rozboru, nebo organizátorům webinářů a ostatních akcí.
 • Kupujícím subjektům, pokud je obchodní jednotka společnosti Atradius prodána nebo převedena v rámci podnikové transakce (pouze v případech, kdy je nezbytné zveřejnit osobní údaje, včetně údajů z Due Diligence („kompletní prověření“) provedené před takovou událostí (pokud to povolují platné právní předpisy)).

3. Pokud jste klient, zprostředkovatel pojistné smlouvy, spoluručitel, obchodní partner, anebo dodavatel

3.1 Jaké osobní údaje o vás shromažďujeme?

Během poskytování našich produktů a služeb můžeme zpracovávat následující informace o vaší firmě, které se mohou považovat za osobní údaje, pokud se to týká údajů, které jsou v přímém vztahu s jednotlivcem (například v případě živnostníka, ředitele společnosti, (skutečného) vlastníka společnosti, akcionáře, oprávněné nebo obmyšlené osoby, odborného poradce nebo zástupce, apod.)

 • Pokud jste kontaktní osobou nebo zástupcem společnosti nebo jiného subjektu s právní subjektivitou, můžeme zpracovávat váš kontakt, osobní identifikační údaje, například vaše jméno, titul, pracovní pozice, telefonní číslo, e-mail, (pracovní) adresa, země původu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, nebo název společnosti.
 • Pokud podnikáte prostřednictvím právního subjektu, jako je například živnostník nebo obchodní/veřejná obchodní společnost, můžeme o vás také zpracovávat údaje týkající se vašeho bankovního účtu, platební historie, živnostenského listu, identifikačního čísla DPH, finanční informace, informace o stavu platební neschopnosti, vlastního kapitálu a finančních zdrojích majetku ve vztahu k vašemu podnikání.

3.2 Proč shromažďujeme tyto osobní údaje?

O vašem podnikání můžeme zpracovávat následující informace, které by se mohly považovat za osobní údaje, pokud jsou použity pro následující účely:

 • Ke zprostředkování a poskytování služeb vyplývajících ze smluvních podmínek. To může zahrnovat: zpracování finančních transakcí, komunikaci s vámi v souvislosti se službami, které od nás využíváte, posouzení (obchodních) podnikatelských rizik a výše pojistného krytí, likvidaci škodných událostí, vypořádání právních nákladů, poskytování řízení (úvěrových) rizik a služeb z naší nabídky inteligentní obchodní činnosti produktů a služeb, správu vymáhání pohledávek, poskytování služeb podpory našim zákazníkům, nebo řešení stížností a sporů. 
 • Ke kontrole našich zákazníků podle principu „znáte svého obchodního partnera?“, sledování podvodných aktivit, praní špinavých peněz, kontrolování seznamů sankcí, nebo k ověření, zda jsou správně dodržovány související legislativní předpisy.
 • K optimalizaci našich produktů a služeb, provádění průzkumů (trhu) a k vypracování statistických analýz (další podrobnosti k tomuto tématu naleznete v odstavci 2 výše). 
 • K administrativním účelům v rámci skupiny Atradius a k řízení a ochraně infrastruktury u našich informačních technologií. 
 • K marketingovým účelům: podrobnosti k této problematice jsou blíže specifikované v sekci 2 výše. 
 • K prokázání právního nároku, zahájení šetření, nebo k uplatnění práva na obhajobu vyplývající z těchto právních nároků.
 • K jednání v souladu s příkazy z kontrolního/regulačního orgánu veřejné správy, nebo k dodržení povinností podle příslušných právních předpisů a norem, nebo k (dobrovolným) regulačním, odvětvovým, či sektorovým kodexovým opatřením a předpisům.

3.3 Právní důvody pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, pokud je to podloženo některým právním předpisem týkajícím se zpracování osobních údajů. Při zpracovávání vašich informací proto vycházíme z jednoho anebo z vícero právních předpisů:

 • Oprávněný zájem

  Vaše informace můžeme zpracovávat, protože jsou potřebné nebo důležité k dosažení našich oprávněných zájmů v průběhu realizace našich obchodních činností.
   
