Strojní průmysl v České republice v roce 2016

Průzkum trhu

  • Česká republika
  • Strojírenství

18 08 2016

Odvětní strojního průmylu těží ze silného výkonu české ekonomiky, přesto někteří výrobci, kteří jsou závislí na energetických zdrojích / těžbě nebo výrobě elektrické energie, čelí výrazným problémům.

  • Marže podniků strojního průmyslu se zvýšily
  • Výkonnost je závislá na jednodtlivých pododvětvích
  • Platby za faktury trvají v průměru mezi 30 až 60 dny

Úpnou zprávu o konkrétní situaci strojního průmyslu v České rebuplice naleznete v anglickém jazyce zde.