Automobilový průmysl v České republice v roce 2016

Průzkum trhu

  • Česká republika
  • Doprava

27 10 2016

Přestože se očekává, že tržní podmínky zůstanou v odvětví automobilového průmyslu prozatím beze změn, je možné, že se určitá rizika objeví v průběhu roku 2017.

Situaci na trhu lze obecně zhodnotit následovně:

  • Automobilový průmysl je stále na vzestupu, nicméně výhledově se zde budou objevovat určitá rizika.
  • Marže ze zisku zůstanou v roce 2016 stabilní.
  • Dodavatelé oceli se začínají potýkat s většími problémy.

Automobilový průmysl hraje klíčovou roli v české ekonomice, představuje 7,4% HDP, 24% výroby a 23% vývozu (zejména do zemí EU). V České republice mají základnu tři hlavní automobilové společnosti - Škoda, Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) a korejský Hyundai. Působí zde mnoho místních dodavatelů a vedle toho je průmysl, jako výroba oceli a zpracování kovů nebo výroba plastů a umělé hmoty, v České republice do značné míry velmi závislý právě na automobilovém odvětví.

V roce 2015 se výroba automobilů zvýšila o 4,1% na počet 1,3 miliónů kusů. To znamená, že výrobní ceny poklesly o 2% důsledkem vyšších vložených vstupních nákladů, měnovou proměnlivostí a posilováním konkurenceschopnosti na trhu. Export je hlavní hnací silou ekonomického růstu. Prodej z exportu přesahoval 110% a od roku 2010 zaznamenává vzrůstající tendenci, zatímco domácí tržby vzrostly o 29%. Objem nových zakázek vzrostl za první pololetí v roce 2016 o 20%. Příznivý je i výhled na situaci v automobilovém odvětví z krátkodobého hlediska, kdy se očekává, že přidaná hodnota vzroste v roce 2016 o 5,6%, resp. o 4,1% v roce 2017.

Vzhledem ke značným objemům prodeje se očekává, že marže ze zisku zůstanou u výrobců automobilů a u jejich dodavatelů konstantní i v následujících měsících. Platební zkušenost je víceméně dobrá s nízkým počtem nahlášených neuhrazených pohledávek po splatnosti, přičemž tento stav by se neměl změnit ani v blízké budoucnosti. Očekává se také, že ukazatel platební neschopnosti zůstane v automobilovém odvětví na nízké úrovni. Náš postoj při upisování úvěrových limitů zůstává vůči tomuto odvětví otevřený, zohledňujeme rostoucí objednávky a příjmy, nízké prodlevy v nezaplacení pohledávek po splatnosti a nízké počty prohlášených insolvencí. Přesto zůstáváme více opatrní, pokud prověřujeme výrobce oceli a ocelárenský průmysl, protože hodně firem z tohoto segmentu stále strádá kvůli nízkým cenám z prodeje, tvrdé konkurenci, nebo vlivem velmi nízkých marží a zvýšeným bankovním úvěrům.  

A zatímco se očekává, že podmínky na trhu zůstanou i nadále příznivé, některá negativní rizika se mohou objevit už v průběhu roku 2017 jako například: zpomalení růstu Eurozóny, negativní dopad Brexitu na vývoz automobilového průmyslu do Spojeného království nebo ukončení intervencí Centrální banky na českou korunu (která v současné době brání v posilování koruny). Současně se také zvyšuje tlak na ceny u původních výrobců zařízení (OEMs), jakým je třeba koncern VW, což může mít negativní dopad na podnikání celého českého automobilového průmyslu. (Škoda je součástí koncernu VW Group a tak mnozí čeští dodavatelé dodávají i do jiných VW OEMs).