Pojištění pohledávek

S pojištěním pohledávek od Atradius můžete obchodovat s důvěrou a objevovat nové trhy a produkty s vědomím, že Vaše obchodování je chráněno proti kreditním rizikům.

Naše pojištění pohledávek pomáhá ochránit Vaše podnikání před ztrátami způsobenými neschopností odběratele uhradit fakturu z důvodu vlastní insolvence nebo nevůle zaplatit dle dohodnutých podmínek.

Life buoy on decking | Atradius

 

Pro zajištění Vašeho cash-flow pomocí pojištění pohledávek můžete využít celou řadu výhod, které Vám nabízíme:

  • zlepšení přístupu k financování; protože dokážeme poskytnout Vaší bance zajištění potřebné pro Vaše financování
  • získání konkurenční výhody na Vašem trhu díky identifikaci příležitostí a rizik
  • snížení odpisů Vašich neuhrazených pohledávek a tím pádem dosažení zdravější bilance
  • získání důvěry pro vstup na nové trhy včetně vyhledání nových odběratelů a výhody z dalšího růstu

Jedna pojistná smlouva – individuální varianty

Pro usnadnění práce používáme pouze jednu pojistnou smlouvu - Modulu. V rámci této smlouvy Vám nabízíme řadu ujednání, abychom vyhověli Vašim potřebám. Fungují jako „stavební kameny“ pro pojistné krytí, což nám umožňuje vytvořit detailní smlouvu na zakázku, která odpovídá Vašim individuálním obchodním zvyklostem.

To pro Vás může být užitečné například tehdy, kdy využíváte vícero smluv, nebo jestliže potřebujete řešit individuální problematiku u jednotlivých odběratelů nebo trhů.

Modula umožňuje jasně definovat a nastavit různé úrovně rizika a potřeby klientů. Nabídka jedné pojistné smlouvy podporuje standardizaci a jednoznačnost, zatímco jednotlivá ujednání umožňují řešení na míru, a pojistná smlouva tak vyhovuje individuálním požadavkům.

Atradius nám pomohl v růstu našeho podnikání krok za krokem. Díky tomu poskytujeme našim zákazníkům lepší služby, zvýšili jsme aktivitu u našich starých zákazníků a můžeme začít obchodovat s novými zákazníky.

Kreditní manager
Velká společnost zabývající se zemědělstvím

Další výhody našeho systému Modula obsahují:

  • Soulad napříč trhy a jazyky - naši vícejazyční upisovatelé a právní tým zajišťují, že Vaše pojistná smlouva je jasná a podporuje stejný význam ve všech jazycích
  • Transparentnost - Vaše pojistná smlouva bude obsahovat pouze podmínky, které jsou pro Vás důležité a které se nedají zaměnit s terminologií nebo s podmínkami, které nepotřebujete
  • Snadná správa on-line - můžete spravovat Vaši pojistnou smlouvu přímo prostřednictvím našeho online systému Serv@Net pro rychlé získání kreditního limitu, hlášení škod, sledování stavu a provádění změn

Buďte bez starostí s Atradius Collections - komerční vymáhání pohledávek je součástí pojistné smlouvy

Kromě pokrytí až do maximální výše 95% z nedobytných pohledávek, je nedílnou součástí Vaší pojistné smlouvy také naše vymáhání pohledávek. To znamená, že Vám pomůžeme vymáhat bez dodatečných nákladů neuhrazené faktury prostřednictvím naší sítě inkasních specialistů po celém světě.

Úzce s Vámi spolupracujeme při jednání s Vašimi odběrateli v jejich jazyce. Podporujeme pokračující obchodní vztahy mezi Vámi a Vaším odběratelem, kde je to možné, zatímco se snižuje celkový dluh.

Místní expertíza na jednotlivých trzích

Zjistěte více o tom, jak můžeme podpořit Vaše požadavky na pojištění pohledávek na místním trhu.

Pojištění pohledávek od firmy Atradius je přímočarý, efektivní a flexibilní způsob, jak zajistit, že dostanete zaplaceno za zboží a služby, které poskytujete. Pojištění pohledávek bývá pouze základní komerční ochranou. Společnost Atradius ho však povýšila na jinou úroveň, kde se Pojištění pohledávek stává spolehlivou investicí, která může zvýšit ziskovost a podpořit zajištění dlouhodobého rozvoje.