Ochrana osobních údajů

Tato webová stránka je provozována společností Atradius a jejími přidruženými a dceřinými společnostmi (dále už jen společné a samostatné označení jako: "Atradius").

Vaše soukromí

Níže uvádíme směrnice, které používáme na ochranu informací, které nám při Vaší  návštěvě našich internetových stránek poskytujete.

Jaké informace potřebujeme a proč?

V průběhu jednání s Vámi od Vás můžeme potřebovat informace, které nám umožní:

 • zdokonalit a rozvíjet naše Produkty a Služby
 • posoudit finanční a úvěrová rizika
 • zaznamenávat Vaše preference v souladu s naší nabídkou Produktů a Služeb
 • provádět finanční zhodnocení a statistické analýzy
 • poskytovat správu úvěrového pojištění včetně upisování úvěrových limitů pro Vaše Odběratele a likvidace škodných událostí 
 • vymáhat pro Vás dlužné pohledávky Vaším jménem
 • předcházet a napomáhat v odhalování trestné činnosti včetně zajištění, aby byly dodržovány finanční sankce a právní předpisy vztahující se k praní špinavých peněz
 • vyhovět našim regulačním povinnostem a opatřením

Vaše informace použijeme především v následujících případech:

1. Návštěva webové stránky

Informace, které nám poskytujete a které Atradius shromažďuje a používá prostřednictvím svých internetových stránek, mohou obsahovat:

 • veškeré osobní údaje, které zadáte nebo vyplníte, jako je Vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, datum narození, nebo jiné podobné informace, které jsou potřebné k Vaší registraci pro odebírání našich Produktů nebo Služeb
 • informace, které nám umožní, abychom si Vás zapamatovali společně s Vašimi uživatelskými preferencemi, když navštívíte naše internetové stránky – příkladem takové preference je Vámi zvolený jazyk. Ke shromáždění takového typu informací využíváme cookies. Další podrobnosti, např. jakým způsobem můžete cookies povolit/zakázat, jsou k dispozici v dokumentu Oznámení o cookie
 • Vaši IP adresu (unikátní identifikační číslo, kterým disponuje Vaše zařízení při připojení na Internet), přes kterou zaznamenáváme počet Vašich návštěv na našich internetových stránkách
 • Váš zájem o jakékoliv naše bulletiny, aktualizace e-mailů, zprávy z jednotlivých zemí, aktualizace obchodních nebo hospodářských informací, atd., který jste projevili na našich internetových stránkách.

 2. Správa pojistné smlouvy

Atradius bude také potřebovat Vaše informace k tomu, např. název firmy a Vaše jméno v pojistné smlouvě, abychom pro Vás mohli připravit cenovou nabídku, nebo obnovu podmínek Vaší pojistné smlouvy, a abychom Vám zajistili správu Vaší pojistné smlouvy. S tím souvisí také podpora v oblasti upisování a řízení rizik, likvidace škodných událostí, anebo cokoliv dalšího, co bude z Vaší strany potřeba k tomu, abyste mohli úspěšně rozvíjet svůj obchodní vztah se společností Atradius.

 3. Upisování rizik

Atradius bude také potřebovat informace o Vašich odběratelích, se kterými obchodujete, k tomu, abychom mohli posoudit, zda na Vaše odběratele poskytneme pojistné krytí.

 4. Další služby

Atradius bude také potřebovat Vaše informace k tomu, abychom Vám mohli nabídnout další naše Produkty a Služby, jako je například vymáhání pohledávek a mnoho dalších. Pokaždé bude Atradius kombinovat Vaše informace, které nám poskytujete, s jinými informacemi, které o Vás získáme od třetích stran. S Vašimi informacemi budeme zacházet s důvěrou a v souladu s platnými právními předpisy a zákony.

S kým budeme sdílet Vaše informace?

Při práci s informacemi, které nám poskytujete, může o Vás Atradius poskytnout některé detaily a podrobnosti třetím stranám, mezi které patří naše další členské společnosti skupiny Atradius, jiné pojišťovny, likvidátoři pojistných událostí, agentury zaměřené na odhalování podvodné a trestné činnosti, zprostředkovatelé služeb, pojišťovací agenti a makléři, zajišťovny, regulační orgány, správní orgány zaměřené na řešení sporů, odborná poradenství, jako například právníci, právní kanceláře, právní zástupci, přidružené a připojištěné společnosti k Vaší pojistné smlouvě, na kterou u nás máte sjednané pojištění, nebo další osoby, kterým udělíte svůj souhlas ke sdílení informací, jako jsou makléřské společnosti nebo připojištěné společnosti. Můžeme o Vás také předat informace dalším pověřeným osobám, které pověříte ke sdílení informací o Vás, jako jsou bankéři, finanční poradci nebo makléři.