  • Poskytování služeb a rozvoj produktů v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk, zajištění, vymáhání pohledávek včetně dodržování osvědčených praktik a postupů na trhu, stejně jako poskytování služeb z naší nabídky inteligentní obchodní činnosti produktů a služeb, jejichž cílem je pomáhat společnostem po celém světě, aby měly kvalitní, aktualizované informace a zajistit jim ochranu před rizikem vzniku platební neschopnosti spojeným s prodejem zboží a služeb.
  • Efektivní provádění našich obchodních činností jako mezinárodní skupiny podniků.
  • Pokud je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smluvních podmínek s firmou, společností nebo s podnikem, se kterým jste právně spojeni.
  • Chránit naše podnikání, informace a majetek, včetně uplatnění našich obchodních práv nebo práva na obranu proti (potenciálním) soudním kauzám.
 • Plnění smlouvy

  Pokud jste živnostník, nebo jste součástí nějakého partnerského právního subjektu, musíme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem uzavření nebo plnění smluvních podmínek.
   
 • Zákonná povinnost

  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, je-li to nutné, abychom splnili jednu z našich právních povinností, například třeba k tomu, abychom provedli kontrolu týkající se dodržování předpisů vůči kontrolnímu/regulačnímu orgánu veřejné správy, včetně, ale ne pouze, kontroly boje proti praní špinavých peněz, kontroly a prověření skutečných vlastníků nemovitosti, prověření sankčních seznamů, nebo abychom splnili naše ohlašovací povinnosti vůči odvětvovým nebo sektorovým kodexům a předpisům.

3.4 Kde jsme získali vaše informace?

Osobní údaje, které společnost Atradius zpracovává, mohou pocházet z různých zdrojů:

 • Přímo od vás nebo ze společnosti, se kterou jste ve spojení, a to včetně osob, které vás zastupují, anebo mají plnou moc k vašemu zastupování nebo k zastupování vaší společnosti.
 • Od společnosti Atradius, jejích dceřiných společností, poboček, anebo od obchodních partnerů společnosti Atradius.
 • Z (veřejně) dostupných zdrojů.
 • Z informačních/datových zdrojů, pokud je to povoleno zákonem (například, ale ne bezvýhradně, za účelem kontroly skutečného majetkového vlastnictví a vlastnické struktury firem u našich zákazníků).

3.5 Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?

K naplnění a dosažení našich cílů můžeme zveřejnit vaše osobní údaje, pouze:

 • Stranám, které od vás mají plnou moc k vašemu zastupování nebo k zastupování vaší společnosti.
 • Společnosti Atradius, jejím dceřiným společnostem a pobočkám Atradius.
 • Důvěryhodným poskytovatelům služeb třetích stran jako likvidátorům pojistných událostí, útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, zajistitelům, jiným pojišťovnám, bankám, obchodním partnerům, auditorům, právním zástupcům, specialistům v oblasti vymáhání pohledávek, a jiným poskytovatelům služeb Atradius. 
 • Organizacím nizozemského státu, pro které agentura Duch State Business N.V. spravuje svoje prostředky a vývozní úvěry (ECA) pro Nizozemsko (toto platí pouze v případě, že spolupracujete s agenturou Duch State Business).
 • Právním agenturám anebo právním zástupcům za účelem prokázání nebo uplatnění právních nároků, anebo na poskytnutí právní ochrany vašich podnikatelských činností nebo zákonných práv (například právním poradcům). 
 • Agenturám a právním institucím uplatňujícím vymáhání práva u soudu, soudům, kontrolním/regulačním orgánům veřejné správy: pokud je tak zákonem stanoveno, anebo pokud je to potřebné na ochranu našich práv. 
 • Kupujícím subjektům, pokud je obchodní jednotka společnosti Atradius prodána nebo převedena v rámci podnikové transakce (pouze v případech, kdy je nezbytné zveřejnit osobní údaje, včetně údajů z Due Diligence („kompletní prověření“) provedené před takovou událostí (pokud to povolují platné právní předpisy)).

