Brexit má vliv na počet insolvencí v Evropě

Hospodářská zpráva

  • Rakousko,
  • Belgie,
  • Jiné

24 06 2016

Atradius identifikuje nejvíce ohrožené země a průmyslová odvětví v Evropě, které ovlivní Brexit. Dopad bude nejkritičtější v Irsku, Nizozemsku a v Belgii.

Shrnutí

  • Většina Britů, 52 %, hlasovala pro opuštění EU; předseda vlády Cameron oznámil svoji rezignaci.
  • Rozhodnutí pro Brexit bude mít mírný vliv na EU v krátkodobém horizontu ve formě nejistoty v oblasti obchodu a investic. Stejně tak tomu bude i v dlouhodobém horizontu, a to především v oblasti obchodu.
  • Počet insolvencí se nicméně může v krátkodobém horizontu zvýšit, a to zejména v Irsku, Nizozemí a v Belgii, které mají na Velkou Británii těsné obchodní a investiční vazby. Zbývající země Evropy Brexit skoro vůbec neovlivní.
  • Společnosti působící v oblasti dopravy a dopravních prostředků, potravinářském, textilním, elektrotechnickém nebo chemickém průmyslu budou touto situací pravděpodobně nejvíce postiženy především vlivem existujících obchodních vazeb.

Úplnou zprávu o tom, jaký vliv má BREXIT na počet insolvencí v Evropě, naleznete v anglickém jazyce zde.