Přihlaste se online

Naše výkonné systémy Vám umožní spravovat Váš účet, smlouvy a další činnosti s tím spojené přehledně a s minimálním úsilím online. Pro zabezpečené přihlášení Vám poskytneme heslem chráněný přístup.

Atradius Atrium

Inovativní online systém, který vám poskytne vše, co potřebujete pro každodenní správu vaší pojistné smlouvy nebo při zadávání žádosti o pojistné krytí.

Přihlaste se do  Atradius Atrium

Atradius Insights

Přihlášení do naší unikátní online služby obchodního zpravodajství, která Vám pomůže spravovat Vaše procesy z oblasti řízení rizik.

Přihlaste se do  Atradius Insights

Collect@Net

Přihlášení do systému inkasa pohledávek prostřednictvím webových stránek zpřístupněným našim klientům, kteří mají sjednané inkaso pohledávek.

Přihlaste se do  Collect@Net