4. Pokud vy nebo vaše společnost obchoduje s našimi zákazníky (používáme označení “odběratel”, “dlužník” nebo  “příjemce”)

4.1 Jaké osobní údaje shromažďujeme?

O vaší firmě můžeme zpracovávat následující údaje, které mohou být klasifikovány za osobní údaje, pokud se to týká údajů, které jsou v přímém vztahu s jednotlivcem (například v případě živnostníka, ředitele společnosti, (skutečného) vlastníka společnosti, akcionáře, oprávněné nebo obmyšlené osoby, odborného poradce nebo zástupce, apod.).

 • Pokud jste kontaktní osobou nebo zástupcem společnosti nebo jiného subjektu s právní subjektivitou, můžeme zpracovávat váš kontakt, osobní identifikační údaje, například vaše jméno, titul, pracovní pozice, telefonní číslo, e-mail, (pracovní) adresa, země původu, datum a místo narození, číslo občanského průkazu, nebo název společnosti.
 • Pokud podnikáte prostřednictvím právního subjektu, jako je například živnostník nebo obchodní/veřejná obchodní společnost, můžeme o vás také zpracovávat údaje týkající se vašeho bankovního účtu, platební historie, živnostenského listu, identifikačního čísla DPH, finanční informace, informace o stavu platební neschopnosti, vlastního kapitálu a finančních zdrojích majetku ve vztahu k vašemu podnikání.

4.2 Proč shromažďujeme tyto osobní údaje? 

O vaší firmě můžeme zpracovávat údaje, které mohou být klasifikovány za osobní údaje, k následujícím účelům:

 • Ke zprostředkování a poskytování služeb vyplývajících ze smluvních  podmínek. To může zahrnovat: zpracování finančních transakcí, komunikaci s vámi v souvislosti se službami mimosoudního vymáhání nebo pojištění pohledávek, které od nás využíváte, posouzení (obchodních) podnikatelských rizik a výše pojistného krytí, likvidaci škodných událostí, vypořádání právních nákladů, poskytování řízení (úvěrových) rizik a služeb z naší nabídky inteligentní obchodní činnosti služeb, správu vymáhání pohledávek.
 • K provádění kontroly a na sledování podvodných aktivit, praní špinavých peněz, kontrolování seznamů sankcí, nebo k ověření, zda jsou správně dodržovány související legislativní předpisy.
 • K optimalizaci našich produktů a služeb, provádění průzkumů (trhu) a k vypracování statistických analýz (další podrobnosti k tomuto tématu naleznete v odstavci 2 výše). 
 • K administrativním účelům v rámci skupiny Atradius a k řízení a ochraně infrastruktury u našich informačních technologií. 
 • K prokázání právního nároku, zahájení šetření, anebo k uplatnění práva na obhajobu vyplývající z těchto právních nároků.
 • K jednání v souladu s příkazy z kontrolního/regulačního orgánu veřejné správy, nebo k dodržení povinností podle příslušných právních předpisů a norem, nebo k (dobrovolným) regulačním, odvětvovým, či sektorovým kodexovým opatřením a předpisům.

4.3 Právní důvody pro používání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracujeme pouze v případě, pokud je to podloženo některým právním předpisem týkajícím se zpracování osobních údajů. Při zpracovávání vašich informací proto vycházíme z jednoho anebo z vícero právních předpisů:

 • Oprávněný zájem

  Vaše informace můžeme zpracovávat, protože jsou potřebné nebo důležité k dosažení našich oprávněných zájmů v průběhu realizace našich obchodních činností.
   
  • Poskytování služeb a rozvoj produktů v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk, zajištění, vymáhání pohledávek, stejně jako poskytování služeb z naší nabídky inteligentní obchodní činnosti produktů a služeb, jejichž cílem je pomáhat společnostem po celém světě, aby měly kvalitní, aktualizované informace a zajistit jim ochranu před rizikem vzniku platební neschopnosti spojeným s prodejem zboží a služeb včetně dodržování osvědčených praktik a postupů na trhu,
  • Pokud je to nezbytné pro uzavření nebo plnění smluvních podmínek s našimi zákazníky.
  • Efektivní provádění našich obchodních činností jako mezinárodní skupiny podniků.
  • Chránit naše podnikání, informace a majetek, včetně uplatnění našich obchodních práv nebo práva na obranu proti (potenciálním) soudním kauzám.
 • Zákonná povinnost

  Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat, abychom splnili naše právní povinnosti například k tomu, abychom provedli kontrolu týkající se dodržování platných zákonů o vymáhání pohledávek, předpisů vůči kontrolnímu/regulačnímu orgánu veřejné správy, nebo abychom splnili naše právně závazné ohlašovací povinnosti vůči odvětvovým nebo sektorovým kodexům a předpisům.

