Systém vyřizování stížností

V případě pojistných produktů pojišťovny Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, se sídlem 1066 Paseo de la Castellana no. 4, Madrid, zapsaná v Madrid Commercial Registry: M-171.144, Španělsko, sjednaných na území České a Slovenské republiky, je subjektem oprávněným k vyřizování stížností Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku, IČO: 05568633, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 77616.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým došlo ke sjednání Vašeho pojištění, s výsledkem šetření škodní události nebo v jiných případech nespokojenosti s pojistným produktem, doručte nám svou stížnost některou z následujících cest:

  • písemně na adresu Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8
  • e-mailem na adresu info.cz@atradius.com
  • osobně v sídle společnosti Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku, Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, a to každý pracovní den mezi 9.00 – 16.00 hod, ideálně po předchozí domluvě na telefonním čísle +420 236 089 247

Při podání stížnosti nezapomeňte prosím uvést:

  • číslo smlouvy nebo škodní události, které se vaše stížnost týká
  • své kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa)

Vaši stížnost vyřešíme do 30 kalendářních dní. V případech, kdy nebudeme tuto lhůtu schopni dodržet, budeme Vás kontaktovat.
Nebudete-li spokojeni se způsobem, jakým došlo k vyřízení Vaší stížnosti, můžete se pro mimosoudní řešení sporu mezi Vámi a pojistitelem obrátit na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven. Více informací naleznete na www.ombudsmancap.cz. Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení je skutečnost, že se Vám nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.

Se svou stížností se můžete obracet též na orgán dohledu v pojišťovnictví, kterým je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1.