Průzkum trhu – strojírenský průmysl v České republice

Průzkum trhu

  • Česká republika
  • Strojírenství

31 07 2015

Úhrada pohledávek v českém strojírenském průmyslu trvá přibližně 40 dní, zatímco menší firmy mají tuto lhůtu, označovanou také jako „Průměrná doba zaplacení pohledávek“ (DSO), kolem 50 dnů.

  • Růst strojírenského průmyslu je ovlivněný poptávkou ze strany automobilového průmyslu a vývozu.
  • Očekává se, že marže ze zisku zůstanou stabilní.
  • Dodavatelé pro stavební průmysl čelí i nadále problémům se zpožděnými platbami.

Český strojní průmysl bude těžit ze spolehlivé výkonnosti české ekonomiky, u které se očekává nárůst o 3 % v roce 2015 a o 3,1 % v roce 2016, přičemž nárůst investic se odhaduje na 4,1 %, resp. na 4,2 %.  Růst průmyslové výroby se odhaduje na 5,2 % v roce 2015. Nárůst 3% ve strojírenské výrobě v roce 2014 byl způsobený především stabilním vývojem a výkonností automobilového průmyslu, který je hlavním odběratelem pro strojírenských firem. Strojírenský průmysl v Česku, který je silně orientovaný zejména na export, těží také z oživení Eurozóny a ze stabilního kurzu koruny vůči euru. Vedle toho zhodnocení amerického dolaru vůči koruně pomáhá strojírenským firmám v exportu na zámořské trhy. Pouze několik strojírenských firem v Česku je negativně ovlivněno dopady tzv. ukrajinské krize.

Na rozdíl od výsledků z roku 2013 nebyly zisky a ztráty ve strojním odvětví v roce 2014 negativně ovlivněny velkou proměnlivostí směnných kurzů. V průběhu let 2014 a 2015 zůstaly marže ze zisku stabilní a očekává se, že se nezmění ani v druhé polovině roku 2015. Vlastní kapitál u strojírenských firem je stále nad průměrem v porovnání se všemi výrobními odvětvími. Protože jsou české banky převážně konzervativní, zůstává na trhu jen několik strojírenských společností, které jsou vysoce zadlužené. Zatímco závislost na bankovním financování je v průměru, jsou banky víceméně pozitivně nakloněny financování strojírenství, což tomuto odvětví poskytuje dostatečnou likviditu.

Úhrada pohledávek v českém strojním průmyslu trvá přibližně 40 dní, zatímco menší firmy mají tuto lhůtu, označovanou jako „Průměrná doba zaplacení pohledávek“ (DSO), delší, a to kolem 50 dnů. Nicméně ve strojírenských firmách orientovaných především na oblast stavebnictví dochází k stále vyššímu DSO na trhu, a to i přesto, že docházelo k relativně mírným pokusům o oživení stavební činnosti v průběhu první poloviny roku 2015. Tyto pokusy o oživení se týkaly především projektů veřejné infrastruktury, zatímco poptávka v soukromém stavebním sektoru zůstává i nadále nízká. Projekty jsou stále realizovány s nízkou nebo dokonce i se zápornou marží, a proto zůstává platební morálka odběratelů i nadále špatná.

Za posledních šest měsíců se počet hlášení o nezaplacení ustálil, zatímco počet insolvencí ve strojírenství dokonce klesl. V následujících měsících se očekává, že podmínky pro stanovení úvěrového rizika ve strojírenském průmyslu zůstanou příznivé. Výsledkem toho také je, že náš přístup k upisování rizik v daném odvětví zůstává relativně otevřený.

Když jsme našimi klienty ze strojního odvětví požádáni, abychom zhodnotili kredibilitu jejich odběratelů, podíváme se vždy na vlastní platební zkušenost mezi naším klientem a konkrétním odběratelem, zkontrolujeme klíčové finanční údaje odběratele, strukturu jeho pohledávek a prověříme možné věřitele a majetek (aktiva), abychom zaručili, že se odběratelé pohybují na hodnotící stupnici v akceptovatelné škále. Neustále také věnujeme zvýšenou pozornost těm společnostem, které jsou závislé na stavebním odvětví.

Úplnou zprávu o průzkumu trhu strojírenského průmyslu v České republice naleznete v anglickém jazyce zde.