Řízení pohledávek jednoduše

Určitě jste to už zažili:

Dodali jste vaše služby nebo produkt a vystavili příslušnou fakturu. Přes upomínky ale odběratel neplatí své závazky. K tomuto nezaplacení pohledávek může být řada důvodů. Riziko nezaplacení pohledávek můžete s několika nepatrnými, ale zásadními opatřeními viditelně snížit.

Jak vaší společnosti pomůže důkladné řízení pohledávek? Zapojte se k k našemu průvodci k tématu Řízení pohledávek a zjistěte to. V šesti krocích zjistíte všechno o základních kamenech – nezávisle a přes e-mail. S každým krokem se přiblížíte k vylepšení ve vaší společnosti!

Přihláška k Průvodci

Prověřte se sami: Základní principy řízení pohledávek

Zjistěte si bonitu vašeho odběratele

Než dodáte zboží nebo službu, nebo ještě lépe - než vystavíte nabídku - měli byste prověřit, zda můžete vašemu stálému obchodnímu partnerovi nebo novému odběrateli fakturovat s odloženou splatností. Můžete analyzovat finanční výkazy vašeho odběratele, zjistit, zda je spolehlivým plátcem DPH, zda není evidován jako dlužník v registrech exekucí či není podán návrh na prohlášení konkurzu, případně si můžete vyžádat hospodářskou informaci. Prosím, nezapomeňte přitom na to, že hospodářské informace a finanční výkazy obsahují historické informace. Pojišťovna pohledávek jako Atradius se vedle těchto zdrojů využívá znalostí specialistů v oboru nebo informací o platební morálce od dodavatelů.

Dojednejte si ve svých obchodních podmínkách účinnou výhradu vlastnického práva

Výhrada vlastnického práva vám zajišťuje vlastnické právo k vyrobenému a dosud plně nezaplacenému zboží. Při insolvenci odběratele může být v některých zemích toto ujednání velkou výhodou, protože můžete díky tomu získat velkou část pohledávky zpět. Tento institut se hojně využívá především v  SRN. Výhrada vlastnictví zde může být jednoduchá: "einfach“, rozšířená: „erweitert“ nebo prodloužená: „verlängert“.

Sjednejte si správnou platební podmínku

Naše studie Barometr platební morálky ukazuje, že 63 % českých firem zaznamenalo navýšení objemu faktur po splatnosti. Malé a střední podniky zamítnuly více než 40% žádostí o prodej na odloženou splatnost z důvodu slabé bonity odběratele. Dodavatelé odepsali v průměru 4 % celkových B2B pohledávek. Jak souvisí platební podmínka s nezaplacením? Čím delší je platební podmínka, tím je vyšší riziko nezaplacení. Všeobecně platí, že pohledávky neuhrazené více, než 90 po splatnosti, jsou z 70 % neuhrazené.

Vystavujte faktury správně

Pečlivé řízení pohledávek začíná u včasného a správného vystavení faktury. Máte aktuální fakturační údaje odběratele? Obsahuje faktura správné údaje? Odpovídá platební podmínka dojednané splatnosti?

Náš ověřený systém samostatné kontroly vám ve dvanácti základních krocích pomůže orientovat se v praxi lépe – rychle a jednoduše.

 

Pokud upomínáte, dělejte to správně

Při vystavování upomínek se zaměřte na několik věcí: Uveďte konkrétně, co se upomíná: označení faktur(y), splatnost a lhůtu úhrady. Pokud číslujete upomínky, očekávají odběratelé po první upomínce i druhou a poté mohou platby zdržovat. Důležité je uvést, co se stane, když dluh neuhradí: v případě, že dlužná faktura nebude uhrazena, ponese odběratel úroky z prodlení, může být iniciováno soudní řízení, což pohledávku navýší o případné další náklady inkasa: soudní výlohy, advokátní zastoupení nebo náklady exekutora. Upomínka nemá formální podobu, ale z důkazních důvodů by měla být v elektronické nebo písemné formě a obsahovat případně kopie faktur.

 

Kliknutím na tento odkaz získáte další tipy pro řešení pěti nejčastějších výmluv dlužníka o jeho zpožděných platbách

Zajistěte své pohledávky

Váš odběratel nezaplatil ani poté, co jste mu poslali upomínky. Vedle dalších nákladů pracovních vám vzniká riziko nezaplacení pohledávky. Jste vystaveni hrozně neuhrazení pohledávky. V nejhorším případě může váš odběratel prohlásit bankrot a ohrozit tím i vaši finanční situaci. 

Jak vám může pomoci pojištění pohledávek proti nezaplacení faktur? 

Atradius snižuje vaše riziko nezaplacení pohledávek, kdy prověřuje jmenovité odběratele a obratem vás informuje o změně situace u odběratele, který byl pojištěný na základě našeho vyhodnocení a monitoringu bonity. Pokud se odběratel zpozdí s úhradou faktur, projednáme s vámi možnosti dalších dodávek , splátkových kalendářů a dalších dozajištění. Pokud ani potom odběratel nezaplatí, uhradí Atradius až 90 % neuhrazené pohledávky. 

Máte-li další dotazy k tématu nezaplacení pohledávek nebo se nás chcete zeptat na nabídku našich pojistných produktů, kontaktujte nás!

Braňte se účinně podvodům

Předstírání, že jste někdo jiný, jak už sám název napovídá, je situace, kdy se osoba nebo osoby, které se dopouštějí trestné činnosti, vydávají za fungující bonitní společnosti a objednávají si zboží jejich jménem, přičemž požadují doručení zboží na jinou adresu nebo nabízejí, že si zboží vyzvednou sami.

Dodavatelé poté vystaví fakturu legitimnímu odběrateli, přičemž zjistí, že si skutečný odběratel jejich zboží neobjednal.

Pojištění pohledávek od Atradius za Vás přebírá zásadní části Vašeho řízení pohledávek:

Správa pohledávek WKV

Vaši likviditu můžete dlouhodobě chránit, soustředit se na Vaše obchodování a pomoci tak Vašemu podnikání, aby dlouhodobě rostlo.

Toto propagační video Vám představí naši obchodní činnost, ve které jsme považování za jednu z předních světových pojišťoven. Ukáže Vám, jakým způsobem poskytujeme našim klientům dokonalou rovnováhu mezi řízením rizik u jejich pohledávek a obchodními přiležitostmi.

Máte další dotazy?

Zajistěte si nezávaznou nabídku a získejte na osobním nebo online jednání všechny informace, které budete potřebovat.