Atradius v roce 2016 narostl o 19 procent

Tisková zpráva

Praha, 10. března 2017 – Společnost Atradius zveřejnila své výsledky za rok 2016.

V celosvětovém měřítku její příjmy vzrostly o 3 %, výsledek technického účtu se pak zvýšil ve srovnání s rokem 2015 o 15,5 % na 370,4 mld. eur. V České republice je předepsané hrubé pojistné srovnatelné s rokem 2015, hospodářský výsledek v roce 2016 je ovlivněn rozpuštěním vyrovnávací rezervy.

Atradius pokračuje v investicích do nových technologií a využívání příležitostí, které nabízí měnící se trhy jednotlivých zemí. Strategie společnosti je zakotvena v široké distribuční síti zprostředkovatelů poskytujících rozsáhlý servis, který hraje klíčovou roli v rozhodování jejích klientů.

„Rok 2016 byl pro Atradius dalším silným obdobím. Dokázali jsme zefektivnit naše fungování a vylepšit tak strukturu celkových nákladů. Rok od roku nabízíme našim klientům a partnerům lepší služby, pravidelně aktualizované informace o odběratelích, podporu při vymáhání pohledávek a rychlou likvidaci v případě škod. To vše se odráží ve vysoké míře udržitelnosti zákazníků – u Atradius zůstává přes 93 % klientů,“ říká Isidoro Unda, předseda správní rady Atradius.

Česká pobočka Atradius předepsala pojistné za více než 287 milionů

Předepsané hrubé pojistné za rok 2016 činilo v případě české pobočky Atradius 287,5 milionu korun. Předpis pojistného Atradius v Česku je tak srovnatelný s rokem 2015, v něm činilo předepsané pojistné 284,2 milionu korun. „Hospodářský výsledek před zdaněním činí 64  milionů korun“, komentuje generální ředitelka pojišťovny Atradius v ČR Markéta Stržínková,  „z toho činí téměř 44 mil. Kč jednorázově rozpuštěná vyrovnávací rezerva pro nepotřebnost. Hospodářský výsledek byl silně ovlivněn řadou významnějších insolvencí v oblasti spotřebního zboží a strojírenství u odběratelů na území České republiky,” doplňuje srovnání Stržínková.

Celosvětové výsledky Atradius ukazují pozitivní směřování

 

 

Výroční zpráva 2016 - Klíčové ukazatele

 

 

Celkový příjem

Celkový příjem pojišťovny Atradius vzrostl v roce 2016 celosvětově o 2,5 % na 1,761 mld. eur (v porovnání s 1, 718 mld. eur v roce 2015). Při konstantním směnném kurzu to činí 3,4% nárůst. Povzbudivý je růst v regionech Evropy, Asie a Oceánie, kam také během roku směřovala expanze pojišťovny. Vyšší příjmy přinesla také oblast zajištění dluhopisů a úvěrů na splátky pro nadnárodní společnosti.

Pohledávky

Hrubá výše pohledávek činila 701,1 mil. eur, což je 2,9% pokles oproti roku 2015, a to navzdory stabilnímu přísunu středně velkých pohledávek ovlivněných zhoršujícím se výhledem platební neschopnosti na řadě trhů. K tomuto zlepšení přispěly všechny podnikatelské aktivity pojišťovny Atradius.

Výdaje

Hrubé výdaje na pojištění poklesly o 0,4 % na 613,4 mil eur v porovnání s 616,1 mil. eur v roce 2015. Spolu s tím došlo meziročně i ke zlepšení nákladového koeficientu.

Investiční výnos

Čistý investiční výnos zahrnující podíl přidružených společností činí 45 milionů eur, o 24,9 % více, než tomu bylo v roce 2015. Vliv přetrvávajících nízkých výnosů byl částečně vyrovnán zvýšeným příjmem z dividend a revaluace existujícího 45% podílu ve společnosti Graydon zbývajícími 55 %, což doplnilo jednorázový příjem 19,9 mil. eur.

Provozní výnos před zajištěním

Provozní výkon před zajištěním se zvýšil o 16,3 % na 424 mil. eur (ve srovnání s 364 mil. eur v roce 2015). Pozitivní vývoj v nákladech na likvidaci pojistných událostí vyústil v excelentní hrubou kombinovanou kvótu 78 % v porovnání s 80,6 % o rok dříve.

Výsledek zajištění

Výsledek zajištění 140,1 mil. eur byl o 36 % nižší, než v roce 2015 (103,0 mil. eur) především z důvodu nižšího vymáhání pohledávek, které následovalo pokles pojistných plnění.

Konsolidovaný čistý příjem

Výsledek roku 2016 po zahrnutí daně je 211,8 mil. eur, což znamená 18,8% nárůst oproti předchozímu roku (178, 2 mil.). K tomuto přispěl kromě lepšího poměru pohledávek a výdajů také segment služeb.

Ukazatel kapitálové přiměřenosti

Atradius upevnil svou vazbu s Grupo Catalana Occidente. Celá skupina včetně Atradius má velmi silnou kapitálovou pozici s odhadovaným poměrem pokrytí zajištění pojistného rizika přibližně 200 % k 31. 12. 2016.

Výhled

Vzhledem ke globálnímu i regionálnímu obchodu vyvstává v roce 2017 řada otázek. Předpokládané nové projednání řady obchodních smluv napříč celým světem by mohlo pozdržet růst mezinárodního obchodu. Vedlejším účinkem tohoto procesu by mohla být zpoždění plateb spolu s předpokládanými rostoucími cenami. Některé společnosti tak zřejmě budou muset přistoupit k zefektivnění správy své hotovosti. Stejně tak bude mít tento vývoj vliv na potřebu dostatečné informovanosti o obchodních subjektech a služeb souvisejících se zajištěním pohledávek spolu s vylepšeným monitoringem úvěruschopnosti těchto subjektů a jejich dluhové situace.
 

O společnosti Atradius

Atradius patří mezi celosvětové lídry v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk a vymáhání pohledávek. Působí v 50 zemích po celém světě, ve kterých se může spolehnout na více než 160 poboček a 3300 zaměstnanců. Svým zákazníkům umožňuje přístup k informacím až o 200 milionech firem. Na českém trhu působí Atradius od roku 1998 a v současnosti odsud řídí strategické projekty pro region východní Evropy. Společnost Atradius je součástí skupiny Grupo Catalana Occidente - jedné z celosvětově nejúspěšnějších pojišťoven poskytujících pojištění úvěrů.
 

Kontakt pro média:

Mgr. Klára Pirochová
PR konzultant
Tel.: +420 732 801 881
Email: klara@pulpo.cz
www.pulpo.cz

Atradius Corporate Communications
Christine Gerryn
Tel.: +31 20 553 2047
Email: christine.gerryn@atradius.com
www.atradius.com