4.4 Kde jsme získali vaše informace? 

Osobní údaje, které zpracováváme, mohou pocházet z různých zdrojů:

 • Přímo od našich zákazníků nebo od vás, a to včetně osob, které vás zastupují, anebo mají plnou moc k vašemu zastupování u našich zákazníků.
 • Od společnosti Atradius, jejích dceřiných společností, poboček, anebo od obchodních partnerů společnosti Atradius.
 • Z (veřejně) dostupných zdrojů.
 • Od prodejců informací/údajů (například společnosti poskytující úvěrové a finanční informace).

4.5 Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům? 

K naplnění a dosažení našich cílů můžeme zveřejnit vaše osobní údaje:

 • Našim zákazníkům a stranám po konzultaci se zákazníkem (například zprostředkovatelé, zástupci, nebo společnosti, které patří do skupiny globálních zákazníků).
 • Společnosti Atradius, jejím dceřiným společnostem a pobočkám Atradius.
 • Důvěryhodným poskytovatelům služeb třetích stran a obchodním partnerům jako likvidátorům pojistných událostí, útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, zajistitelům, jiným pojišťovnám, bankám, obchodním partnerům, auditorům, právním zástupcům, specialistům v oblasti vymáhání pohledávek, a jiným poskytovatelům služeb Atradius. 
 • Právním agenturám anebo právním zástupcům za účelem prokázání nebo uplatnění právních nároků, anebo na poskytnutí právní ochrany vašich podnikatelských činností nebo zákonných práv.  
 • Agenturám a právním institucím uplatňujícím vymáhání práva u soudu, soudům, kontrolním/regulačním orgánům veřejné správy: pokud je tak zákonem stanoveno, anebo pokud je to potřebné na ochranu našich práv. 
 • Kupujícím subjektům, pokud je obchodní jednotka společnosti Atradius prodána nebo převedena v rámci podnikové transakce (pouze v případech, kdy je nezbytné zveřejnit osobní údaje, včetně údajů z Due Diligence („kompletní prověření“) provedené před takovou událostí (pokud to povolují platné právní předpisy)).

5. Mezinárodní předávání osobních údajů

Vzhledem k mezinárodnímu charakteru naší společnosti a našim obchodním aktivitám mohou být údaje, které zpracováváme, předávány jiným subjektům v rámci skupiny Atradius nebo vybraným třetím stranám, nebo k nim mohou mít tyto skupiny a strany přístup. Tyto subjekty a třetí strany se nacházejí v různých zemích světa. Abychom splnili a dodrželi účely popsané v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, mohou být vaše osobní údaje předány i do jiné země, než je země vašeho trvalého bydliště.

Vaše osobní údaje předáváme pouze v rámci příslušného zákona o ochraně osobních údajů a v souladu s naší smlouvou o předávání osobních údajů uvnitř skupiny.

Pokud předáváme osobní údaje mimo vyhrazený právní rámec, jako je např. Evropský hospodářský prostor ("EHP"), přijali jsme za tímto účelem vhodná ochranná opatření, abychom vám zajistili odpovídající úroveň ochrany podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Jedná se o ochranná opatření, jako jsou Standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí nebo předání do země, která poskytuje odpovídající úroveň ochrany podle adekvátního rozhodnutí Evropské komise.

Pokud vaše osobní údaje předáváme mimo EHP, můžete nás požádat o informace týkající se příslušných bezpečnostních opatřeních.

6. Jakým způsobem chráníme vaše osobní údaje

Zavázali jsme se zajistit vám, že vaše osobní údaje u nás budou vždy v bezpečí. Proto, abychom zabránili neoprávněným přístupům anebo zveřejněním vašich osobních údajů, přijali jsme odpovídající fyzická, technická a organizační opatření, abychom ochránili a zabezpečili vaše osobní údaje, které u nás shromažďujeme a zpracováváme. 

