Publikace

Publikace společnosti Atradius poskytují firmám náš názor na ekonomickou situaci ve více než 40 zemích světa a zveřejňují prognózy ve stěžejních průmyslových odvětvích.

Filtrování…:

Hlavní publikace
Man cutting wood | Atradius

Atradius Country Report: Česká ekonomika poroste pomaleji.


Zpráva země

  • Česká republika
  • Zemědělství,
  • Doprava,

Obchodní doporučení

Doporučení jak maximalixovat obchodní aktivity v rámci celého světa zahrnují ekonomické přehledy, Credit-to-Cash instruktáže, expertýzy o exportních praktikách a čtvrtletní aktualizace mapy rizik.

Trading Briefs | Atradius

Prognóza výkonnosti průmyslu

Stručný přehled výkonnosti podniku a kreditního rizika z hlavních průmyslových odvětvích na největších světových trzích.

IPF Teaser Weather Icon

Mapa rizik

Mapa světa poskytující přehled o stupni politického rizika spojeného s konkrétními zeměmi je publikována čtvrtletně oddělením hospodářského výzkumu společnosti Atradius.

Risk map | Atradius

Zpráva země

Zprávy o politické stabilitě, hospodářské výkonnosti průmyslu a prognózy založené na základech růstu DPH, vývozu, investicích a informacích o spotřebě.

Country Report Teaser Image

Hospodářský průzkum

Hospodářský vývoj a tendence vývoje platební neschopnosti na rozvinutých a rostoucích trzích včetně přehledu od našeho hlavního ekonoma.

Economic Research Teaser Image - Local

Průzkum trhu

Zprávy o výkonu klíčových odvětví průmyslu na jednotlivých trzích se zaměřením na kreditní rizika, rozvoj podnikání a finanční podmínky.

Hard Hat | Atradius

Barometr platební morálky

Každoroční přehled platební morálky společností, které byly prověřeny ve více než ve 30 zemích světa.

Payment Practice Barometer Teaser

Mezinárodní průvodce vymáháním pohledávek

Mezinárodní příručka vymáhání pohledávek a Globální sbírka o vymáhání pohledávek obsahují každoročně správné aktuální postupy při vymáhání pohledávek.

Debt Collection handbook