Zpožděné platby jsou rostoucím problémem

Tisková zpráva

Amsterdam, 23. 10. 2018 - Tři z pěti západoevropských dodavatelů přiznávají, že se dostali do finanční tísně z důvodu zpožděných plateb.

Navzdory stále pozitivním číslům hlásí předpověď růstu ekonomik zemí západní Evropy zpomalení na 1,7 % v roce 2019 (oproti 2 % v roce předcházejícím). S dalšími hrozbami způsobenými blížícím se Brexitem nebo protekcionistickými opatřeními ze strany USA začínají tamní společnosti pociťovat následky zhoršené platební morálky svých odběratelů a pozdního splácení faktur.

V nejnovějším vydání průzkumu Atradius Payment Practices Barometer z října 2018 založeném na odpovědích zhruba 3 000 domácích i mezinárodních dodavatelů z celkem 13 zemí (Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Německo, Nizozemí, Rakousko, Řecko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie) odpovědělo více respondentů (58 % oproti 56 % v předchozím roce), že se ve svém podnikání dostali do finanční tísně kvůli zpožděným platbám od svých odběratelů v segmentu B2B.

V průměru téměř 42 % celkové hodnoty B2B pohledávek západoevropských společností, které se zúčastnily průzkumu, bylo proplaceno se zpožděním. O rok dříve šlo přitom o 41 %. V rámci vnitřního obchodu jsou nejvíce zasaženi dodavatelé v Itálii a Řecku (v průměru je pozdě zaplacena až polovina hodnoty všech jejich faktur). V případě zahraničních odběratelů je situace nejhorší pro britské a francouzské firmy (53 % celkové hodnoty faktur v případě Velké Británie a 51 % v případě Francie nebylo uhrazeno v termínu). Zpožděné platby od B2B zákazníků se odrážejí v delší průměrné době splatnosti pohledávek, což může nepříznivě ovlivnit likviditu firmy a zvýšit riziko v případě jejích vlastních nákupů.

Atradius Payment Practices Barometer pro západní Evropu rovněž poukazuje na názor tamních firem na největší rizika pro globální ekonomický růst v následujících šesti měsících. Přes 45 % respondentů uvedlo, že americký protekcionismus přerůstající v obchodní válku je nejpravděpodobnější příčinou utlumení ekonomického růstu během následujícího půl roku. Mezi jednotlivými zeměmi bylo možné najít nejsilnější zastánce tohoto názoru v Dánku, kde shodně odpovědělo na 60 % respondentů.

„Předpokládá se, že globální růst ztratí své tempo, což se odráží i v opatrnějších předpovědích pro rok 2019. Tento vývoj zbrzdí klesající trend v počtu výskytů platební neschopnosti, kterých během příštího roku zřejmě ubyde o jediné procento. To vše ukazuje, že zhoršení celosvětové situace v oblasti úvěrových rizik je na obzoru. Ochrana pohledávek je proto pro firmy prvořadým úkolem. Pojištění úvěrů umožní firmám zvládat nevyhnutelná rizika plynoucí z prodeje na fakturu a pomůže jim chopit se příležitostí k růstu díky zajištění spolehlivých a výnosných obchodů,“ říká Markéta Stržínková, generální ředitelka pojišťovny Atradius.

Kompletní zprávu přinášející veškeré výstupy z říjnového vydání Atradius Payment Practices Barometer pro západní Evropu najdete na stránkách Atradius.

O společnosti Atradius

Atradius patří mezi celosvětové lídry v oblasti pojištění pohledávek, poskytování záruk a vymáhání pohledávek. Působí v 54 zemích po celém světě, ve kterých se může spolehnout na více než 160 poboček a 3300 zaměstnanců. Svým zákazníkům umožňuje přístup k informacím až o 240 milionech firem. Na českém trhu působí Atradius od roku 1998 a v současnosti odsud řídí strategické projekty pro region východní Evropy. Společnost Atradius je součástí skupiny Grupo Catalana Occidente - jedné z celosvětově nejúspěšnějších pojišťoven poskytujících pojištění úvěrů.

www.atradius.cz 

Kontakt pro média:

Mgr. Klára Pirochová
PR konzultant
Tel.: +420 732 801 881
Email: klara@pulpo.cz
www.pulpo.cz

Atradius Corporate Communications
Christine Gerryn
Tel.: +31 205 532 047
Email: christine.gerryn@atradius.com