Problémy s likviditou způsobují vyšší B2B úvěry

Tisková zpráva

Amsterdam, 13. května 2015 - Problémy s likviditou vedou k vysokému riziku poskytování úvěrů z obchodního styku B2B v oblastech východní Evropy

Očekává se, že rok 2015 bude obtížným rokem pro východní Evropu. Celkový regionální hospodářský nárůst poklesne podle předpovědi o 0,3%, a to především kvůli očekávanému prudkému hospodářskému poklesu v Rusku a na Ukrajině, a také vlivem setrvávajícího slabého růstu Eurozóny. Tato předpověď bude znamenat dlouhodobou zátěž na podnikatelské platební morálky ve východní Evropě, což způsobí, že riziko zpožděných plateb a nezaplacení u B2B faktur bude v roce 2015 vysoké.

V květnovém vydání Atradius Barometr platební morálky, průzkumu platební morálky ve východní Evropě, se na základě zprávy sestavené ze zpětné vazby od více jak 1.000 společností po celé České republice, Maďarsku, Polsku, Slovensku a Turecku, tedy společností, které prodávají na úvěr svým tuzemským i zahraničním odběratelům v důsledku obchodního styku B2B, zdůrazňuje, že téměř 60% respondentů z regionu odpovědělo, že hlavní důvod za zpožděné platby u všech tuzemských B2B faktur lze připsat především na vrub konkrétní nedostupnosti finančních zdrojů u jednotlivých odběratelů (tento důvod uvedlo 51,4% společností dotázaných v západní Evropě). Společnosti dotázané v Maďarsku (78,6%) posuzují tuto skutečnost za více četnou.

Z odpovědí sledovaných zemí vyplývá, že v průměru 41,2% z celkového počtu všech tuzemských B2B faktur nebylo uhrazeno po datu splatnosti. O trochu více než 40,2% to je v průměru v západní Evropě. 7,2% tuzemských B2B faktur je dlužných 90 a více dnů po datu splatnosti a je proto vysoce pravděpodobné, že tyto pohledávky budou mimosoudně vymáhány. 1,2% pohledávek bylo pak odepsáno jako nedobytných. Všechna tato procenta dosáhla nejvyšších hodnot v Turecku a to 55,2%, 13,4%, a 2,0% podle předchozího pořadí. Především více respondentů ve východní Evropě (24,2%) než v západní Evropě uvedlo, že zpožděné platby za faktury od tuzemských odběratelů jsou ze všeho nejvíce neuhrazeny z důvodu vzniku platební neschopnosti (likvidace, nucená správa, insolvence). To poukazuje na poněkud obtížné obchodní klima v mnoha zemích sledovaného regionu.

Přes významné rozdíly v ekonomických podmínkách platných v určité zemi bylo napříč všemi sledovanými zeměmi zjištěno, že nejvyšší procento respondentů ve východní Evropě (22%) se domnívá, že pravděpodobný pokles ve svých obchodních tocích bude znamenat velikou výzvou k tomu, aby byla jejich obchodní činnost v letošním roce zisková. To je zejména případ respondentů v České republice (36%) a v Polsku (25%). Tento názor je v protikladu s názorem, který vyjádřili respondenti v západní Evropě, kteří naopak považují snižování nákladů, a to i ve vztahu k pozdním platbám, za největší výzvu směřující k ziskovosti z obchodní činnosti v roce 2015 (24,1% respondentů).

Andreas Tesch, generální ředitel pro trhy v Atradius N.V., uvedl: "Setrvávající slabý hospodářský růst v Eurozóně, geopolitické napětí kolem Ruska a Ukrajiny a nestabilní situace na globálních finančních trzích vyvíjejí značný nátlak na ekonomické a obchodní klima v mnoha zemích východní Evropy. Hromadící se tlak pak vytváří riziko zpomalení na hospodářskou situaci v regionech. To pravděpodobně způsobí, že úroveň prodlení zpožděných plateb a úroveň nezaplacení B2B faktur bude letos vysoká. V této souvislosti se svědomité řízení obchodních úvěrových rizik stává zásadním prvkem pro udržení finančního zdraví podniku.”  

Ucelenou zprávu, která upozorňuje na závěry z výzkumu z květnového vydání Atradius Barometr platební morálky pro východní Evropu, můžete nalézt v sekci Publikace na webových stránkách atradius.com.

O skupině Atradius

Skupina Atradius zajišťuje pojištění obchodních úvěrů, záruky a inkasní služby na celém světě prostřednictvím strategických poboček v 50 zemích. Atradius má přístup k úvěrovým informacím o 200 milionech společností po celém světě. Pojištění úvěrů, poskytování záruk a inkasní služby skupiny Atradius pomáhají chránit společnosti z celého světa před platebními riziky spojenými s prodejem produktů a služeb na úvěr. Atradius je součástí Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), jedné z předních pojišťoven ve Španělsku a na celém světě v oblasti úvěrového pojištění.

Další informace:
Atradius Corporate Communications
Christine Gerryn
Tel.: +31 20 553 2047
E-mail: christine.gerryn@atradius.com
www.atradius.com