Speciální produkty

Speciální produkty společnosti Atradius nabízí pojištění pohledávek ušité "na míru" mimo rámec naší obvyklé nabídky úvěrového pojištění. Poskytují krytí obchodu, financování a krytí politických rizik.

International freight movement | Atradius

Speciální produkty společnosti Atradius nabízí jen ty nejlepší služby našim klientům. Umožňujeme vám, abyste pro své podnikání mohli těžit z našich znalostí a informací, které jsou naší doménou a odrážejí naše světové postavení na trhu jakožto vedoucího představitele v oblasti pojištění pohledávek, stejně tak jako vám zajišťují větší flexibilitu a inovaci u našich produktů na trhu politických rizik.

Naše pojištění speciálních produktů je přizpůsobeno vašim potřebám krýt jednotlivá rizika a současně reagovat na rozvíjející se ekonomické a geopolitické prostředí. Řeší rostoucí poptávku po nezrušitelném kreditním limitu, konkrétní situace a strukturované financování vašich obchodů po celém světě. Úzce spolupracujeme s našimi klienty a s jejich makléři, abychom mohli zajistit, že naše řešení budou efektivní s příslušnou analýzou úvěrových rizik a stejně tak i se schopností řídit tato rizika.

Naše oddělení speciálních produktů nabízí to nejlepší z oboru pro naše klienty.


Olivier David, Atradius
Olivier David
ředitel oddělení speciálních produktů, Atradius

 
 

Využijte krytí rizik jednotlivých odběratelů (Single Situation Cover)

Pokud máte uzavřené velké smlouvy nebo obchodní vztahy s vašimi klíčovými partnery, budete od nás možná potřebovat bezpečnou síť pojištění k tomu, abyste mohli vašim odběratelům poskytnout některé z následujících krytí:

 • Přímé krytí podnikatelských rizik:
  • Jednoduché velké smlouvy s krátkodobým revolvingovým úvěrem
  • Největší odběratelé vyznačující se vysokou koncentrací rizik
  • Doplněk k vašemu pojištění pohledávek pro více odběratelů
    
 • Politické krytí obchodních rizik pro víceleté projekty zahrnující:
  • Výrobní riziko
  • Rizika spojená s nezaplacením pohledávek včetně krytí případů nezabezpečených akreditivů

Pojistné krytí Excess of Loss

Tento produkt je speciálně navržen pro ochranu před vysokými ztrátami, které by mohly vážně narušit stabilitu vaší společnosti a představuje ideální způsob získání pojistného krytí komerčních i politických rizik pro celé portfolio pohledávek.  Hlavními výhodami jsou:

 • Flexibilní volba míry spoluúčasti a v závislosti na ní i výši ceny pojištění
 • Vysoký nejmenovitý limit využívající existující procesy řízení kreditního rizika
 • Nezrušitelné limity pro klíčové odběratele

 

 

 

 

 

 

Speciální produkty

 

 

 

 

 

 

Poskytujeme ochranu před rizikem z nedodání zboží (služeb) na zálohu

Zálohová platba za jakékoliv zboží (službu) bude vždy zahrnovat nějaký ten prvek rizika, který může být nevyhnutelný v určitých jurisdikcích nebo situacích. Abychom vám pomohli ochránit se před tímto specifickým rizikem, nabízíme pojištění zálohových plateb.

Kryjeme neoprávněné čerpání záruk

Mohou nastat situace, kdy jsou vaše záruky v ohrožení. Mezi tyto situace patří i případy, kdy je to například váš odběratel, který s vámi obchoduje s podvodnými úmysly, nebo nastala politická situace, kterou jste nemohli ovlivnit. Naše speciální produkty jsou proto navrženy tak, aby vás pojistily právě proti takovýmto riziky.

Náš tým Speciálních produktů

Řešení speciálních produktů, ušitých ”na míru“, nabízíme našim klientům celesvětově. Náš tým Speciálních produktů působí v kancelářích se sídlem v Londýně, Paříži, Amsterdamu, Kolíně nad Rýnem, New Yorku,  Baltimoru a v Singapuru.

V České republice jsme podporováni týmem se sídlem v Kolíně nad Rýnem. Pokud se chcete dozvědět více o této problematice, prosím, kontaktuje nás.

 

Související dokumenty