Phishing a zabezpečení

Zůstaňte bezpečně online přihlášeni s kybernetickým zabezpečením Atradius a naučte se rozpoznat podezřelé chování, které může být pokusem o phishing nebo vishing.

Co znamená phishing (rhybaření) a vishing (hlasové rhybaření)? 

Phishing je podvodná snaha, často prostřednictvím rozesílání e-mailových zpráv nebo používáním falešných webových stránek, která má za účel oklamat adresáta, aby poskytl svoje soukromé nebo finanční údaje na falešnou stránku, která adresátovi připadá, že pochází ze zákonného zdroje, jako například Atradius. Těmito údaji může být žádost o datum Vašeho narození, přihlašovací údaje, bankovní údaje, údaje o kreditní kartě, kódy PIN, atd. Vishing je podvodný pokus o získání takovýchto informací po telefonu.

Jak poznám, že jde o phishing a vishing?

Měli byste se vždy mít na pozoru před všemi telefonními hovory nebo před zprávami, které Vás žádají o Vaše soukromé nebo finanční údaje, anebo o zprávy, které Vás odkazují na webové stránky s žádostí o poskytnutí takovýchto údajů. Vždy se ptejte sami sebe, zda kontakt, přestože pochází ze zdánlivě důvěryhodného zdroje, nemůže být podvod.

Jak mám zůstat bezpečně online přihlášený?

Buďte opatrní. Atradius nikdy neposílá nevyžádané e-mailové zprávy, které by od našich klientů požadovaly, aby jejich prostřednictvím naši klienti aktualizovali nebo ověřovali svoje soukromé nebo bezpečnostní údaje. Atradius Vám nebude volat a žádat Vás, abyste aktualizovali nebo ověřili Vaše údaje, a zejména po Vás nebude nikdy požadovat, abyste prozradili Vaše heslo. Vaše přihlašovací údaje jsou soukromé a neměly by být proto prozrazeny žádné jiné osobě. Buďte podezíraví na automaticky generované zprávy typu "Vážený zákazníku"; Atradius Vás bude vždy kontaktovat Vaším jménem.

Všímejte si všech případných varování, které zveřejníme na našich stránkách Atradius. Přemýšlejte, než kliknete na určitý odkaz, a věnujte zvýšenou pozornost zprávám na stránkách, které vyžadují Vaše přihlášení. Počítačoví delikventi mohou použít odkazy v e-mailech, online reklamy a tweety k tomu, aby Vás nasměrovali na falešné stránky, ze kterých si pak mohou ukrást Vaše přihlašovací údaje. Přihlaste se ke svému účtu pouze v případě, když jste si jisti, že jste pravou webovou stránku navštívili přímo. Abyste si mohli být jisti, že jste připojeni na webové stránky v zabezpečeném prostředí Atradius, pomůžeme Vám; zkontrolujte následující:

  • je adresa webové stránky Atradius napsána správně? Počítačoví delikventi často vytvářejí webové stránky pod trochu odlišným názvem, jako například atardius.com namísto správného atradius.com
  • (pro zabezpečené přihlášení na stránky Atradius) začíná adresa https:// ? Písmeno 's' v adrese znamená, že jde o 'bezpečné' přihlášení; tedy o záruku, že jde o kódové zajištění obsahu, které zabraňuje možnosti napodobování, a o záruku, že jsou data šifrována. Vidíte-li v adrese pouze označení "http" (bez 's'), pak není připojení na Internet bezpečné
  • (pro zabezpečené přihlášení na stránky Atradius) zkontrolujte, zda vidíte na obrazovce ikonu bezpečnostního zámku. Tuto ikonu bezpečnostního zámku byste měli vidět na každé stránce od okamžiku, kdy se na stránky přihlásíte, a to až do doby, než se ze stránek odhlásíte

Zajistěte, aby byl software ve Vašem zařízení aktuální, a měli jste nainstalovaný bezpečnostní software, který je provozuschopný. Zejména si všímejte následujícího:

  • dbejte na to, aby bylo Vaše zařízení dobře chráněno. Používejte pouze aktuální antivirový software spolu se zabezpečením přes firewall. Ujistěte se, že se softwary na Vašem zařízení automaticky aktivují, kdykoli zapnete Váš přístroj.
  • pravidelně kontrolujte dostupné aktualizace u Vašeho operačního systému a software (aplikace, antivirové programy, internetové prohlížeče a prohlížeče plug-in) a nainstalujte je vždy, když budou aktualizace k dispozici
  • neinstalujte žádný software (aplikace, antivirové programy, internetové prohlížeče nebo prohlížeče plug-in), které pocházejí z neznámého zdroje
  • ujistěte se, že je Vaše bezdrátové připojení k síti bezpečné
  • zkontrolujte, zda jsou Vaše plug-iny aktuální a zda byly získány výhradně z takových webových stránek, kterým důvěřujete (obsahují funkce pro další počítačové programy). Příkladem jsou třeba aplikace Adobe Reader, Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Java.

Co mám udělat, když mám podezření na phishing a vishing?

Nejdůležitější je, abyste nikdy neodpovídali na podezřelé zprávy a neposkytovali svoje soukromé nebo finanční údaje.

Nevyplňujte žádné formuláře nebo se nepřihlašujte na stránky, které Vás odkazují na jiné stránky z těchto podezřelých zpráv.

Kontaktujte Atradius jen prostřednictvím Vámi známých kontaktních osob, abyste nahlásili pokus o phishing. Dávejte pozor, abyste nereagovali na žádné návrhy, které jsou součástí podezřelého e-mailu vyzývající Vás, abyste kontaktovali Atradius; a to ani tak, že na podezřelý odkaz v e-mailu kliknete. Při podezření o vishing buďte také opatrní, až nás budete následně kontaktovat telefonicky - vyčkejte několik minut, než vytočíte linku Atradius, protože podvodník může být stále napojený na linku.