Nový Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí

Tisková zpráva

Praha, 2. srpna 2016 - Vychází nový Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí. Poskytuje informace o vymáhání pohledávek ve 42 zemích.

Prakticky žádná oblast podnikání není imunní vůči rizikům spo-jeným s mezinárodním obchodem a vůči špatné platební morálce způsobené krátko-dobými či dlouhodobými problémy odběratelů. Orientace v právním prostředí a eko-nomické situaci zemí, ze kterých pocházejí jednotliví dodavatelé, v takové situaci není zrovna jednoduchá. Pomoc představuje Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí sestavený specialisty pojišťovny Atradius. Jeho už desáté vydání pokrývá 42 zemí včetně České republiky.

V případě České republiky se platební morálka firem až do poloviny roku 2015 zlepšovala, situace se ale obrací a v návaznosti na globální ekonomické problémy se i na našem území očekává její zhoršení. Platební morálka navíc podléhá i sezónním výkyvům a během letních měsíců lze vystopovat její výrazné zhoršení oproti zbytku roku. Zhoršení vymahatelnosti po-hledávek je ale na obzoru i v dalších zemích a odborníci předpovídají, že může nastat i u velkých, donedávna stabilních podniků. V závěru roku 2015 například došlo k několika ban-krotům britských společností podnikajících v oboru zpracování kovů a problémům čelí i těžař-ské společnosti (bankroty amerických Arch Coal nebo Peabody Energy). Přehled o možnos-tech, jak se domoci svých pohledávek, a o formách jejich zajištění se v takové situaci stává jedním z klíčových aspektů podnikání.

Příručky obsahují podrobné informace o více než čtyřech desítkách zemí.

Český export vzrostl v roce 2015 meziročně o více než 7,2 % a dosáhl tak celkové hodnoty téměř 4 biliony korun. Největší podíl má na tomto růstu export do Německa (9% nárůst), na-opak vývoz do tradičně silného Ruska poklesl o téměř 31 %. I z tohoto důvodu bylo možné zaznamenat nárůst orientace českých exportérů na mimoevropské trhy – Čínu, Brazílii, Indii, Vietnam nebo Turecko. Tedy zajímavé, ale zároveň rizikové oblasti. Právě orientace v prostředí známých, ale i méně známých států je jedním z hlavních cílů Průvodce vymáhá-ním pohledávek v zahraničí.

„Každá ze studií, včetně té české, je sestavena specialisty se znalostí prostředí dané země. Naším cílem je podpořit podnikání podnikatele tím, že jim pomůžeme zvolit správný a efek-tivní přístup k vymáhání dluhů. Naše studie dokáží u každé jednotlivé země vysvětlit specifika tamního trhu vzhledem k otázce vymáhání dluhů a poskytnout tak komplexní a přitom velmi detailní představu o možných rizicích,” říká generální ředitelka pojišťovny Atradius Markéta Stržínková.

Průvodce týkající se jednotlivých zemí obsahují kromě základního přehledu výkonu ekonomi-ky daného státu (HDP, růst HDP, největší průmyslová odvětví, salda zahraničního obchodu nebo úspěšnosti vymáhání pohledávek) také konkrétní informace o klíčových procesech a institucích, se kterými se mohou podnikatelé setkat v případě vymáhání pohledávek od svých dodavatelů. Jedná se například o specifika smírného narovnání, regulace týkající se vymá-hání pohledávek, průběh soudních řízení, procesy insolvence a řadu dalších.

Průvodce vymáháním pohledávek v zahraničí je dostupný online a zdarma.

Příručku je možné stáhnout zdarma na http://www.atradiuscollections.com/cz/updates-publications/international-debt-collections-handbook.html. K dispozici je buď kompletní zpráva, nebo si můžete vybrat separátní dokumenty týkající se jednotlivých zemí.

Anglickou verzi příručky vám pro přehlednost připojujeme níže.

 

 

O společnosti Atradius

Atradius patří mezi celosvětové lídry v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk a vymáhání pohledávek. Působí v 50 zemích po celém světě, ve kterých se může spolehnout na více než 160 poboček a 3300 zaměstnanců. Svým zákazníkům umožňuje přístup k informacím až o 200 milionech firem. Na českém trhu působí Atradius od roku 1998 a v současnosti odsud řídí strategické projekty pro region východní Evropy. Společnost Atradius je součástí skupiny Grupo Catalana Occidente - jedné z celosvětově nejúspěšnějších pojišťoven poskytujících pojištění úvěrů.

Další informace:
Atradius Corporate Communications
Christine Gerryn
Tel.: +31 20 553 2047
E-mail: christine.gerryn@atradius.com
www.atradius.com

Kontakt pro média:
Mgr. Klára Pirochová
PR konzultant
Tel.: +420 732 801 881
E-mail: klara@pulpo.cz
www.pulpo.cz