Barometr platební morálky 2020: Velký nárůst insolvencí

Barometr platební morálky

 • Česká republika
 • Zemědělství,
 • Elektrotechnika/IT,
 • Potraviny,
 • Kovy,
 • Služby,
 • Ocelářství

25 11 2020

Covid-19 má na světovou ekonomiku větší dopad než velká finanční krize před 12 lety. I pro rok 2021 tak musí firmy počítat s propadem poptávky a opožděnými platbami faktur.

Světová ekonomika se letos propadne o 4,3 %, očekávají analytici úvěrové pojišťovny Atradius. Negativní dopad pandemie Covid-19 je tak větší, než tomu bylo v případě globální finanční krize z let 2008 a 2009. Řada zemí navíc nyní čelí druhé vlně pandemie, kvůli které znovu dochází ke zpřísňování karanténních opatření. Firmy proto budou i v roce 2021 čelit propadu poptávky a zhoršené platební morálce. Rychleji bude přibývat také insolvencí.

Poměr vývozu vůči HDP je v České republice jedním z nejvyšších v Evropě. Přestože rostoucí míra inflace způsobila také nedávná zvýšení v některých úrokových sazbách, před rokem 2020 vykazovala země stabilní a silný růst. V okamžiku, kdy zemi ale zasáhla pandemie COVID-19, čelila již česká ekonomika jistým problémům. Ty byly do značné míry způsobeny silnou závislostí na mezinárodních obchodních řetězcích nebo kvůli zpomalení obchodu v EU, která jednoznačně patří mezi přední vývozní lokalitu.   

Letošní průzkum Barometru platební morálky byl provedený v průběhu pandemie Covid-19, a proto poskytuje velmi cenný pohled na to, jakým způsobem se české podniky všech velikostí a odvětví vyrovnávají s náhlým hospodářským poklesem.

Klíčové body z barometru platební morálky

 • Počet pohledávek po splatnosti se během pandemie rapidně zvýšil
 • Malé a středně malé společnosti (SME) s velmi špatným kreditním hodnocením stále více odmítají dodávat svým odběratelům na odloženou splatnost
 • Česká republika zaznamenala rychlý pokles prodeje úvěrů 
 • Cash-flow dodavatelů byl tvrdě zasažený ekonomickou krizí vyvolanou Covidem-19
 • Většina firem se v roce 2021 obává poklesu poptávky u svých produktů a služeb 

Chcete se o všem dozvědět více a podrobněji?

Chcete-li získat ucelený a úplný přehled o chování firem, platební situaci a finančních možnostech firem v České republice během pandemie Covid-19, nebo si prostudovat informace o globální recesi, stáhněte si naši kompletní zprávu. Tato zpráva Vám rovněž poskytne přehled o dopadu pandemicko-hospodářské krize v následujících obchodních odvětvích: 

 • Zemědělství
 • Chemický průmysl
 • Elektronika
 • Ocelářský průmysl 
 • Služby

Stáhněte si úplnou zprávu Barometr platební morálky v České republice v roce 2020 v češtině.