Detailní pohled na firemní pohledávky u podniků

Hospodářská zpráva

 • Brazílie,
 • Čína,
 • Indie,
 • Indonésie,
 • Mexiko,
 • Rusko,
 • Jižní Afrika,
 • Turecko
 • Jiné

05 05 2016

Atradius zkoumá, jakým způsobem ovlivňuje nárůst firemních pohledávek u podniků působících na nových trzích a v rozvíjejících se ekonomikách bonitu firem.

Současně také Atradius identifikuje nejvíce postižené oblasti a zranitelná obchodní odvětví u podniků působících na nových trzích a v rozvíjejících se ekonomikách (EMEs).

Shrnutí

 • Pohledávky firem v rozvíjejících se tržních ekonomikách (EMEs) výrazně vzrostly a předstihly růst firemních zisků. To vyvolává obavy ohledně úvěruschopnosti firem, která musí reflektovat stále náročnější ekonomické prostředí. Schopnost ekonomik regionu absorbovat výkyvy je sice vyšší, než tomu bylo v předcházejících obdobích charakteristických turbulentním vývojem na světových trzích, přesto jsou však některá odvětví stále zranitelná.

 • Společnosti s vysokou mírou zadluženosti, ty, které mají půjčky v amerických dolarech nebo ty s nízkými rezervami jsou nejvíce zranitelné. Tyto společnosti jsou nejvíce soustředěny v Brazílii, Indii, Indonésii, Rusku, Jižní Africe a v Turecku.

 • Vystaveny riziku jsou také firmy podnikající v energetickém průmyslu, hornictví, stavebnictví (stavebních materiálech) a v dopravě. Sledovány by měly být rovněž společnosti obchodující s nemovitostmi, protože ani ony obvykle nemají pro svoji expozici sjednané zajištění vůči měnovému riziku.

Úplnou zprávu o firemních pohledávkách v rozvíjejících se tržních ekonomikách (EMEs) naleznete v anglickém jazyce zde.