Kromě toho vždy, když poskytujeme přístup k osobním údajům nebo je jinak předáváme třetím stranám (jak je popsáno v oddílech 1-4), podnikáme patřičné kroky k zajištění toho, aby všechny osobní údaje podléhaly stejné věcné nebo podobně věcné úrovni ochrany, jakou společnost Atradius v této oblasti uplatňuje. To mimo jiné zahrnuje také posouzení bezpečnosti dodavatelů a uzavírání smluvních podmínek na ochranu osobních údajů (včetně dohod o zpracování těchto údajů) se třetími stranami.

7. Jak dlouho uchováváme vaše informace

V zásadě budeme uchovávat vaše osobní údaje: (i) po dobu nezbytně nutnou k naplnění požadovaného obchodního účelu; (ii) v rozsahu, který je přiměřeně nutný pro splnění všech platných právních předpisů; nebo (iii) pokud je to vhodné pro dodržení příslušných ustanovení s ohledem na dobu jejich promlčení. Společnost Atradius může stanovit (například v dodatku smlouvy, doplňujícím oznámení nebo v plánu pro uchovávání záznamů) konkrétní časové období, podle kterého budou jednotlivé kategorie osobních údajů nejdéle uchovávány.

8. Jak nás můžete kontaktovat, získat přístup ke svým informacím a tyto informace aktualizovat

 • Jako subjekt, který nám poskytuje informace, máte určitá práva vyplývající ze zákona, týkající se zpracovaní vašich osobních údajů. Můžete:
   
  • Požádat nás o přístup ke svým osobním údajům, kterými disponujeme, nebo o informace týkající se zpracování vašich osobních údajů.
  • Požádat nás o opravu nebo o doplnění svých informací, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje jsou nepřesné nebo nedostačující. 
  • Požádat nás o smazání určitých svých osobních údajů (s výjimkou případů, kdy jsme povinni je uchovávat ze zákona, nebo za účelem zjištění, řízení nebo obhajoby právních nároků, nebo pro jiný z našich oprávněných obchodních účelů, jako je například vymáhání pohledávek jménem a v zastoupení našich zákazníků).
  • Předat osobní údaje, které jste nám poskytli, třetí straně, pokud tyto údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo vyplývají z vašich smluvních podmínek a takovéto zpracování se provádí automatizovanými prostředky.
  • Požádat nás o omezení zpracování svých osobních údajů pokud se domníváte, že jsou tyto údaje nepřesné, nebo že jejich zpracování je nezákonné, nebo že vaše údaje již nepotřebujeme zpracovávat pro konkrétní účely (pakliže nemůžeme osobní údaje vymazat ze zákonné nebo jiné povinnosti.
  • Vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, kdy je právním důvodem pro zpracování vašich osobních údajů náš oprávněný zájem. Vaší žádosti vyhovíme, pokud se nedomníváme, že máme závažné a oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, které převažují nad vašimi zájmy a právy, nebo pokud musíme tyto údaje nadále zpracovávat za účelem zjištění, řízení nebo obhajoby právních nároků, nebo pro účely vymáhání pohledávek jménem a v zastoupení našich zákazníků.
  • Váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Můžete tak učinit: (i) kliknutím na odkaz pro odhlášení se z posílání našich marketingových e-mailů; (ii) změnou preferencí souborů cookie nebo odesláním online formuláře. Pokud svůj souhlas odvoláte, nebude to mít vliv na zákonnost našeho používání vašich osobních údajů v období před odvoláním vašeho souhlasu.

Vaši žádost nebo stížnost nám můžete poslat prostřednictvím online formuláře. S vaší žádostí budeme zacházet pečlivě a v souladu s platnými zákony pro ochranu osobních údajů. V některých případech vás můžeme požádat o poskytnutí dalších informací k ověření vaší totožnosti, abychom mohli vaši žádost uplatnit. Máte také právo podat stížnost u svého úřadu pro ochranu osobních údajů ve své zemi.

Můžete také kontaktovat zástupce, který má starosti ochranu informací a osobních údajů u společnosti Atradius, na e-mailové adrese: dpo@atradius.com