Zpráva země - Centrální, východní a jihovýchodní Evropa

Zpráva země

  • Maďarsko,
  • Polsko,
  • Jiné

21 09 2015

Vzhledem k silné domácí poptávce a vlivem příznivých ekonomických podmínek v Eurozóně, očekává se růst HDP o 3,0% v roce 2015 a 3,1% v roce 2016.

Ekonomická situace zemí centrální, východní a jihovýchodní Evropy

Česká republika: 3 (Mírné-nízké riziko) - Stabilní

Maďarsko: 5 (Mírné riziko) - Pozitivní

Polsko: 3 (Mírné-nízké riziko) - Negativní

Slovensko: 3 (Mírné-nízké riziko) - Stabilní

Turecko: 5 (Mírné riziko) – Stabilní

Společnosti, které podnikají na mezinárodní úrovni, se spoléhají na stabilitu obchodního prostředí v cizích zemích. Zisky a investice mohou být v takovém prostředí náchylné a citlivé na nepříznivé vývoje. Tato rizika jsou všeobecně označována jako "riziko země". Stupeň a změna v rizikovosti země je proto důležitým strategickým a funkčním indikátorem pro mezinárodní společnosti.

* STAR rating se pohybuje na stupnici od 1 do 10, kde 1 představuje nejnižší stupeň rizika a 10 nejvyšší stupeň rizika. 10 ratingových kroků je sloučeno do pěti obecných kategorií, aby se tak umožnila jejich interpretace z hlediska kvality poskytnutí úvěru. Tyto kategorie se spektrálně pohybují v rozsahu úrovně “Nízké riziko" až po úroveň "Velmi vysoké riziko".