Vyloučení odpovědnosti

Každá publikace, která je dostupná na našich webových stránkách, stejně jako zpráva, článek,  obchodní informace, tipy a užitečný obsah, infografie, videa (každá z těchto informací je dostupná v sekci "Publikace") je poskytována pouze pro informativní účely a není určena  žádnému čtenáři jako doporučení nebo obchodní rada pro jeho konkrétní finanční transakce, investice nebo strategie. Čtenáři si musí učinit svoje vlastní nezávislá rozhodnutí, komerční nebo jiná, ohledně poskytovaných informací.

Přestože jsme se snažili maximálně zajistit, aby informace obsažené v jakékoli naší Publikaci byly získány ze spolehlivých zdrojů, nenese společnost Atradius odpovědnost za žádné chyby či opomenutí, nebo za výsledky a závěry, kterých bylo dosaženo použitím těchto informací. Veškeré informace obsažené v jakékoli naší Publikaci jsou poskytovány "tak jak jsou", to znamená bez záruky celistvosti, úplnosti, přesnosti, aktuálnosti nebo bez záruky dosažení požadovaných výsledků, kterých chce čtenář jejich použitím dosáhnout, a stejně tak i bez záruky jakéhokoliv dalšího druhu, ať už výslovného nebo nepřímo vyjádřeného.

Společnost Atradius, její dceřiné společnosti nebo korporace, nebo jejich partneři, zástupci nebo zaměstnanci nebudou v žádném případě odpovědní čtenářům nebo komukoliv jinému za jakékoli rozhodnutí nebo počínání přijaté či vzniklé na základě informací získaných z těchto Publikací, nebo za jakékoli další následné, zvláštní či jiné podobné poškození a újmy, a to i přestože by byli předem upozorněni na možnost vzniku takovýchto následných poškození.