Řízení pohledávek jednoduše

Určitě jste to už zažili:

Dodali jste vaše služby nebo produkt a vystavili příslušnou fakturu. Přes upomínky ale odběratel neplatí své závazky. K tomuto nezaplacení pohledávek může být řada důvodů. Riziko nezaplacení pohledávek můžete s několika nepatrnými, ale zásadními opatřeními viditelně snížit.

Jak vaší společnosti pomůže důkladné řízení pohledávek? Zapojte se k k našemu průvodci k tématu Řízení pohledávek a zjistěte to. V šesti krocích zjistíte všechno o základních kamenech – nezávisle a přes e-mail. S každým krokem se přiblížíte k vylepšení ve vaší společnosti!

Přihláška k Průvodci

Prověřte se sami: Základní principy řízení pohledávek

Zjistěte si bonitu vašeho odběratele

Než dodáte zboží nebo službu, nebo ještě lépe - než vystavíte nabídku - měli byste prověřit, zda můžete vašemu stálému obchodnímu partnerovi nebo novému odběrateli fakturovat s odloženou splatností. Můžete analyzovat finanční výkazy vašeho odběratele, zjistit, zda je spolehlivým plátcem DPH, zda není evidován jako dlužník v registrech exekucí či není podán návrh na prohlášení konkurzu, případně si můžete vyžádat hospodářskou informaci. Prosím, nezapomeňte přitom na to, že hospodářské informace a finanční výkazy obsahují historické informace. Pojišťovna pohledávek jako Atradius se vedle těchto zdrojů využívá znalostí specialistů v oboru nebo informací o platební morálce od dodavatelů.

Dojednejte si ve svých obchodních podmínkách účinnou výhradu vlastnického práva

Výhrada vlastnického práva vám zajišťuje vlastnické právo k vyrobenému a dosud plně nezaplacenému zboží. Při insolvenci odběratele může být v některých zemích toto ujednání velkou výhodou, protože můžete díky tomu získat velkou část pohledávky zpět. Tento institut se hojně využívá především v  SRN. Výhrada vlastnictví zde může být jednoduchá: "einfach“, rozšířená: „erweitert“ nebo prodloužená: „verlängert“.

Sjednejte si správnou platební podmínku

Naše studie Barometr platební morálky ukazuje, že 63 % českých firem zaznamenalo navýšení objemu faktur po splatnosti. Malé a střední podniky zamítnuly více než 40% žádostí o prodej na odloženou splatnost z důvodu slabé bonity odběratele. Dodavatelé odepsali v průměru 4 % celkových B2B pohledávek. Jak souvisí platební podmínka s nezaplacením? Čím delší je platební podmínka, tím je vyšší riziko nezaplacení. Všeobecně platí, že pohledávky neuhrazené více, než 90 po splatnosti, jsou z 70 % neuhrazené.

Vystavujte faktury správně

Pečlivé řízení pohledávek začíná u včasného a správného vystavení faktury. Máte aktuální fakturační údaje odběratele? Obsahuje faktura správné údaje? Odpovídá platební podmínka dojednané splatnosti?

Náš ověřený systém samostatné kontroly vám ve dvanácti základních krocích pomůže orientovat se v praxi lépe – rychle a jednoduše.

 

Pokud upomínáte, dělejte to správně

Při vystavování upomínek se zaměřte na několik věcí: Uveďte konkrétně, co se upomíná: označení faktur(y), splatnost a lhůtu úhrady. Pokud číslujete upomínky, očekávají odběratelé po první upomínce i druhou a poté mohou platby zdržovat. Důležité je uvést, co se stane, když dluh neuhradí: v případě, že dlužná faktura nebude uhrazena, ponese odběratel úroky z prodlení, může být iniciováno soudní řízení, což pohledávku navýší o případné další náklady inkasa: soudní výlohy, advokátní zastoupení nebo náklady exekutora. Upomínka nemá formální podobu, ale z důkazních důvodů by měla být v elektronické nebo písemné formě a obsahovat případně kopie faktur.

 

Kliknutím na tento odkaz získáte další tipy pro řešení pěti nejčastějších výmluv dlužníka o jeho zpožděných platbách

Zajistěte své pohledávky

Váš odběratel nezaplatil ani poté, co jste mu poslali upomínky. Vedle dalších nákladů pracovních vám vzniká riziko nezaplacení pohledávky. Jste vystaveni hrozně neuhrazení pohledávky. V nejhorším případě může váš odběratel prohlásit bankrot a ohrozit tím i vaši finanční situaci. 

Jak vám může pomoci pojištění pohledávek proti nezaplacení faktur? 

Atradius snižuje vaše riziko nezaplacení pohledávek, kdy prověřuje jmenovité odběratele a obratem vás informuje o změně situace u odběratele, který byl pojištěný na základě našeho vyhodnocení a monitoringu bonity. Pokud se odběratel zpozdí s úhradou faktur, projednáme s vámi možnosti dalších dodávek , splátkových kalendářů a dalších dozajištění. Pokud ani potom odběratel nezaplatí, uhradí Atradius až 90 % neuhrazené pohledávky. 

Máte-li další dotazy k tématu nezaplacení pohledávek nebo se nás chcete zeptat na nabídku našich pojistných produktů, kontaktujte nás!

Pojištění pohledávek od Atradius za Vás přebírá zásadní části Vašeho řízení pohledávek:

Správa pohledávek WKV

Vaši likviditu můžete dlouhodobě chránit, soustředit se na Vaše obchodování a pomoci tak Vašemu podnikání, aby dlouhodobě rostlo.

Toto propagační video Vám představí naši obchodní činnost, ve které jsme považování za jednu z předních světových pojišťoven. Ukáže Vám, jakým způsobem poskytujeme našim klientům dokonalou rovnováhu mezi řízením rizik u jejich pohledávek a obchodními přiležitostmi.

Máte další dotazy?

Zajistěte si nezávaznou nabídku a získejte na osobním nebo online jednání všechny informace, které budete potřebovat.