Brexit má vliv na počet insolvencí v Evropě

Hospodářská zpráva

 • Rakousko,
 • Belgie,
 • Dánsko,
 • Finsko,
 • Francie,
 • Německo,
 • Řecko,
 • Irsko,
 • Itálie,
 • Lucembursko,
 • Nizozemí,
 • Portugalsko,
 • Španělsko,
 • Švédsko,
 • Švýcarsko,
 • Velká Británie
 • Jiné

24 06 2016

Atradius identifikuje nejvíce ohrožené země a průmyslová odvětví v Evropě, které ovlivní Brexit. Dopad bude nejkritičtější v Irsku, Nizozemsku a v Belgii.

Shrnutí

 • Většina Britů, 52 %, hlasovala pro opuštění EU; předseda vlády Cameron oznámil svoji rezignaci.
 • Rozhodnutí pro Brexit bude mít mírný vliv na EU v krátkodobém horizontu ve formě nejistoty v oblasti obchodu a investic. Stejně tak tomu bude i v dlouhodobém horizontu, a to především v oblasti obchodu.
 • Počet insolvencí se nicméně může v krátkodobém horizontu zvýšit, a to zejména v Irsku, Nizozemí a v Belgii, které mají na Velkou Británii těsné obchodní a investiční vazby. Zbývající země Evropy Brexit skoro vůbec neovlivní.
 • Společnosti působící v oblasti dopravy a dopravních prostředků, potravinářském, textilním, elektrotechnickém nebo chemickém průmyslu budou touto situací pravděpodobně nejvíce postiženy především vlivem existujících obchodních vazeb.

Úplnou zprávu o tom, jaký vliv má BREXIT na počet insolvencí v Evropě, naleznete v anglickém jazyce zde.