Atradius zveřejňuje vysoké zisky v roce 2014

Tisková zpráva

Amsterdam, 11. března 2015 - Atradius zveřejňuje vysoké zisky a růst tržeb

Hlavní body

  • Předepsané pojistné vzrostlo o 6,5 % na 1.497,6 mil. EUR, s rostoucím vlivem v západní Evropě a s dobrým růstem na rozvíjejících se trzích;
  • Tržby z pojistného vzrostly o 3,3 % na 1.573,4 mil. EUR;
  • Hrubý provozní výsledek (před zajištěním) se zlepšil v roce 2014 o 27,1 % na konečných 357,5 mil. EUR;
  • Čistý zisk vzrostl o 19,8 % na 161,2 mil. EUR za výrazného přispění zlepšující se situace na španělském trhu;
  • Kombinovaný poměr škodného poměru a nákladů byl 77,3 %, což znamená zlepšení o 4,2 %;
  • Základní kapitál vzrostl o 8,25 % na 1,393 mil. EUR.

Isidoro Unda, předseda představenstva společnosti Atradius, k tomu řekl: “Trvale udržitelný výkon je nezbytný pro náš úspěch a pro úspěch našich klientů. V roce 2014 jsme se zaměřili na vývoj a zavedení nových nástrojů, které měly za cíl zajistit našim klientům co možná nejlepší servis a podporu služeb v oblasti řízení rizik. Našim klientům poskytujeme více informací a v mnoha případech  také rozšíření pojistného krytí na odběratele. To mělo za následek, že jsme po další rok byli vedoucím pojistitelem na trhu a zaznamenali jsme vysokou spokojenost u našich klientů a prokázali jsme schopnost si naše klienty udržet.“

 Tržby z pojistného

Předepsané pojistné vykázalo nárůst o 6,5 % na 1.497,6 mil. EUR s rostoucím vlivem v západní Evropě a s dobrým růstem na nových trzích. Tržby z pojistného vzrostly výrazným tempem o 3,3 % na konečných 1.573,4 mil. EUR. Zlepšení se ukázalo i u speciálních produktů a výnosů ze zajištění.. Atradius pokračoval v rozšiřování svých kapacit v oblasti upisování rizik a otevřel nové kanceláře v Rusku, Thajsku a v Indonésii.

Provozní výsledek pojistného

Hrubý provozní výsledek se zlepšil v roce 2014 o 27.1 % na 357,5 mil. EUR, zatímco čistý provozní výsledek vzrostl o 41,0 % na 201,6 mil. EUR. Kombinovaný poměr škodného poměru a nákladů se v Atradius zlepšil z 81,5 % na 77,3 % a to zejména důsledkem výrazného zlepšení při odškodňování firem na španělském trhu.

Výsledek ostatních služeb

Služby činily 4,1 mil EUR, což bylo méně než v roce 2013 vlivem příznivé situace v oblasti škod. Čistý investiční výsledek se zlepšil o 7,9 % na 37,8 mil. EUR oproti roku 2014.

Výsledky Atradius v České republice

Atradius v České republice vykázal růst 10,2 % na objem předepsaného pojistného ve výši 272 mil. Kč a upevnil si tak 24% tržní podíl. Na nárůstu se významně podílel rozvoj existujícího portfolia.

Výhled

V roce 2015 plánuje Atradius oslovit podniky inovativními cestami: Lepším on-line přístupem, snadnější správou a řízením zákaznických účtů se zaměřením na  pro malé a střední podniky.

Isidoro Unda shrnuje: “Naši klienti jsou naší nejvyšší prioritou. Snažíme se jim poskytnout co nejlepší služby, které jim pomohou zvládnout své pohledávky a rozšířit své podnikání. To znamená, že jim poskytujeme cenné informace, efektivní nástroje, lokální podporu na úrovni jejich mezinárodních trzích a ze všeho nejvíc krytí rizik, které snižuje expozici možného platebního selhání u jejich zákazníků. Přestože došlo jen k mírnému zlepšení v oblasti platební neschopnosti, situace v obchodním prostředí bude, zdá se, stejně riskantní, jako byla za poslední dva roky. Oslabující ekonomika v Asii, nejistota okolo Řecka, několik velkých mezinárodních obchodních neúspěchů a oslabení eura vytvářejí nové výzvy pro podniky po celém světě."

O společnosti Atradius

Skupina Atradius zajišťuje pojištění obchodních úvěrů, záruky a inkasní služby na celém světě prostřednictvím strategických poboček v 50 zemích. Atradius má přístup k úvěrovým informacím o 200 milionech společností po celém světě. Pojištění úvěrů, poskytování záruk a inkasní služby skupiny Atradius pomáhají chránit společnosti z celého světa před platebními riziky spojenými s prodejem produktů a služeb na úvěr. Atradius je součástí Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), jedné z předních pojišťoven ve Španělsku a na celém světě v oblasti úvěrového pojištění.

Další informace:
Atradius Corporate Communications
Christine Gerryn
Tel.: +31 20 553 2047
E-mail: christine.gerryn@atradius.com
www.atradius.com