Barometr platební morálky v zemích východní Evropy 2017

Barometr platební morálky

 • Česká republika,
 • Maďarsko,
 • Polsko,
 • Slovensko,
 • Turecko
 • Zemědělství,
 • Doprava,
 • Chemie/Léčiva,
 • Stavebnictví,
 • Zboží dlouhodobé spotřeby,
 • Elektrotechnika/IT,
 • Finanční služby,
 • Potraviny,
 • Strojírenství,
 • Kovy,
 • Papírenství,
 • Služby,
 • Ocelářství,
 • Textil

23 05 2017

Po zvýšení o téměř pět procentních bodů v roce 2016 se v letošním roce opět snížil poměr uhrazených faktur po splatnosti B2B odběratelů ve východní Evropě (41,5%).

Průzkum Atradius Payment Practices Barometer pro východní Evropu, který vychází z odpovědí vice než 1 000 společností z České republiky, Maďarska, Polska, Slovenska a Turecka dodávajících s odloženou splatností B2B odběratelům v tuzemsku i zahraničí ukázal, že 86 % společností v regionu se během posledního roku setkalo s pozdní úhradou pohledávek. V případě 58 % respondentů byla pozdní úhrada způsobena nedostatečnou likviditou (v západní Evropě to bylo u 52 %). V Maďarsku to bylo dokonce ještě více společností (78%), které se setkaly s problémy likvidity u vlastních odběratelů a s tím spojenými pozdními platbami.

Podle odpovědí napříč zúčastněnými zeměmi není 45 % z celkové průměrné hodnoty tuzemských B2B faktur uhrazeno do data splatnosti. To je více než v západní Evropě, kde tento ukazatel dosáhl jen 42 %. V průměru 10 % B2B faktur v regionu zůstává neuhrazeno více než 90 dní po datu splatnosti a 1 % spadá do kategorie zcela nedobytných a je nakonec odepsáno. V Turecku jsou v průměru všechny tyto hodnoty ještě vyšší – 61 % po splatnosti, přičemž 20 % o více než 90 dní a konečně 2 % pohledávek zůstane nedobytných. To se odráží i v době obratu pohledávek (DSO), která je v Turecku 73 dní, výrazně nad průměrem regionu východní Evropy, kde podle výsledků průzkumu dosáhla jen 61 dní.

Stejně jako účastníci průzkumu v západní Evropě, i ti východoevropští očekávají většinou spíše zhoršení platební morálky svých B2B odběratelů během následujících 12 měsíců. Konkrétně 26 % respondentů předpovídá zhoršení, 16 % zlepšení a 58 % neočekává žádné výrazné změny, co se týče platební morálky. Za účelem ochrany portfolia B2B pohledávek před rizikem platební neschopnosti plánuje 53 % společností ve východní Evropě (60 % v západní) využívat pouze stávající nástroje pro řízení kreditního rizika, a to i přes hrozbu negativních dopadů v důsledku Brexitu, očekávaného rostoucího protekcionismu USA a zpomalení ekonomického růstu v Číně.

Úplný průzkum platební morálky v roce 2017 pro východní Evropu naleznete v anglickém jazyce zde.