Česká ekonomika poroste, přesto zůstává zranitelná

Tisková zpráva

Praha, 01. října 2019 - Více než čtvrtina tuzemských firem předpokládá do budoucna zhoršení platební morálky svých zákazníků, ukazuje letošní průzkum pojišťovny Atradius Barometr platební morálky.

Česká ekonomika poroste v roce 2019 průměrně tříprocentním tempem. Navzdory tomuto vývoji je zde riziko poklesu pramenící z možnosti zhodnocení směnného kurzu, které by ovlivnilo mezinárodní konkurenceschopnost, nebo rychlého poklesu vnější poptávky. Toto riziko je způsobeno politickou nejistotou, možnou eskalací mezinárodních sporů nebo zpomalením eurozóny. 

„I přes nutnost strukturálních reforem, které by zajistily udržitelný růst, těžila česká ekonomika v posledních letech z rostoucího exportu poháněného zvýšenou mezinárodní konkurenceschopností tuzemských firem. Navzdory své výkonnosti zůstává ale zranitelná především vůči demografickým změnám. Ty mají za následek tlak na současnou kapacitu pracovních sil a nutí řadu firem hledat příležitosti pro svůj růst jinde, například v jižní Evropě,“ dodává Markéta Stržínková, generální ředitelka pojišťovny Atradius pro Českou republiku, k výhledům tuzemské ekonomiky.

V regionu východní Evropy se nicméně předpokládá v roce 2019 pokles průměrného tempa růstu HDP z 3,4 % v loňském roce na 2,6 %. Je pravděpodobné, že zvyšující se napětí v mezinárodním obchodu s ohledem na obchodní válku USA s Čínou nebo riziko Brexitu bez dohody způsobí východoevropským státům potíže a výrazně zvrátí například trend počtu insolvencí v regionu.

Rostoucí ekonomika nabádá tuzemské firmy k využití obchodních úvěrů, více než čtvrtina českých dodavatelů ale předpokládá zhoršení platební morálky svých zákazníků

Množství B2B transakcí uskutečněných na základě obchodních úvěrů se v Česku meziročně téměř zdvojnásobilo. V roce 2019 jde o 87,6 % všech transakcí, zatímco ještě minulý rok se jednalo pouze o 43,3 %. Je to výrazně více, než jaký je průměr zemí východní Evropy (67,2 %), více transakcí uskuteční díky obchodním úvěrům pouze slovenské firmy. Jde o důsledek rostoucí spotřeby domácností poháněné růstem mezd, klesající nezaměstnanosti a příznivým podmínkám pro poskytování úvěrů. Zároveň jde i o důsledek zvýšeného exportu, kdy české firmy řeší prostřednictvím obchodních úvěrů konkurenceschopnost na zahraničních trzích.

Přibližně čtvrtina tuzemských faktur (B2B) zůstává ovšem i za tohoto stavu v den splatnosti nezaplacena. Jedná se sice o lepší čísla než v minulém roce (tehdy nebylo včas zaplaceno téměř 35 % faktur), i tak ovšem dochází k negativnímu ovlivnění cash flow dodavatelů, kteří jsou nuceni hledat dodatečné zdroje likvidity nebo sami platí pozdě svým dodavatelům (22 % respondentů). Zhruba 60 % respondentů v ČR ovšem uvádí, že pozdní platby nemají vliv na jejich podnikání, což odpovídá silnému důrazu tuzemských podnikatelů na cash flow management. 

V roce 2019 se ve východní Evropě očekává pokles průměrného tempa růstu HDP z 3,4 % v loňském roce na 2,6 %. Stejně tak se předpokládá obrat trendu počtu insolvencí v regionu z 5% poklesu v loňském roce na 2% narůst v roce 2019. Vzhledem k tomuto vývoji očekává 27 % respondentů v Česku do budoucna zhoršení platební morálky svých zákazníků (6 % pak očekává dokonce výrazné zhoršení). Naopak zlepšení situace předpokládá pouze 7 % dotázaných, což je nejnižší číslo v celé východní Evropě.

Doba splatnosti se meziročně prodloužila, přesto jsou Češi v přístupu ke svým fakturám opatrnější

Co se platebních podmínek týká, dávají české firmy svým odběratelům lhůtu na zaplacení v průměru 31 dní. Je to více než v minulém roce, stále ale o šest dní méně, než kolik činí průměr východní Evropy. Nejdelší lhůtu poskytují velké podniky (36 dnů), naopak mikropodniky mají v průměru splatnost pouze 25 dnů.

„Přístup českých firem k rizikům spojeným s obchodním kreditem je výrazně opatrnější než ve zbytku východní Evropy. Upomínky nesplacených faktur posílají v 68 % případů, průměr východní Evropy je přitom jen 39 %. Prověřování platební morálky potenciálních zákazníků pak také probíhá výrazně častěji než v jiných zemích, přistoupilo k němu 52 % respondentů oproti 39 % v průměru východní Evropy,“ dodává Markéta Stržínková k přístupu tuzemských firem. 

Riziko spojené s obchodními úvěry se podle průzkumu v ČR výrazně zvýšilo v odvětví dopravy, kde zůstává po splatnosti neuhrazeno 36, 8 % celkové hodnoty faktur. Na druhou stranu nejvýrazněji se situace zlepšila v odvětví chemie a předmětů dlouhodobé spotřeby. Doba splatnosti vyžadovaná po zákaznících se nejvíce zkrátila ve strojírenství, a to ze 44 dnů na 32 dnů v letošním roce.

Atradius Barometr platební morálky

Každoroční mezinárodní průzkum platebních postupů podniků. Zpráva zaměřená na východní Evropu analyzuje data shromážděná od 1 516 respondentů v sedmi zemích (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko, Turecko, Bulharsko a Rumunsko). Přibližně 27 % z tohoto vzorku tvoří zástupci velkých podniků, 32,5 % malých a středních podniků a 40,5 % mikropodniků. V České republice se průzkumu zúčastnilo 266 respondentů. 

O společnosti Atradius

Atradius patří mezi celosvětové lídry v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk a vymáhání pohledávek, na světovém trhu má 27% podíl.  Působí v 54 zemích po celém světě, ve kterých se může spolehnout na více než 160 poboček a 3700 zaměstnanců. Svým zákazníkům umožňuje přístup k informacím až o 240 milionech firem. Na českém trhu působí Atradius od roku 1998 a v současnosti odsud řídí strategické projekty pro region východní Evropy. Společnost Atradius je součástí skupiny Grupo Catalana Occidente - jedné z celosvětově nejúspěšnějších pojišťoven poskytujících pojištění úvěrů.

www.atradius.cz

Kontakt pro média:

Mgr. Klára Pirochová
PR konzultant
Tel.: +420 732 801 881
Email: klara@pulpo.cz
www.pulpo.cz

Atradius Corporate Communications
Christine Gerryn
Tel.: +31 205 532 047
Email: christine.gerryn@atradius.com