Politická nestabilita v Evropě

Hospodářská zpráva

  • Brazílie,
  • Francie,
  • Německo,
  • Itálie,
  • Nizozemí
  • Jiné

18 04 2017

Rok 2017 bude v Evropě významným volebním rokem. Zvýšený nárůst preferencí u populistických stran může znamenat konec podpory evropské spolupráce a výrazně ohrozit rozplánované reformy.

Myslíte si, že je Evropa natolik politicky stabilním regionem, že změny v jednotlivých státech nemohou ovlivnit Váš byznys a Vaše obchodní partnery? Možná se mýlíte. Obzvláště v letošním supervolebním roce se vyplatí mít na paměti rizika, která mohou rozhodnutí voličů přinést. Zorientovat se můžete s pomocí studie Atradius Political Uncertainty in Europe April 2017.

Vzestup populistických stran už zdaleka není jen fenoménem Řecka či zemí Balkánu. Po březnových volbách v Nizozemí, kde výrazně získali nacionalisté Geerta Wilderse, hrozí podobný vývoj i v německých či francouzských volbách. Vzestup podobně populistických stran může ohrozit evropskou hospodářskou spolupráci nebo zbrzdit ekonomické reformy v jednotlivých zemích.

Více se o politické nestabilitě v Evropě a jejím vlivu na ekonomickou spolupráci můžete dočíst v úplné hospodářské zprávě v anglickém jazyce zde.