B2B platby v Severní a Jižní Americe se zpožďují

Tisková zpráva

Baltimore, 28. června 2018 – Nejnovější výsledky každoročního průzkumu B2B platební morálky prováděného společností Atradius.

Výsledky z přední světové pojišťovny pohledávek Atradius ukazují zhoršující se úroveň platební morálky v obou Amerikách.

  • Průměrná doba splatnosti vzrostla z 61 dnů v roce 2017 na 63 dnů v roce 2018.
  • V průměru 90,3 % respondentů má zkušenosti s častým zpožděním plateb (průměr je nejvyšší v Mexiku, 94,4 %, a v USA, 90,0 %).
  • Průměrně 50 % faktur není zaplaceno v době splatnosti.

„Je zajímavé, že i ve zdravých rostoucích ekonomikách trápí B2B trhy nevymahatelné pohledávky. Je do očí bijící, že 51 % respondentů mělo zkušenosti s odběratelem, který zbankrotoval nebo jednoduše zavřel svůj byznys. Každá společnost, která poskytuje kredit svým odběratelům, ať už doma nebo na mezinárodních trzích, může těžit z dat prezentovaných ve studii Paymet Practices Barometer,“ říká David Huey, prezident a regionální ředitel Atradius pro Spojené státy, Kanadu a Mexiko.

Payment duration in America_2018

Průměrný podíl nevymahatelných B2B pohledávek mírně klesl, a to z 2,1 % v roce 2017 na 1,8 % v roce 2018. S hodnotou 2,5 % zaznamenala nejvyšší poměr nevymahatelných pohledávek v roce 2018 Brazílie, a to zejména kvůli vysokému počtu bankrotů odběratelů, které zažilo 54,7 % respondentů v zemi.

Uncollectable B2B receivables in America_2018

Úroveň exportu v rámci regionu zůstává stabilní, především mezi zeměmi NAFTA, a to navzdory hrozbě protekcionismu ze strany USA i vyčkávání na revizi dohody o volném obchodu. Téměř polovina dodavatelů oslovených v rámci zemí NAFTA uvedla, že se přes 50 % jejich obchodních aktivit odehrává v rámci regionu, přičemž 16,5 % oslovených obchoduje výhradně v rámci současné zóny volného obchodu. Obchod s USA buď narostl, nebo zůstal stabilní pro 81,5 % dodavatelů oslovených v Mexiku. V Kanadě je pozitivní vývoj ve vztahu k USA ještě výraznější s 90,3 % dodavatelů, kteří si udrželi stejnou nebo vyšší úroveň obchodu s americkými subjekty.