Inkaso pohledávek

Nehledě na to, kde se nacházíte Vy anebo Váš dlužník, pomůžeme Vám vymoci Vaše nezaplacené faktury v jakékoliv zemi, časové zóně, měně nebo v jazyce.

Atradius Collections tvoří zkušený tým specialistů na vymáhání pohledávek a je Vám k dispozici nehledě na to, zda máte či nemáte sjednané pojištění pohledávek u Atradius Credit Insurance.

Pokud máte uzavřenu pojistnou smlouvu u Atradius Credit Insurance, služby Atradius Collections, jsou Vám automaticky k dispozici

Atradius Collections

Co pro Vás může Atradius Collections udělat?

Téměř všechny společnosti jsou ohroženy nezaplacením svých pohledávek a potřebují čas od času pomoc při vymáhání dlužných částek. Naše na míru ušité služby, které jsou dostupné po celém světě, Vám zajistí to správné řešení s ohledem na Vaši situaci.

Jako specialisté na vymáhání pohledávek víme, jak vyvinout správnou míru tlaku nutnou k vymožení dluhu. Naší snahou je vymoci dluh v mimosoudní fázi bez potřeby nákladného soudního řízení a dáváme důraz na proaktivní a citlivý přístup, který často vede k nejlepším výsledkům. Například splátkový kalendář, dohodnutý se zákazníkem majícím problémy s cash-flow, může vyústit v kompletní úhradu dluhu a v zachování přátelských obchodních vztahů.

Díky jednotné celosvětové IT platformě je síť Atradius Collections jednou z nejvíce integrovaných v oboru. Atradius Collections Vám pomůže s vymáháním Vašich pohledávek bez ohledu na to, kde se Vaše společnost anebo Vaši dlužníci nacházejí.

Atradius Collections nás podpořil v několika zásadních případech, kdy vztahy s některými našimi zákazníky začaly být problematické.

Kreditní manager
zástupce globální společnosti zabývající se elektronikou

Jak funguje inkaso Atradius Collections?

Inkasní proces Atradius Collections

Inkasní proces Atradius Collections

Atradius Collections zahájí svou práci v momentě ohlášení nezaplacení faktury. Jménem klienta a v jeho rodném jazyce kontaktujeme dlužníka prostřednictvím vlastní pobočky nebo partnera v dané zemi. Jednáme s dlužníkem s Vaším souhlasem a snažíme se vždy nalézt  co nejrychlejší řešení k vypořádání Vašeho dluhu.

Veškerou komunikaci s dlužníkem sdílíme s klientem. Prosazujeme transparentnost ve vztahu ke klientům a úzce s nimi spolupracujeme na nalezení nejlepšího řešení s ohledem na jejich potřeby.

Pokud máte pojištění u Atradius Credit Insurance, můžete řídit inkasní aktivity online přes Váš Serv@Net účet. Pokud ne, pak můžete využívat náš online systém správy pohledávek Collect@Net.

Je to správná služba pro Vaše podnikání?

Pro další informace ohledně množností vymáhání pohledávek nás kontaktujte a můžeme projednat Vaše potřeby v oblasti vymáhání pohledávek.

Více o Atradius Collections

Webové stránky Atradius Collections poskytují další informace o práci našeho týmu. Obsahují přístup ke zkušenostem našich klientů a také pravidelně aktualizované odborné publikace z oblasti vymáhání pohledávek, které obsahují mnoho užitečných rad a tipů pro úspěšné snížení počtu nezaplacených faktur.