Kam můžeme poslat Vaše informace?

Informace o Vás můžeme důvěrně poslat k dalšímu zpracování mimo Evropský hospodářský prostor. V takovém případě Vám zajistíme, že budou přijata odpovídající organizační a technická opatření na ochranu Vašich dat.

Marketing

Informace o Vás také použijeme, abychom Vás kontaktovali poštou, e-mailem, textovou zprávou, nebo jinými elektronickými prostředky. Můžeme Vám poslat informace o našich Produktech a Službách, o kterých si myslíme, že pro Vás mohou být zajímavé. Pokud se tak stane, budete mít možnost rozhodnout se, zda budete chtít být v takových případech kontaktováni; nebo nás můžete kdykoliv kontaktovat a nabídku Produktů a Služeb si můžete odhlásit, stačí, když nám pošlete e-mail na: info@atradius.com. Atradius nepředá Vaše osobní údaje třetím osobám, aby podpořil marketingový prodej svých produktů a služeb, ani nikomu jinému mimo Atradius.

Atradius neprozradí Vaše osobní informace žádné jiné externí organizaci bez Vašeho souhlasu

Informace o Vás (jako je Vaše jméno, adresa a telefonní číslo) nebudou poskytovány nebo prodávány žádné jiné externí organizaci, která by je využila v marketingu, nebo nás o ně požádala, bez Vašeho předchozího souhlasu. Vaše informace mohou být sdíleny s agenty a se zprostředkovateli pojištění nebo se smluvními partnery společnosti Atradius výhradně se záměrem, že se jedná o služby provozované jménem společnosti Atradius.

Vaše práva

Můžete nás požádat o poskytnutí kopie Vašich osobních údajů, které o Vás sdílíme, nebo o aktualizaci či opravu faktických nepřesností, nebo o odstranění Vašich osobních informací na základě Vaší předchozí žádosti podané přes Internet zaslané na info.cz@atradius.com. Tato e-mailová adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít povolený JavaScript. Můžete se také obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů v sídle pobočky Atradius s Vaší oblastní jurisdikcí. Učiníme přijatelná opatření, abychom potvrdili Vaši identitu a abychom Vám přednostně poskytli jakékoliv osobní informace, které o Vás máme k dispozici. Za tuto službu si můžeme účtovat malý poplatek.

Co dalšího bych měl vědět o své ochraně osobních údajů?

Internetové stránky a služby třetích stran, které jsou přístupné prostřednictvím těchto internetových stránek, mají svoji samostatnou ochranu osobních údajů, nezávislou na nás. Atradius nemá žádnou právní či hmotnou odpovědnost za tyto nezávislé právní kroky nebo smluvní opatření. Pouze Vy sami jste výhradně zodpovědní za ochranu Vašeho hesla nebo za jakékoliv údaje o Vašem účtu. Buďte proto, prosím, opatrní a obezřetní, kdykoli jste online.
Pokud zadáváte své osobní informace přes službu online, která je přístupná veřejnosti, počítejte s tím, že můžete na oplátku dostávat nevyžádané zprávy z jiných stran. Přestože se usilovně snažíme, abychom ochránili Vaše osobní údaje, nemůžeme za Atradius zaručit nebo garantovat bezpečnost všech informací, které k nám přenášíte, a Vy tak činíte vždy na své vlastní riziko.

Dodatky k ochraně osobních údajů

Atradius může změnit toto prohlášení o Ochraně osobních údajů kdykoliv bez předchozího upozornění. Změny budou zveřejněny v prohlášení "Ochrana osobních údajů". Pokud budete používat internetové stránky poté, co byly zveřejněny všechny změny, znamená to, že souhlasíte s úpravami v modifikované verzi tohoto nového prohlášení o Ochraně osobních údajů v plném rozsahu. V souladu s tím byste si čas od času měli přečíst prohlášení o Ochraně osobních údajů, abyste si byli vědomi, že znáte jeho poslední aktuální verzi.