Barometr platební morálky 2022

Tisková zpráva

Praha, 19. prosince 2022 - Zhoršení platební morálky na trhu se nyní bojí až polovina firem v regionu – problémy s cash flow hrozí nejvíc v Česku, na Slovensku a v Maďarsku.

Prodloužení průměrné doby splatnosti faktur v příštích 12 měsících nyní očekává 48 % podniků ze střední a východní Evropy.

Po dvou letech koronavirové pandemie a letošní ruské invazi na Ukrajinu se ani nadcházející rok 2023 z pohledu firem zatím nejeví příliš optimisticky. Téměř polovina podniků ve střední a východní Evropě má obavy ze zhoršení platební morálky svých obchodních partnerů během následujících měsíců. Důvodem je především probíhající hospodářský útlum, v jehož důsledku 48 % firem z regionu očekává prodloužení průměrné doby splatnosti faktur v příštích 12 měsících. Ukázal to pravidelný průzkum Barometr platební morálky, který v prosinci 2022 uskutečnila mezi 1 300 podniky z Bulharska, České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a Turecka úvěrová pojišťovna Atradius.

„Řada firem v regionu se dokázala vyrovnat s dopady koronavirové pandemie a ustát i prudký růst cen energií. Nejistý výhled na vývoj ekonomiky v roce 2023 ale teď zvyšuje na trhu napětí a vzbuzuje obavy podniků ohledně toho, nakolik budou odběratelé schopni za dodané zboží a služby včas platit,“ uvedla ředitelka české pobočky pojišťovny Atradius Markéta Stržínková.

Jako hlavní důvod zpoždění plateb či dokonce nehrazení pohledávek jsou v segmentu B2B uváděny problémy způsobené nedostatkem hotovosti. Ty jsou velmi často zmiňované napříč všemi trhy a průmyslovými odvětvími s tím, že největší obavy zmínili respondenti z České republiky, Slovenska a Maďarska. „Jde o země, jež jsou nejvíce zasaženy energetickou krizí, nacházejí se blízko zóny válečného konfliktu, a navíc je více než ostatní postihl výpadek obchodování s Ukrajinou i Ruskem,“ vysvětlila Stržínková. 

Problém pro Česko a další malé otevřené ekonomiky v regionu představuje také jejich vysoká závislost na exportu do Německa a dalších zemí EU. „Očekávané hospodářské ochlazení v Evropě je pro firmy z Česka větší hrozbou, než pro jejich konkurenty z velkých a vyspělých ekonomik. Například v oblasti retailu již na evropském trhu pozorujeme tlak ze strany odběratelů na významné prodlužování platebních podmínek. Někteří výrobci pak mají tendenci přenášet zhoršené platební podmínky na svoje dodavatele, byť jde často o jinak zdravé firmy. To by mohlo na trhu vyústit v dominový efekt projevující se druhotnou platební neschopností,“ řekla Stržínková.

Průzkum Barometr platební morálky se zároveň zabýval tím, jak budou firmy v nadcházejícím období přistupovat k řízení svého financování. Zhruba třetina dotázaných podniků uvedla, že v roce 2023 využije pojištění pohledávek, které jim pomůže zajistit dostatek hotovosti a zachovat ziskovost. Zároveň budou tyto firmy konkurenceschopnější na domácích i zahraničních trzích. „Kombinace přetrvávající vysoké inflace, energetické krize a geopolitického napětí vnáší do dodavatelsko-odběratelských vztahů další prvek nejistoty poté, co byly tyto vazby citelně narušeny již v průběhu pandemie. Řada firem proto přijímá opatření pro snížení rizika a pojištění pohledávek patří mezi ně. „Zájem o pojištění pohledávek vzrostl v posledním čtvrtletí 2022 o více než 25 % ve srovnáním s předchozím obdobím,“ popsala Stržínková. 

Celkové výsledky průzkumu Barometr platební morálky zahrnující data z prosince 2022 pro střední a východní Evropu najdete v anglickém jazyce na webu úvěrové pojišťovny Atradius na adrese https://group.atradius.com (v části Publikace).

O společnosti Atradius

Atradius patří mezi celosvětové lídry v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk a vymáhání pohledávek. Působí v 54 zemích po celém světě, ve kterých se může spolehnout na více než 160 poboček a 3 300 zaměstnanců. Svým zákazníkům umožňuje přístup k informacím až o 240 milionech firem. Na českém trhu působí Atradius od roku 1998 a v současnosti odsud řídí strategické projekty pro region východní Evropy. Společnost Atradius je součástí skupiny Grupo Catalana Occidente (GCO.MC) - jedné z celosvětově nejúspěšnějších pojišťoven poskytujících pojištění úvěrů. Více informací naleznete online na adrese www.atradius.cz.    

 

Kontakt pro média:

Mgr. Monika Straková
PR PA RT NE RS - PR konzultant
Tel.: +420 774 814 654
Email: monika.s@prpartners.cz
http://prpartners.cz/

Roman Pařík
PR PA RT NE RS - PR konzultant
Tel.: +420 777 236 267
Email: rp@prpartners.cz
http://prpartners.cz/

Atradius Corporate Communications
Dirk Hagener
Tel.: +31 205 532 626
Email: dirk.hagener@atradius.com

Se společností Atradius se také můžete spojit na sociálních sítích:

Twitter 
https://twitter.com/atradius

LinkedIn
https://linkedin.com/company/atradius

YouTube 
https://www.youtube.com/user/atradiusgroup